Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

bmw-m3-cs

BMW M3 CS:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 8,3*
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 194*

* Przewidywane, jeszcze niepotwierdzone oficjalnie wartości, zmiany zastrzeżone.
Podstawą pomiaru zużycia paliwa jest cykl jezdny ECE. Zdjęcia przedstawiają wyposażenie dodatkowe.

Więcej informacji na temat oficjalnego zużycia paliwa oraz oficjalnej emisji CO2 nowych samochodów osobowych uzyskać można we wszystkich salonach sprzedaży BMW.

Powyższe dane nie dotyczą konkretnego pojazdu i nie wchodzą w zakres oferty, a służą jedynie porównaniu różnych typów pojazdu. Przy ustalaniu emisji CO2 zgodnie z dyrektywą 1999/94/WE nie zostały uwzględnione emisje CO2 powstające przy produkcji i dostarczaniu paliwa lub innych nośników energii.