Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

f97 inform

BMW X3 M:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 11,4
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 239

BMW X3 M Competition:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 11,4
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 259

BMW X3 M40i:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 10,5-11,0
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 239-249

BMW X3 M40d:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 7,7-8,1
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 201-211

Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.

Więcej informacji dotyczących oficjalnego zużycia paliwa i oficjalnej emisji CO2 nowych samochodów osobowych można uzyskać we wszystkich salonach BMW.