BMW serii 3 Gran Turismo, dane techniczne

BMW SERII 3
GRAN TURISMO.

Dane Techniczne.

BMW SERII 3 <br>GRAN TURISMO.Dane Techniczne.

Zużycie paliwa i emisja CO₂ BMW serii 3 Gran Turismo.

  • BMW 340i Gran Turismo:
    Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 8,5-9,2
    Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 193-208

    Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.