Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F90-at-a-glance

Wartości zużycia paliwa, emisji CO2i zużycia energii ustalane są zgodnie z obowiązującą procedurą pomiarową VO (UE) 2007/715 w jej aktualnie obowiązującym brzmieniu. Podane wartości dotyczą pojazdów z wyposażeniem podstawowym oferowanym w Niemczech, a zakresy uwzględniają różnice wynikające z wybranego rozmiaru kół, opon oraz wyposażenia dodatkowego i mogą się zmienić w trakcie konfiguracji.

Wartości pojazdów oznaczonych (2) są to wartości wstępne.

Wartości pojazdów oznaczonych (3) są już oparte na nowej regulacji WLTP i są przeliczane z powrotem na wartości równoważne NEDC w celu zapewnienia porównania między pojazdami. [W odniesieniu do tych pojazdów, w odniesieniu do podatków związanych z pojazdami lub innych opłat opartych (przynajmniej między innymi) na emisjach CO2, wartości CO2 mogą się różnić od podanych tuta]j.

Podane wartości emisji CO2 wynikają z dyrektywy 1999/94/WE oraz Pkw-EnVKV w ich aktualnym brzmieniu i uwzględniają w klasyfikacji wartości zużycia i emisji CO2 NEDC.

Więcej informacji na temat oficjalnego zużycia paliwa i energii oraz oficjalnej emisji CO2 nowych samochodów osobowych uzyskać można we wszystkich salonach sprzedaży BMW.