Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

inform_g31

BMW 530i Touring(1):
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 6,6
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 150

Wartości zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii ustalane są zgodnie z procedurą pomiarową określoną w rozporządzeniu (WE) 2007/715 w jego aktualnie obowiązującym brzmieniu. Podane wartości dotyczą pojazdów z wyposażeniem podstawowym oferowanym w Niemczech, a podane zakresy uwzględniają różnice wynikające z wybranego rozmiaru kół i opon oraz wyposażenia dodatkowego wybranego modelu