BMW 3 Series Touring : Model comparison
Porównanie wybranego wyposażenia
Konfiguracja
Konfiguracja
Informacje dotyczące danych.
Wyposażenie standardowe
Wyposażenie dodatkowe
Oryginalne akcesoria BMW
niedostępne
 

Informacje dotyczące danych.

Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego rozmiaru opon.

Dalsze informacje na temat oficjalnego zużycia paliwa oraz specyficznej emisji CO2 nowych samochodów osobowych otrzymać można we wszystkich salonach sprzedaży BMW.

Wartości bez nawiasów odnoszą się do podstawowego modelu ze skrzynią oferowaną w wyposażeniu standardowym, a wartości w nawiasach do modeli ze skrzynią opcjonalną (patrz wyposażenie dodatkowe).

Prędkość maksymalna w modelach BMW serii 3 Touring 328i, 328i xDrive, 335i, 335i xDrive, 330d, 330d xDrive oraz 335d xDrive jest ograniczona elektronicznie.

Wszystkie silniki benzynowe oraz silnik wysokoprężny BMW 335d xDrive już teraz spełniają standardowo wymogi normy emisji spalin Euro 6, która wejdzie w życie w roku 2014, a wszystkie silniki wysokoprężne wymogi normy emisji spalin Euro 5. Podstawą pomiaru zużycia paliwa jest cykl pomiarowy EWG (93/116/WE). Cykl ten składa się w ok. 1/3 z jazdy w mieście, a w 2/3 z jazdy poza terenem zabudowanym (w odniesieniu do pokonywanej odległości). Oprócz zużycia paliwa mierzona jest emisja CO2. Zużycie paliwa obliczono dla samochodów z wyposażeniem standardowym. Wyposażenie dodatkowe (np. szersze opony) może w znacznym stopniu wpływać na zużycie paliwa i osiągi.

Dane dotyczą wersji [please adapt to NSC]. Przedstawione modele mogą zawierać elementy wyposażenia dodatkowego, wykraczające poza seryjne wyposażenie pojazdu. Z powodu różnic prawnych w poszczególnych krajach możliwe są rozbieżności w stosunku do przedstawionych tu wariantów modelowych i wyposażenia. Bliższych informacji na ten temat udzielają salony sprzedaży BMW. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcji i wyposażenia oraz do ewentualnych pomyłek. Uwzględnienie wyposażenia typowego dla danego kraju nie było możliwe.

Masa własna wg UE w kg: Podane wartości uwzględniają 90-procentowe napełnienie zbiornika paliwa, 68 kg wagi kierowcy i 7 kg bagażu. Masa własna dotyczy samochodów z wyposażeniem standardowym. Wyposażenie dodatkowe może zwiększać tę wartość.

Moc znamionowa: BMW zaleca stosowanie bezołowiowej benzyny super o liczbie oktanowej 95. Dopuszczalne jest stosowanie paliwa bezołowiowego o liczbie oktanowej 91 lub wyższej i maksymalnej zawartości etanolu do 10% (E10). Dane dotyczące mocy i zużycia odnoszą się do paliwa o liczbie oktanowej 98.
Add favorite
Favorite added
Cookies not enabled
BMW 3 Series Touring 316i BMW 3 Series Touring 316d
BMW 3 Series Touring 316i BMW 3 Series Touring 320i BMW 3 Series Touring 320i xDrive BMW 3 Series Touring 328i BMW 3 Series Touring 328i xDrive BMW 3 Series Touring 335i BMW 3 Series Touring 335i xDrive BMW 3 Series Touring 316d BMW 3 Series Touring 318d BMW 3 Series Touring 320d BMW 3 Series Touring 320d xDrive BMW 3 Series Touring 320d EfficientDynamics BMW 3 Series Touring 325d BMW 3 Series Touring 330d BMW 3 Series Touring 330d xDrive
BMW 3 Series Touring 316d BMW 3 Series Touring 318d BMW 3 Series Touring 320d BMW 3 Series Touring 320d xDrive BMW 3 Series Touring 320d EfficientDynamics BMW 3 Series Touring 325d BMW 3 Series Touring 330d BMW 3 Series Touring 330d xDrive BMW 3 Series Touring 316i BMW 3 Series Touring 320i BMW 3 Series Touring 320i xDrive BMW 3 Series Touring 328i BMW 3 Series Touring 328i xDrive BMW 3 Series Touring 335i BMW 3 Series Touring 335i xDrive


  


 
Please note

The following page contains a high level of video content. For slower internet connections (e.g. via a modem or ISDN) this may lead to longer loading times.