Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

011

Dane dotyczące zużycia paliwa, energii, emisji CO2 i klasy energetycznej zależą od wybranego zestawu opon/obręczy kół. Podstawą pomiaru zużycia paliwa jest cykl testowy wg normy ECE. Zdjęcia przedstawiają wyposażenie dodatkowe.