Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F23_design

BMW 220i Cabrio (1):
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 6,2 – 5,8
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 141 – 133

BMW 225d Cabrio (3):
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 5,0 – 4,8
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 130 – 128

BMW 230i Cabrio (1):
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 6,2 – 6,0
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 143 – 138

BMW M240i Cabrio (1):
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 8,3
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 189

Podane wartości zużycia paliwa, emisji CO2i zużycia energii zostały ustalone zgodnie z obowiązującą procedurą pomiarową VO (UE) 2007/715 w jej aktualnie obowiązującym brzmieniu. Podane wartości dotyczą pojazdów z wyposażeniem podstawowym oferowanym w Niemczech, a zakresy uwzględniają różnice wynikające z wybranego rozmiaru kół, opon oraz wyposażenia dodatkowego i mogą się zmienić w trakcie konfiguracji.

(1) Wartości obowiązują do 15.04.2018 r. Więcej informacji na ten temat udzielają dealerzy BMW.

Wartości dla pojazdów oznaczonych (3) zostały już ustalone zgodnie z nowym cyklem testowym WLTC i przeliczone na NEDC, aby umożliwić ich porównanie. [W tych pojazdach podatki i inne opłaty samochodowe uwzględniające (również) emisję CO2 mogą być obliczane na podstawie innych wartości niż podane.]

Podane wartości emisji CO2 wynikają z dyrektywy 1999/94/WE oraz Pkw-EnVKV w ich aktualnym brzmieniu i uwzględniają w klasyfikacji wartości zużycia i emisji CO2 NEDC.

Więcej informacji na temat oficjalnego zużycia paliwa i energii oraz oficjalnej emisji CO2 nowych samochodów osobowych uzyskać można we wszystkich salonach sprzedaży BMW.