DANE TECHNICZNE.

Informacje dotyczące danych.

  • Podane wartości zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone zgodnie z obowiązującą procedurą pomiarową VO (UE) 2007/715 w jej aktualnym brzmieniu. Podane wartości dotyczą pojazdów z wyposażeniem podstawowym oferowanym w Niemczech, a zakresy uwzględniają różnice wynikające z wybranego rozmiaru kół, opon oraz wyposażenia dodatkowego i mogą się zmienić w trakcie konfiguracji.


    Wartości dla BMW X2 sDrive18i, BMW X2 sDrive18d oraz BMW X2 xDrive18d zostały już ustalone zgodnie z nowym cyklem testowym WLTC i przeliczone na NEDC. W tych pojazdach podatki i inne opłaty samochodowe uwzględniające (również) emisję CO2 mogą być obliczane na podstawie innych wartości niż podane.


    Podane wartości emisji CO2 wynikają z dyrektywy 1999/94/WE oraz Pkw-EnVKV w ich aktualnym brzmieniu i uwzględniają w klasyfikacji wartości zużycia i emisji CO2 NEDC.


    Wartości dla BMW X2 sDrive18i, BMW X2 xDrive20i, BMW X2 sDrive18d oraz BMW X2 xDrive18d to dane tymczasowe. Zastrzega się możliwość zmian.


    Więcej informacji na temat oficjalnego zużycia paliwa i energii oraz oficjalnej emisji CO2 nowych samochodów osobowych uzyskać można we wszystkich salonach sprzedaży BMW.