ARCHITEKTURA I DESIGN.

  

 • OperaLab

  Związek marki BMW z kulturą podkreśla od kilku lat ścisła współpraca z Teatrem Wielkim Operą Narodową. W latach 2012 - 2104 wspólnie realizowały projekt „OperaLab”, łączący
  w sobie cechy galerii i think tanku. W ramach OperaLab odbywał się dialog różnych wizji sztuki – od działań performatywnych z baletem i operą na czele, po architekturę i design. To także rozmowa o współcześnie zmieniającym się obrazie miast, mobilności przyszłości oraz roli sztuki w tym procesie.

   

  Pierwszym z wielu działań w ramach współpracy BMW i Teatru Wielkiego był konkurs dla architektów „Projektowanie Tożsamości / Tożsamość Projektowania” na zaprojektowanie mobilnego pawilonu. Do konkursu zgłoszonych zostało ponad 100 prac. Zwycięzcą został Karol Żurawski. Kolejnym wydarzeniem zorganizowanym pod szyldem OperaLab był cykl spotkań „Mobilne idee”. Ich celem była integracja środowisk twórczych, naukowych i biznesowych, zgodnie z założeniem, że siłą współczesnej kultury jest interdyscyplinarność i otwarcie na wzajemny dialog.

 • BMW/Urban/Transforms

  Marka BMW na całym świecie wspiera badania i innowacyjne projekty dotyczące rozwoju wielkich metropolii i szeroko rozumianych relacji: człowiek – miasto.

   

  W duchu idei zrównoważonego rozwoju miast zrodził się pomysł na konkurs, którego celem było wyłonienie najciekawszego projektu, dzięki któremu miasto może stać się miejscem bardziej przyjaznym dla mieszkańców.

   

  Konkurs miał charakter ogólnopolski i skierowany był do architektów, urbanistów, designerów, ale również organizacji społecznych czy wspólnot obywatelskich.

   

  Zgłoszone projekty miały w wymierny sposób poprawiać jakość życia mieszkańców w jednym z następujących obszarów: miejska mobilność, zrównoważony rozwój, ekologia, recykling, rewitalizacja przestrzeni, bezpieczeństwo, energia, estetyka miasta, komunikacja w przestrzeni miejskiej, czas wolny, systemy parkingowe oraz energia odnawialna.

   

  Do konkursu zgłoszonych zostało 140 prac, spośród których jury wyłoniło najlepsze projekty. Zwyciężczynią konkursu została Joanna Piaścik z pracowni DINGFLUX. Nagrodą główną ufundowaną przez BMW Group Polska było sfinansowanie realizacji zwycięskiego projektu do kwoty 100.000 złotych oraz 10.000 złotych dla laureatki konkursu. Zwycięski projekt został zrealizowany w czerwcu 2014 roku na dziedzińcu kamienicy przy ulicy Szpitalnej 6 w Warszawie.

 • BMW Guggenheim Lab

  BMW Guggenheim Lab to mobilne laboratorium stworzone dzięki połączeniu sił BMW z jedną z najsłynniejszych na świecie instytucji kultury, Muzeum Guggenheima. Wspólna inicjatywa trwała przez ponad trzy lata, odbyła się w trzech etapach i metropoliach: w Nowym Jorku, Bombaju i Berlinie. Celem przedsięwzięcia było zbadanie życia w dużych aglomeracjach oraz odnalezienie inspirujących pomysłów na projektowanie miast i nowych sposobów myślenia o nich. Podsumowaniem była wystawa zatytułowana „Participatory City: 100 Urban Trends from the BMW Guggenheim Lab” zorganizowana w nowojorskim Muzeum Guggenheima na przełomie 2013 i 2014 roku. Wnioski i odkrycia trafiły też do słownika pt.: „100 Urban Trends: A Glossary of Ideas from the BMW Guggenheim Lab”, zawierającego opisy i ilustracje miejskich trendów zebranych przez architektów, naukowców i artystów.