Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

offers_g30_sedan

BMW 530e Limuzyna:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 1,3
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 31

Wartości zużycia paliwa, emisji CO₂ i zużycia energii ustalane są zgodnie z procedurą pomiarową określoną w rozporządzeniu (WE) 2007/715 w jego aktualnie obowiązującym brzmieniu. Podane wartości dotyczą pojazdów z wyposażeniem podstawowym oferowanym w Niemczech, a podane zakresy uwzględniają różnice wynikające z wybranego rozmiaru kół i opon oraz wyposażenia dodatkowego wybranego modelu.