Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F95_MP_inform

BMW X5 M Competition:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 12,8-13,1
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 292-299

BMW X5 M:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 12,7-13,1
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 288-299

BMW X5 M50i:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 12,1-13,1
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 276-297

BMW X5 M50d:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 8,3-9,1
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 216-234

Wartości dla pojazdów oznaczonych (2) są tymczasowe.

Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.