Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

Born electric

BMW i3 (94 Ah) (3):
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 0
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 0
Zużycie energii w kWh/100 km (cykl mieszany): 13,6* / 13,1**

BMW i3 (94 Ah) z Range Extenderem (3):
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 14,0* / 13,0**
Zużycie energii w kWh/100 km (cykl mieszany): 11,9* / 11,5**
Zużycie paliwa in l/100 km (cykl mieszany): 0,6

BMW i3s (94 Ah) (3):
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 0
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 0
Zużycie energii w kWh/100 km (cykl mieszany): 14,3

BMW i3s (94 Ah) z Range Extenderem (3):
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 14,0
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 0
Zużycie energii w kWh/100 km (cykl mieszany): 12,5

BMW i8 z napędem hybrydowym plug-in BMW iPerformance(3):
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 1,9
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 42
Zużycie energii w kWh/100 km (cykl mieszany): 14,0

BMW i8 Roadster z napędem hybrydowym plug-in BMW iPerformance(3):
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 2,1
Zużycie energii w kWh/100 km (cykl mieszany): 14,5
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 46

* Grupa obręczy 1: koła 19-calowe
** Grupa obręczy 2: koła 20-calowe, zimowe

Podane wartości zużycia paliwa, emisji CO2i zużycia energii zostały ustalone zgodnie z obowiązującą procedurą pomiarową VO (UE) 2007/715 w jej aktualnie obowiązującym brzmieniu. Podane wartości dotyczą pojazdów z wyposażeniem podstawowym oferowanym w Niemczech, a zakresy uwzględniają różnice wynikające z wybranego rozmiaru kół, opon oraz wyposażenia dodatkowego i mogą się zmienić w trakcie konfiguracji.

Wartości dla pojazdów oznaczonych są tymczasowe.

Wartości dla pojazdów oznaczonych (3) zostały już ustalone zgodnie z nowym cyklem testowym WLTC i przeliczone na NEDC, aby umożliwić ich porównanie. [W tych pojazdach podatki i inne opłaty samochodowe uwzględniające (również) emisję CO2 mogą być obliczane na podstawie innych wartości niż podane.]

Podane wartości emisji CO2 wynikają z dyrektywy 1999/94/WE oraz Pkw-EnVKV w ich aktualnym brzmieniu i uwzględniają w klasyfikacji wartości zużycia i emisji CO2 NEDC.

Więcej informacji na temat oficjalnego zużycia paliwa i energii oraz oficjalnej emisji CO2 nowych samochodów osobowych uzyskać można we wszystkich salonach sprzedaży BMW.