Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

X3_technical_data

Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 zostały ustalone zgodnie z przepisową procedurą pomiarową VO (UE) 2007/715 w wersji obowiązującej w chwili uzyskania homologacji przez pojazd. Podane wartości dotyczą pojazdów z wyposażeniem podstawowym oferowanym w Niemczech, a podane zakresy uwzględniają różnice wynikające z wybranego rozmiaru kół i opon.

Wartości dla pojazdów BMW X3 xDrive20i i BMW X3 xDrive30i zostały już ustalone zgodnie z nowymi przepisami WLTC i przeliczone na NEDC, aby umożliwić ich porównanie. W tych pojazdach podatki i inne opłaty samochodowe uwzględniające (również) emisję CO2 mogą być obliczane na podstawie innych wartości niż podane. Więcej informacji o metodzie WLTP znaleźć można pod adresem www.bmw.com/verbrauchundemissionen

Wartości dla BMW X3 xDrive20i oraz BMW X3 xDrive30i są danymi tymczasowymi.

Masa własna wg UE w kg: podane wartości uwzględniają 90-procentowe napełnienie zbiornika paliwa i 75 kg wagi kierowcy. Masa własna dotyczy samochodów z wyposażeniem standardowym. Wyposażenie dodatkowe może zwiększać rzeczywistą masę pojazdu.

Podane wartości emisji CO2 wynikają z dyrektywy 1999/94/WE oraz Pkw-EnVKV i uwzględniają w klasyfikacji wartości zużycia i emisji CO2 NEDC.

Więcej informacji na temat oficjalnego zużycia paliwa i energii oraz oficjalnej emisji CO2 nowych samochodów osobowych uzyskać można we wszystkich salonach sprzedaży BMW.