BMW JAKO PRACODAWCA.

W BMW wierzymy, że wartość firmy tworzona jest przez ludzi, zaś jakość oferowanych produktów i usług odzwierciedla jakość organizacji, która za nimi stoi. Wyzwania rynkowe i biznesowe stawiają przed naszą firmą stale rosnące wymagania, dlatego tworzymy dynamiczną i elastyczną organizację, otwartą na zmiany i nowe trendy.
Fundamentem kultury organizacyjnej BMW są trzy filary: skuteczne zarządzanie biznesem, wysoka kultura współpracy oraz świadome kształtowanie własnego rozwoju zawodowego.

ROZWÓJ ZAWODOWY W BMW.

BMW umożliwia swoim pracownikom tworzenie własnych ścieżek rozwoju zawodowego w ramach Grupy BMW. Wymaga to od pracowników wysokiej samoświadomości, otwartości na pracę za granicą oraz determinacji w dążeniu do celu. Dlatego w BMW najwięcej satysfakcji z pracy i relacji zawodowych czerpią osoby sprawcze, samodzielne, lubiące pracę w zespole i na rzecz zespołu, które dodatkowo szanują zasady i wartości Grupy BMW.

Read more

OFERTY PRACY W BMW.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy BMW Group Polska i BMW Financial Services Polska.

Read more

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W BMW.

Przez cały rok oferujemy studentom programy praktyk umożliwiających zdobycie solidnego doświadczenia w różnych działach i obszarach biznesu.
Aktywnie rekrutujemy młodych ludzi, którym zależy na zdobyciu doświadczenia w branży motoryzacyjnej. Praktyka trwa minimum sześć miesięcy z możliwością jej przedłużenia. Ze względu na to, że nasi Praktykanci włączeni są w regularne procesy biznesowe, oczekujemy dostępności w wymiarze 40 godzin tygodniowo.

Read more