Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F80_Engine

BMW M3 Limuzyna:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 8,8 (8,3)
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 204 (194)

Wszystkie dane w nawiasach odnoszą się do modeli z 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową z Drivelogic.

Podstawą pomiaru zużycia paliwa jest cykl jezdny ECE. Zdjęcia przedstawiają wyposażenie dodatkowe.

Więcej informacji na temat oficjalnego zużycia paliwa oraz oficjalnej emisji CO2 nowych samochodów osobowych uzyskać można we wszystkich salonach sprzedaży BMW.

Powyższe dane nie dotyczą konkretnego pojazdu i nie wchodzą w zakres oferty, a służą jedynie porównaniu różnych typów pojazdu. Przy ustalaniu emisji CO2 zgodnie z dyrektywą 1999/94/WE nie zostały uwzględnione emisje CO2 powstające przy produkcji i dostarczaniu paliwa lub innych nośników energii.