Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F23_Inform_Page

BMW M240i Cabrio:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 9,0-9,0
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 204-205

BMW 230i Cabrio:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 7,7-8,3
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 176-188

BMW 220i Cabrio:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 7,6-8,2
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 173-187

BMW 218i Cabrio:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 7,5-8,2
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 170-185

Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.