Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

150920

BMW M4 Competition Coupé:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 10.2
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 234

BMW M4 Coupé:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 10.8
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 248

BMW M440i xDrive Coupé:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 7,1-6,8
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 163-155

Wartości zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii ustalane są zgodnie z procedurą pomiarową określoną w rozporządzeniu (WE) 715/2007 w jego aktualnie obowiązującym brzmieniu. Podane wartości dotyczą pojazdów z wyposażeniem standardowym oferowanym w Niemczech, a podane zakresy uwzględniają różnice wynikające z wybranego rozmiaru kół i opon oraz wyposażenia dodatkowego wybranego modelu.

Więcej informacji dotyczących oficjalnego zużycia paliwa i oficjalnej emisji CO2 nowych samochodów osobowych można uzyskać we wszystkich salonach BMW.

Wartości zostały już ustalone zgodnie z nowym cyklem testowym WLTP i przeliczone na NEDC, aby umożliwić ich porównanie. W tych pojazdach podatki i inne opłaty samochodowe uwzględniające (również) emisję CO2 mogą być obliczane na podstawie innych wartości niż podane.