Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

CoPilot

Zużycie energii i emisja CO2 BMW i3 (2):
Zużycie paliwa w l/100km (cykl mieszany): 0
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 0
Zużycie energii w kWh/100km (cykl mieszany): 13,1
Zasięg elektryczny w km (cykl mieszany): 359
Realny zasięg elektryczny w km: do 260

Zużycie energii i emisja CO2 BMW i3 z Range Extenderem* (2):
Zużycie paliwa w l/100km (cykl mieszany): 0,6
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 13
Zużycie energii w kWh/100km (cykl mieszany): 11,5
Zasięg elektryczny w km (cykl mieszany): 235
Realny zasięg elektryczny w km: do 380

Zużycie energii i emisja CO2 BMW i3s (2 Ah):
Zużycie paliwa w l/100km (cykl mieszany): 0
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 0
Zużycie energii w kWh/100km (cykl mieszany): 14,6-14,0
Zasięg elektryczny w km (cykl mieszany): 330-345
Realny zasięg elektryczny w km: do 260

Zużycie energii i emisja CO2 BMW i3s z Range Extenderem* (2):
Zużycie paliwa w l/100km (cykl mieszany): 0,7
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 14
Zużycie energii w kWh/100km (cykl mieszany): 12,5
Zasięg elektryczny w km (cykl mieszany): 220
Realny zasięg elektryczny w km: do 380
* Wartości są mierzone w cyklu testowym NEDC.

Zasięg zależy od szeregu czynników, w szczególności od indywidualnego stylu jazdy, wybranej trasy, warunków pogodowych, korzystania z ogrzewania / chłodzenia oraz przygotowania temperatury.

Podane wartości zużycia paliwa, emisji CO2i zużycia energii zostały ustalone zgodnie z obowiązującą procedurą pomiarową VO (UE) 715/2007 w jej aktualnie obowiązującym brzmieniu. Podane wartości dotyczą pojazdów z wyposażeniem podstawowym oferowanym w Niemczech, a zakresy uwzględniają różnice wynikające z wybranego rozmiaru kół, opon oraz wyposażenia dodatkowego i mogą się zmienić w trakcie konfiguracji.

Wartości dla pojazdów oznaczonych (2) są tymczasowe.

Wartości zostały już ustalone zgodnie z nowymi przepisami WLTC i przeliczone na NEDC, aby umożliwić ich porównanie. [W tych pojazdach podatki i inne opłaty samochodowe uwzględniające (również) emisję CO2 mogą być obliczane na podstawie innych wartości niż podane.]

Podane wartości emisji CO2 wynikają z dyrektywy 1999/94/WE oraz Pkw-EnVKV w ich aktualnym brzmieniu i uwzględniają w klasyfikacji wartości zużycia i emisji CO2 NEDC.

Więcej informacji na temat oficjalnego zużycia paliwa i energii oraz oficjalnej emisji CO2 nowych samochodów osobowych uzyskać można we wszystkich salonach sprzedaży BMW.