Layer Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

info_energy_efficiency

BMW i3

Klasę energetyczną pojazdu ustala się na podstawie zmierzonej emisji CO₂ przy uwzględnieniu masy pojazdu. Przy ustalaniu emisji CO₂ zgodnie z dyrektywą 1999/94/WE nie zostały uwzględnione emisje CO₂ powstające przy produkcji i dostarczaniu paliwa lub innych nośników energii.

Więcej informacji dotyczących oficjalnego zużycia paliwa, oficjalnej emisji CO₂ i zużycia energii nowych samochodów osobowych można uzyskać we wszystkich salonach BMW.