Zużycie paliwa i emisja CO₂.

  • BMW 430i Cabrio:
    Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 8,0-8,6
    Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 183-194

    Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa oraz emisji CO2 zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.