Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

driving-f82

Wszystkie dane w nawiasach odnoszą się do modeli z 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową z Drivelogic.

(1)
Wartości obowiązują do 15.04.2018 r. Więcej informacji na ten temat udzielają dealerzy BMW.

Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa oraz emisji CO2 zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.