Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

i3_images_videos

Zużycie energii i emisja CO2 BMW i3 (2):
Zużycie paliwa w l/100km (cykl mieszany): 0
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 0
Zużycie energii w kWh/100km (cykl mieszany): 16,3-15,2
Zasięg elektryczny w km (cykl mieszany): 310-285
Realny zasięg elektryczny w km: do 260

Zużycie energii i emisja CO2 BMW i3s (2):
Zużycie paliwa w l/100km (cykl mieszany): 0
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 0
Zużycie energii w kWh/100km (cykl mieszany): 17,2-16,1
Zasięg elektryczny w km (cykl mieszany): 285-270
Realny zasięg elektryczny w km: do 260

Podane wartości zużycia paliwa, emisji CO2i zużycia energii zostały ustalone zgodnie z obowiązującą procedurą pomiarową VO (UE) 2007/715 w jej aktualnie obowiązującym brzmieniu. Podane wartości dotyczą pojazdów z wyposażeniem podstawowym oferowanym w Niemczech, a zakresy uwzględniają różnice wynikające z wybranego rozmiaru kół, opon oraz wyposażenia dodatkowego i mogą się zmienić w trakcie konfiguracji.

Wartości dla pojazdów oznaczonych (2) są tymczasowe.

Podane wartości emisji CO2 wynikają z dyrektywy 1999/94/WE oraz Pkw-EnVKV w ich aktualnym brzmieniu i uwzględniają w klasyfikacji wartości zużycia i emisji CO2 NEDC.

Więcej informacji na temat oficjalnego zużycia paliwa i energii oraz oficjalnej emisji CO2 nowych samochodów osobowych uzyskać można we wszystkich salonach sprzedaży BMW.