REGULAMIN KORZYSTANIA Z MY BMW.

Portal klienta myBMW dostępny na stronie https://www.bmw.pl/pl_PL/topics/offers-and-services/my-bmw.html (zwany dalej „myBMW”) jest usługą BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce („BMW”).

 

Niniejszy Regulamin odnosi się do każdego stosunku prawnego związanego z korzystaniem z myBMW i wszystkich usług BMW w tym kontekście oraz do zobowiązań użytkownika (zwanego dalej „użytkownikiem”).

 

Regulamin można w każdej chwili pobrać na stronie https://www.bmw.pl/pl_PL/footer/footer-section/mybmw_terms_and_conditions.html.

 

Zmiany Regulaminu publikowane są co najmniej na 6 tygodni przed ich wejściem w życie, a użytkownik jest o nich informowany osobiście, o ile BMW może nawiązać z nim kontakt. W przypadku gdy użytkownik udzielił BMW zgody na kontakt elektroniczny, zmiany Regulaminu będą przesyłane w ten sposób. Zmieniony Regulamin staje się częścią umowy, gdy użytkownik nie zgłosi sprzeciwu wobec zmian w wyznaczonym terminie przed jego wejściem w życie. W przypadku sprzeciwu BMW ma prawo do odstąpienia od umowy.

 

1. Informacje ogólne

 

Po rejestracji w myBMW użytkownik będzie mógł korzystać z następujących funkcji:

 

1.1. Główne funkcje

 

1.1.1. Pulpit myBMW

 

Użytkownik widzi udostępnione przez siebie dane osobowe (np. przy powitaniu po zalogowaniu oraz w sekcji „hobby/zainteresowania”).

 

1.1.2. Wyświetlanie informacji o pojeździe

 

Po wprowadzeniu numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN) w odpowiednich polach użytkownik widzi dane pojazdu (np. zdjęcia pojazdu, liczbę drzwi, typ skrzyni biegów, specyfikę silnika, układ napędowy, nazwę modelu, kompatybilność z Connected Drive lub katalog części).

 

1.1.3. Preferowany dealer

 

Jeśli podczas wizyty na stronie internetowej użytkownik wybrał dealera, z którego usług będzie korzystał, preferowany dealer zostanie zapisany do wykorzystania przy realizacji wymaganych czynności. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć, zmienić lub dodać preferowanego dealera w myBMW.

 

1.1.4. Internetowa instrukcja obsługi pojazdu

 

Jeśli w myBMW został pomyślnie dodany ważny VIN i utworzono stronę dla danego pojazdu, użytkownik może wyświetlać online odpowiednią instrukcję obsługi pojazdu. Kliknięcie przycisku na stronie Szczegóły pojazdu powoduje przejście do strony serwisowej BMW („BA Online”). Po kliknięciu przycisku zapisany VIN jest automatycznie przenoszony do systemu „BA Online” i wyświetlana jest odpowiednia instrukcja obsługi.

 

1.1.5. Garaż

 

Użytkownik może skonfigurować wybrany przez siebie pojazd na stronie https://www.bmw.pl/pl/ssl/configurator.html (konfigurator pojazd). Funkcja „Garaż” umożliwia użytkownikowi dostęp do konfiguracji zapisanej w konfiguratorze pojazdu, kontynuację zapisanej konfiguracji lub rozpoczęcie dalszych czynności, jak np. zapytanie o ofertę lub jazdę próbną.

 

1.1.6. Formularze internetowe wypełnione istniejącymi danymi użytkownika

 

Użytkownik może wysyłać na stronie internetowej różne zapytania, na przykład o jazdę próbną. Po zalogowaniu użytkownika w myBMW istniejące dane osobowe są wprowadzane do takiego formularza i użytkownik musi jedynie uzupełnić brakujące dane.

 

1.1.7. myCarIsBorn

 

Po zamówieniu pojazdu u dealera nadany zostanie numer zamówienia. Dzięki temu numerowi użytkownik myBMW może za pomocą funkcji „myCarIsBorn” śledzić proces produkcji swojego pojazdu.

 

1.2. Login BMW Group:

 

Rejestrując się w myBMW, użytkownik otrzymuje również login do BMW Group. Login BMW Group – konto użytkownika BMW – umożliwia rejestrację we wszystkich podłączonych aplikacjach bez konieczności przeprowadzania osobnych rejestracji. Dotyczy to w szczególności stron internetowych i aplikacji BMW Group i jej marek. Dzięki temu użytkownik musi pamiętać tylko jedno hasło i może wykorzystywać swoje dane w szerokim zakresie. Poprzez możliwości logowania się za pomocą udostępnionych danych dostępowych użytkownik uznaje, że dana usługa jest częścią loginu BMW Group.

 

1.2.1. Po zarejestrowaniu się w myBMW poszczególne oferty mogą być rozpoznawane przez automatyczną kwerendę jak przez autoryzowanego użytkownika. Użytkownik jest prowadzony bezpośrednio do odpowiednich treści, bez dalszej autoryzacji. W tym celu aplikacja przesyła dane wpisane przez użytkownika w formularzu rejestracji do serwera logowania BMW. Na podstawie tych danych serwer sprawdza autoryzację aplikacji. Uprawniona aplikacja uzyskuje dostęp do danych zapisanych przez użytkownika. W ten sposób dana aplikacja może powitać użytkownika jego imieniem i nazwiskiem i wyświetlać spersonalizowane ustawienia użytkownika, jeśli użytkownik już je określił i dana aplikacja je obsługuje.

 

1.2.2. Aplikacje mają dostęp do danych wprowadzonych przez klienta na koncie BMW Group w celu wykorzystywania ich w dowolnych usługach. Jeżeli użytkownik korzysta z loginu BMW Group, to po zalogowaniu w przypadku umawiania jazdy próbnej albo zamawiania usług takich jak ConnectedDrive, na które wystawiona będzie faktura, nie trzeba ponownie wprowadzać adresu pocztowego.

 

1.2.3. W celu zapewnienia tej usługi użytkownikowi posiadającemu login BMW Group BMW przekazuje dane użytkownika do firmy BMW Group będącej dostawcą aplikacji wykorzystywanych przez użytkownika.

 

1.3. Zarządzanie danymi i zgoda:

 

1.3.1. Ponadto myBMW umożliwia centralne zarządzanie kontem. Użytkownik może w każdej chwili zmienić i/lub edytować dane podstawowe takie jak adres e-mail, nazwa użytkownika, hasło lub adres pocztowy.

 

1.3.2. Ponadto użytkownik ma wgląd we wszystkie zgody wydane w celu dalszego wykorzystania danych osobowych do działań marketingowych, badań rynkowych lub do otrzymywania indywidualnych ofert. myBMW udziela lokalnym spółkom BMW Group informacji na temat zgody użytkownika.

 

1.4. Z funkcji oferowanych przez myBMW mogą korzystać tylko osoby powyżej 18 roku życia.


2. Informacje podawane podczas rejestracji / zawarcie umowy z użytkownikiem

 

2.1. Klient ma obowiązek podać prawdziwe dane podstawowe wymagane podczas rejestracji (adres e-mail, nazwa użytkownika, imię i nazwisko i/lub informacje kontaktowe), a w szczególności nie wolno mu posługiwać się danymi osób trzecich. Klient musi także wybrać bezpieczne hasło zgodnie z zasadami podanymi podczas rejestracji.

 

2.2. W przypadku zmiany danych podstawowych użytkownik zapewnia natychmiastową zmianę odpowiednich danych w strefie osobistej.

 

2.3. Obecny profil:

 

Jeśli klient posiada już profil w aplikacji połączonej z Kontem BMW Group, może także zarejestrować się w myBMW przy użyciu istniejących danych dostępowych. Po zarejestrowaniu użytkownik otrzyma niniejszy regulamin. Regulamin korzystania z myBMW.

 

2.4. Rejestracja:

 

Wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny, użytkownik składa firmie BMW propozycję zawarcia umowy o korzystaniu z myBMW. Umowa wchodzi w życie, gdy BMW potwierdzi ofertę e-mailem. BMW zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji poszczególnych zgłoszeń bez podania przyczyny.

 

3. Specjalne warunki i zobowiązania klienta

 

3.1. Użytkownik nie może nadużywać myBMW i jego zawartości, w szczególności może odszyfrować zaszyfrowaną zawartość jedynie za pomocą dostarczonego w tym celu oprogramowania i nie może manipulować nim ani modyfikować go w jakikolwiek sposób. Użytkownik nie może usuwać informacji o prawach autorskich i znakach towarowych.

 

3.2. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony treści przed wykorzystaniem ich przez osoby nieuprawnione i przed innymi nadużyciami, do niedokonywania zmian i/lub uzupełnień i/lub podobnych działań zapewniających prawidłowe działanie myBMW i/lub narażających na niebezpieczeństwo dzieci i młodzież, poprzez pokazywanie lub udostępnianie w inny sposób treści ograniczonych dla danej grupy wiekowej; do korzystania z pobranych treści wyłącznie na obszarze użytkowania określonym przez BMW, a w szczególności zobowiązuje się nie modyfikować zabezpieczeń technicznych stosowanych przez BMW w celu terytorialnego ograniczenia użytkowania, nie obchodzić ich ani nie naruszać w jakikolwiek sposób.

 

3.3. Użytkownik odpowiada wobec BMW za szkody, koszty i wydatki powstałe w wyniku naruszenia stosunków między BMW a użytkownikiem i zwalnia BMW z wszelkich wynikających z tego tytułu roszczeń osób trzecich. Powyższe nie znajduje zastosowania, jeśli klient nie jest odpowiedzialny za naruszenie. Użytkownik musi udowodnić, że nie odpowiada za naruszenie.

 

4. Usunięcie konta, rozwiązanie umowy, anulowanie myBMW

 

4.1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć konto myBMW i w ten sposób anulować korzystanie z myBMW. W tym celu na stronie profilu dostępna jest funkcja „Usuń konto”. Jeśli użytkownik usunie konto, zostaną usunięte również dane związane z tym kontem. Konto zostanie całkowicie usunięte i nie będzie już mogło być używane w żadnej z podłączonych aplikacji. W celu usunięcia konta użytkownik powinien zalogować się na konto i poszukać polecenia „Usuń konto”. Alternatywnie użytkownik może również usunąć konto, pisząc na adres e-mail: info.bmw.pl@bmw.com lub dzwoniąc pod numer: +48 885 269 269 (pon. – pt. w godzinach od 8:00 do 20:00). Dział obsługi klienta odbierze zgłoszenie i wykona je. W przypadku usunięcia konta dane z konta zostaną usunięte zgodnie z koncepcją wewnętrznego usuwania danych BMW.

 

4.2. Usunięcie konta nie ma wpływu na wyświetlane w myBMW zgody na wykorzystanie danych w celach reklamowych, badania rynku czy otrzymywanie spersonalizowanych ofert. Użytkownik może zmienić lub odwołać zgody bezpośrednio w myBMW. Alternatywnie użytkownik może zgłosić zmianę lub cofnięcie zgody poprzez kanały kontaktowe podane w deklaracji zgody.

 

4.3. Usunięcie konta myBMW nie prowadzi automatycznie do zakończenia innych usług zarejestrowanych w BMW Group. W przypadku innych usług obowiązują wyłącznie okresy wypowiedzenia zgodnie z odpowiednimi regulaminami.

 

4.4. BMW i użytkownik mogą rozwiązać umowę myBMW (jeżeli zawarta jest ona na czas nieokreślony) i wypowiedzieć stałą usługę w dowolnym momencie z zachowaniem sześciotygodniowego okresu wypowiedzenia. Natomiast w przypadku umowy na czas określony anulowanie jest możliwe na co najmniej sześć tygodni przed końcem umowy, jeżeli w przeciwnym razie umowa zostałaby automatycznie przedłużona.

 

5. Przetwarzanie danych dostępowych

 

5.1. Rejestrując się w myBMW, użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania danych dostępowych (adres e-mail i hasło) wyłącznie na własny użytek. Przekazywanie lub ujawnianie takich danych dostępu osobom trzecim jest surowo zabronione. Jeśli użytkownik podejrzewa niewłaściwe wykorzystanie jego danych dostępowych, powinien niezwłocznie powiadomić o tym BMW. W przypadku odpowiedzialności użytkownika za nieupoważnione użycie danych dostępowych użytkownik odpowiada za wszelkie konsekwencje nieupoważnionego użycia konta do chwili powiadomienia o nieupoważnionym dostępie i zmiany hasła.

 

5.2. BMW zastrzega sobie prawo do tymczasowego lub stałego zablokowania danych dostępowych i/lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku podania błędnych danych kontaktowych lub nieuprawnionego ujawnienia danych.

 

6. Kontakt

 

Z działem obsługi klienta można się skontaktować przez e-mail pod adresem info.bmw.pl@bmw.com lub telefonicznie pod numerem +48 885 269 269 (pon. – pt. w godzinach od 8:00 do 20:00).

 

7. Odpowiedzialność

 

7.1. BMW nie odpowiada za dokładność i aktualność danych i informacji udostępnianych za pośrednictwem myBMW.

 

7.2. BMW nie odpowiada za skutki zakłóceń, przerw i nieprawidłowego działania usług.

 

7.3. W przypadku lekkiego niedbalstwa BMW ponosi odpowiedzialność jedynie w przypadku naruszenia istotnych obowiązków, takich jak te, które umowa nakłada na BMW zgodnie z jej treścią i celem lub których wypełnienie ułatwia prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu użytkownik może regularnie polegać. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkód typowych w momencie zawarcia umowy.

 

7.4. Odpowiedzialność osobista przedstawicieli prawnych, agentów i pracowników BMW za szkody spowodowane przez nich w wyniku lekkiego niedbalstwa jest również ograniczona w zakresie opisanym w poprzednim punkcie.

 

7.5. Odpowiedzialność BMW za oszukańcze ukrycie wady, przejęcie gwarancji lub ryzyka zaopatrzenia oraz zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku działania umyślnego, rażącego niedbalstwa lub narażenia życia, ciała lub zdrowia.

 

8. Jurysdykcja i prawo właściwe

 

8.1. Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich roszczeń wynikających ze stosunków handlowych z kupcami jest Monachium.

 

8.2. To samo miejsce jurysdykcji ma zastosowanie, jeżeli klient nie posiada ogólnego miejsca jurysdykcji w kraju, po zawarciu umowy jego miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu zostaje przeniesione do innego kraju albo gdy jego miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w chwili wniesienia pozwu nie jest znane.

 

8.3. Wszelkie spory wynikające ze stosunku umownego regulowane są przez BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z wyłączeniem prawa sprzedaży ONZ. Wybór prawa ma zastosowanie tylko w zakresie, w jakim takie nieobowiązkowe przepisy o ochronie konsumentów państwa, w którym konsument zwykle zamieszkuje w tym czasie, nie stają się nieskuteczne.

 

9. Przepisy końcowe

 

Jeżeli poszczególne postanowienia Regulaminu są lub staną się nieważne, ważność pozostałych warunków użytkowania pozostaje nienaruszona.

 

Stan: 16 marca 2018 r.

 

Informacje o przepisach prawa dotyczących ochrony danych w myBMW

 

Wysokie standardy jakości oferowanych przez nas produktów i usług dotyczą również postępowania z danymi osobowymi. Naszym celem jest stworzenie fundamentu pod oparte na zaufaniu relacje z klientami – zarówno aktualnymi, jak i potencjalnymi. Poufność i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych mają dla nas szczególne znaczenie.

 

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

 

BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce (zwany dalej „BMW”) udziela klientowi określonych informacji i usług pomocniczych (dalej zwanych „usługami”) pod nazwą „myBMW” (dalej „myBMW”). W myBMW klient może zarządzać swoimi danymi podstawowymi, jak również zmieniać zgodę udzieloną spółkom BMW Group na rynku macierzystym do celów marketingowych, badań rynku i otrzymywania spersonalizowanych ofert oraz w razie potrzeby wycofać swoją zgodę. Klient ma również możliwość wyboru spośród szeregu bezpłatnych usług. BMW jest odpowiedzialne za zarządzanie danymi podstawowymi świadczenie usług.

 

Jakie dane podlegają przetwarzaniu i w jakich celach?

 

Dane gromadzone w związku z zawarciem umowy lub świadczeniem usług podlegają przetwarzaniu w celach wskazanych poniżej:

 

A. Zawarcie umowy (art. 6(1)(b) RODO)

 

Następujące rodzaje danych są przetwarzane w związku z zawarciem umowy o użytkowanie myBMW:

 

Dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu)
Dane konta (nazwa użytkownika, PIN)
Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

 

B. Zgodność ze zobowiązaniem umownym do usług świadczonych w ramach myBMW (art. 6(1)(b) RODO)

 

Dla celów realizacji umowy pomiędzy klientem a BMW firma BMW świadczy różne usługi, takie jak reprezentowanie danych zebranych przez klienta i oświadczenie zgody klienta.

 

Aby umożliwić świadczenie wskazanych powyżej usług przez BMW oraz wyznaczonych przez BMW dostawców, przetwarzaniu podlegają następujące dane dotyczące pojazdu (a w razie konieczności także dane osobowe):

 

Dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu)
Dane konta (nazwa użytkownika, PIN)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na dalsze wykorzystywanie danych osobowych (do celów marketingowych, do przeprowadzania badań rynkowych i otrzymywania indywidualnych ofert)
Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

 

Choć dostarczenie takich danych nie jest wymagane w celu zawarcia umowy, BMW nie może świadczyć usług dla klienta bez przekazania przez niego danych i ich przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat działania serwisu można znaleźć w REGULAMINIE w poprzedniej części.

 

C. Obsługa klienta po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w określonym celu (art. 6(1)(a) RODO)

 

Jeśli klient udzielił odrębnie zgody na dalsze wykorzystywanie swoich danych osobowych , będziemy przetwarzać informacje na temat klienta lub przekazywać je osobom trzecim w oparciu o świadomą zgodę klienta, np. w związku z działaniami marketingowymi i/lub badaniami rynkowymi.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w odnośnym oświadczeniu zgody, które można odwołać w dowolnej chwili. Oświadczenie zgody udzielone w związku z działaniami marketingowymi i badaniami rynkowymi oraz otrzymywaniem indywidualnych ofert można, w miarę potrzeby, przeglądać, zmieniać lub odwołać w dowolnej chwili w myBMW.

 

D. Zgodność z regulacjami prawnymi, którym podlega BMW (art. 13(1)(c), art. 6(1)(c) RODO)

 

BMW przetwarza dane osobowe również wówczas, gdy jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to na przykład prawnego zobowiązania BMW do ujawnienia danych osobowych organom władz publicznych lub innym podmiotom trzecim.

 

Przez jaki okres przechowujemy dane?

 

Dane osobowe przechowywane są przez okres, którego długość jest uwarunkowana celem, do którego zostały pozyskane. Jeśli dane są przetwarzane w kilku różnych celach, są automatycznie usuwane bądź też przechowywane w formie, która uniemożliwia bezpośrednią identyfikację klienta, niezwłocznie po realizacji ostatniego ze zdefiniowanych celów.

 

W jaki sposób zabezpieczamy dane?

 

Dane klienta są chronione przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii. Przykładowo, w ramach ochrony danych osobowych przed niewłaściwym używaniem oraz nieuprawnionym przetwarzaniem w dowolnej formie, stosowane są następujące środki bezpieczeństwa:

 

dostęp do danych osobowych ograniczony jest do niewielkiej grupy upoważnionych osób w zdefiniowanym celu;
gromadzone dane przekazywane są wyłącznie w postaci zaszyfrowanej;
dane wrażliwe są przechowywane wyłącznie w postaci zaszyfrowanej;
teleinformatyczne systemy przetwarzania danych są całkowicie oddzielone od innych systemów przy wykorzystaniu środków technicznych, aby chronić je przed nieupoważnionym dostępem, np. na skutek ataku hakerskiego;
dostęp do systemów teleinformatycznych jest stale monitorowany, aby móc wykrywać i uniemożliwiać przypadki nadużyć na wczesnym etapie zagrożenia.

 

Komu udostępniamy dane klienta i w jaki sposób je chronimy?

 

BMW jest przedsiębiorstwem o zasięgu globalnym. Dane osobowe przetwarzane są zazwyczaj w obrębie UE przez pracowników BMW, oddziały krajowe, autoryzowanych dealerów oraz współpracujących z BMW dostawców usług.

 

W przypadkach, w których dane przetwarzane są w krajach poza UE, BMW zapewnia przetwarzanie danych osobowych zgodnie z europejskimi standardami ochrony danych i przy wykorzystaniu standardowych umów obowiązujących w UE, z uwzględnieniem niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych.

 

Niektóre kraje spoza UE, takie jak Kanada i Szwajcaria, są oficjalnie uznane przez UE za państwa zapewniające należyty i porównywalny z europejskim zakres ochrony danych. W związku z tym przekazywanie danych do tych krajów nie wymaga żadnego dodatkowego upoważnienia ani umowy.

 

Jak można uzyskać wgląd w ustawienia prywatności i dokonywać ich zmiany?

 

Klient może w myBMW w każdej chwili uzyskać wgląd w odpowiednie ustawienia ochrony danych określone na podstawie udzielonej zgody na dalsze wykorzystywanie jego danych osobowych w celach marketingowych, do przeprowadzania badań rynkowych lub otrzymywania indywidualnych ofert lub też dokonać zmiany takich ustawień oraz, w miarę potrzeby, odwołać udzieloną zgodę.

 

Dane kontaktowe, uprawnienia klienta jako podmiotu danych i prawo do składania zażaleń do właściwego organu nadrzędnego.

 

Klient ma prawo zwrócić się o dostęp do swoich danych osobowych, żądać ich poprawienia/usunięcia lub i ograniczenia zakresu przetwarzania, zakazać ich przetwarzania i/lub egzekwować prawo do przenoszenia danych.

 

Klient może w myBMW w dowolnej chwili uzyskać wgląd w dane przechowywane przez BMW zgodnie z zapisami punktu B.

 

Jeśli dane przetwarzane są na podstawie uprzednio udzielonej zgody, można ją w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

 

W tym celu należy skontaktować się z Serwisem Klienta BMW pod adresem info.bmw.pl@bmw.com lub telefonicznie pod numerem +48 885 269 269 (pon. – pt. w godzinach od 8:00 do 20:00).
Ponadto jeśli użytkownik uważa, że BMW nie traktuje poważnie jego wątpliwości dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, ma on prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.
 

Rozwiń