Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F45-PHEV-edrive

Podane wartości zużycia paliwa, emisji CO2i zużycia energii zostały ustalone zgodnie z obowiązującą procedurą pomiarową VO (UE) 2007/715 w jej aktualnie obowiązującym brzmieniu. Podane wartości dotyczą pojazdów z wyposażeniem podstawowym oferowanym w Niemczech, a zakresy uwzględniają różnice wynikające z wybranego rozmiaru kół, opon oraz wyposażenia dodatkowego i mogą się zmienić w trakcie konfiguracji.

(1) W przypadku pojazdów z datą produkcji do 31.05.18. prosimy o kontakt z dealerem w celu ustalenia ich dostępności.

Wartości dla pojazdów oznaczonych (3) zostały już ustalone zgodnie z nowym cyklem testowym WLTC i przeliczone na NEDC, aby umożliwić ich porównanie. [W odniesieniu do tych pojazdów i podatków związanych z pojazdami lub innymi opłatami opartymi (przynajmniej między innymi) na emisjach CO2, wartości CO2 mogą się różnić od wskazanych tutaj wartości.]

Podane wartości emisji CO2 wynikają z dyrektywy 1999/94/WE oraz Pkw-EnVKV w ich aktualnym brzmieniu i uwzględniają w klasyfikacji wartości zużycia i emisji CO2 NEDC.

Więcej informacji na temat oficjalnego zużycia paliwa i energii oraz oficjalnej emisji CO2 nowych samochodów osobowych uzyskać można we wszystkich salonach sprzedaży BMW.