Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

1004

BMW M4 Coupé:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 9,1 (8,3)
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 209 (194)

Wszystkie dane w nawiasach odnoszą się do modeli z 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową z Drivelogic.

Wartości zużycia paliwa ustalono na podstawie cyklu jezdnego UE i są one zależne od rozmiaru opon. Zdjęcia przedstawiają wyposażenie dodatkowe.

Więcej informacji na temat oficjalnego zużycia paliwa oraz oficjalnej emisji CO2 nowych samochodów osobowych uzyskać można we wszystkich salonach sprzedaży BMW.http://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-

Powyższe dane nie dotyczą konkretnego pojazdu i nie wchodzą w zakres oferty, a służą jedynie porównaniu różnych typów pojazdu. Przy ustalaniu emisji CO2 zgodnie z dyrektywą 1999/94/WE nie zostały uwzględnione emisje CO2 powstające przy produkcji i dostarczaniu paliwa lub innych nośników energii.