Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

edrive

Zużycie energii / paliwa, emisja CO₂ i klasa energetyczna zależą od wybranych obręczy kół / opon. Podstawą pomiaru zużycia paliwa jest cykl testowy wg normy ECE. Zdjęcia przedstawiają wyposażenie dodatkowe.

Więcej informacji dotyczących oficjalnego zużycia paliwa oraz oficjalnej emisji CO₂ nowych samochodów osobowych można uzyskać we wszystkich salonach BMW. Zużycie paliwa / energii, emisja CO₂ i klasa energetyczna zależą od wybranego rozmiaru kół i opon. Powyższe dane nie dotyczą konkretnego pojazdu i nie wchodzą w zakres oferty, a służą jedynie porównaniu różnych typów pojazdu. Przy ustalaniu emisji CO₂ zgodnie z dyrektywą 1999/94/WE nie zostały uwzględnione emisje CO₂ powstające przy produkcji i dostarczaniu paliwa lub innych nośników energii.