bmw efficient dynamics

WIĘKSZA REALNOŚĆ. MNIEJSZE NIEŚCISŁOŚCI.

Zmiana ustawowych metod badania zużycia paliwa, emisji spalin i substancji szkodliwych.

WIĘKSZA REALNOŚĆ. MNIEJSZE NIEŚCISŁOŚCI.Zmiana ustawowych metod badania zużycia paliwa, emisji spalin i substancji szkodliwych.

W roku 1992 wprowadzony został Nowy Europejski Cykl Jezdny (w skrócie NEDC). Od tamtego czasu zużycie paliwa i emisja spalin w samochodach mierzone były w tym właśnie cyklu. Jednak warunki laboratoryjne okazały się nieprzydatne do obliczeń realnych wartości zużycia paliwa i emisji spalin.


Dlatego od września 2018 r. cykl NEDC będzie zastępowany nowym, bliższym realnym warunkom cyklem jezdnym zwanym WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure).


Uzupełnia go test emisji spalin mierzący substancje szkodliwe bezpośrednio na drodze: RDE (Real Driving Emissions).


Nowe procedury testowe umożliwią w przyszłości klientom lepsze oszacowanie zużycia paliwa i emisji spalin ich pojazdów.

Rozwiń

OD NEDC DO WLTP.

Bardziej wiarygodne wartości zużycia paliwa i emisji spalin dzięki bardziej realistycznym warunkom testowym.

Celem nowej procedury testowej WLTP jest zbliżenie warunków testowych do realiów, dzięki czemu ustalone wartości będą bardziej odpowiadać rzeczywistości. Oznacza to m.in. nowe, znacznie ostrzejsze warunki testowe i wyższe prędkości oraz znacznie dłuższy czas trwania testu (30 zamiast 20 min).


Dla uzyskania bardziej precyzyjnych wartości emisji CO2 nowy cykl testowy uwzględniać będzie nie tylko – jak dotychczas – wyposażenie standardowe, ale też wyposażenie dodatkowe pojazdu. Dla każdego typu pojazdu podawane będą przy tym dwie wartości: minimalne i maksymalne normatywne spalanie dla danej aerodynamiki, masy i oporu toczenia. WLTP pozwoli w przyszłości dokładniej oszacować zużycie paliwa i emisję spalin. Z kolei w przypadku określonego wyposażenia pojazdu będzie podawana bezpośrednio indywidualna wartość normatywna. Mimo całej dokładności oczywiście również przy tej procedurze testowej możliwe są różnice. Niezależnie od tego zużycie paliwa i emisja CO2 w codziennej eksploatacji nadal zależą od różnych warunków topograficznych, klimatycznych oraz indywidualnych, zależnych od kierowcy. Wpływ ma również sytuacja na drogach, aktualne obciążenie oraz korzystanie np. z klimatyzacji. Pewne jest to, że warunki testowe są bardziej realistyczne niż dotychczas, przez co należy liczyć się z wyższymi deklarowanymi wartościami zużycia paliwa i emisji CO2, a w przypadku samochodów elektrycznych również zasięgu. Nie ma to jednak negatywnego wpływu na realne zużycie paliwa czy zasięg. Ponadto BMW Group stale pracuje nad nowymi technologiami mającymi na celu dalszą poprawę zużycia paliwa i zasięgu.


BMW Group już teraz pracuje już nad wdrożeniem nowych metod testowych i przygotowuje swoje portfolio produktów do nich poprzez nowe pojazdy, nowe warianty silnikowe czy zmiany techniczne. Zapewni to całej flocie BMW zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi.


Od września 2017 procedura testowa WLTP obowiązuje wszystkie nowe homologacje.


Ustawodawca określa jednak, że wartości zmierzone w procedurze WLTP mają być jeszcze podawane w przeliczeniu na wartości NEDC. W tym celu komisja UE opracowała procedurę korelacji, która obowiązuje na równi wszystkich producentów samochodów.


Ta faza ma ułatwić przejście na nową procedurę. Jej okres obowiązywania zależy od regulacji prawnych w danym kraju i jest różny na poszczególnych rynkach.


Od września 2018 r. wszyscy producenci zobowiązani są ustawowo testować samochody sprzedawane w UE, Szwajcarii, Turcji, Norwegii, Liechtensteinie, Izraelu i Islandii według cyklu WLTP.


Do grudnia 2020 r. wszystkie kraje stosujące prawodawstwo UE do homologacji pojazdów będą musiały publikować dla wszystkich samochodów wartości wg cyklu WLTP.

Rozwiń
„Nowe warunki testowe sprawią, że pomiary laboratoryjne będą jeszcze lepiej odzwierciedlać zużycie paliwa samochodów na drodze.”
European Automobile Manufacturers Association

ZESTAWIENIE WLTP Z NEDC.

Oto konkretne różnice pomiędzy starym i nowym cyklem testowym.

Procedura testowa
NEDC
WLTP

RZECZYWISTA EMISJA SPALIN.

Ograniczenie wartości substancji szkodliwych na drodze.

Wszystkich producentów samochodów w UE, Szwajcarii, Turcji, Norwegii, Liechtensteinie, Izraelu i Islandii oprócz WLTP obowiązywać będą również wartości RDE (Real Driving Emissions). W teście RDE emisja substancji szkodliwych, na przykład cząstek stałych i tlenków azotu (NOx), mierzona będzie bezpośrednio podczas jazdy na drodze. Dzięki temu określone zostaną średnie wartości emisji, jakich należy spodziewać się również w codziennej eksploatacji.


W celu dalszej redukcji emisji substancji szkodliwych w codziennej eksploatacji BMW Group stosuje w swoich modelach różne technologie.


BMW BluePerformance zmniejsza na przykład emisję tlenków azotu w silnikach wysokoprężnych. BMW Group stosuje w przypadku wszystkich silników wysokoprężnych tzw. katalizatory akumulacyjne (NOx) redukujące emisję tlenków azotu. W zależności od modelu stosowany jest dodatkowo układ Selective Catalytic Reduction (SCR) z AdBlue® – roztworem mocznika – który zamienia nawet 90% tlenków azotu na parę wodną i równie nieszkodliwy azot.


BMW Group było pierwszym producentem, który wprowadził połączenie katalizatora akumulacyjnego NOx i systemu SCR w produkcji seryjnej.


Oprócz tego od roku 2006 wszystkie silniki wysokoprężne wyposażone są standardowo w filtr cząstek stałych. Specjalne filtry cząstek stałych wprowadzane są również w silnikach benzynowych.


Dzięki temu BMW Group jest w stanie sprostać wymogom normy emisji spalin Euro 6c, która od września 2018 r. będzie obowiązywać dla wszystkich nowych samochodów. Norma Euro 6c określa niższe wartości graniczne emisji cząstek stałych dla silników benzynowych niż norma Euro 6b. Dla samochodów z silnikiem wysokoprężnym w normie Euro 6b i Euro 6c obowiązują te same wartości graniczne.

Rozwiń

NORMA EMISJI SPALIN EURO.

NORMA EMISJI SPALIN EURO.

Mniejsze wartości. Większe wyzwania.

Norma emisji spalin Euro wyznacza wartości graniczne emisji spalin, na przykład tlenków azotu i cząstek stałych, obowiązujące w Unii Europejskiej. Te wartości graniczne różnią się w zależności od silnika i typu pojazdu. W związku z ochroną środowiska i jakości powietrza te wartości graniczne są stale zaostrzane. To stawia przed producentami samochodów nowe wyzwania.

RDE: PROCEDURA TESTOWA W SKRÓCIE.

Dowiedz się więcej o nowej metodzie pomiaru substancji szkodliwych.

Animacja o inteligentnych technologiach BMW i środkach oszczędzających paliwo.

WSKAZÓWKI SPRZYJAJĄCE WYDAJNEJ JEŹDZIE.

Jeszcze bardziej wydajna jazda – dzięki inteligentnym technologiom BMW i dzianiom zmniejszającym zużycie paliwa.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA.

Twoje pytania. Nasze odpowiedzi.

 • Co to jest WLTP?

  Skrót WLTP onacza „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure”.


  Jest to nowa obowiązująca od 2018 r. wszystkie samochody procedura testowa umożliwiająca ustalenie realnego zużycia paliwa i emisji CO2 danego pojazdu. WLTP zastąpi obowiązującą dotychczas procedurę NEDC.

 • Co to jest cykl jezdny WLTP?

  Zużycie paliwa i emisja spalin zależą m.in. od stylu jazdy. Dlatego na potrzeby WLTP zgromadzono dane z jazdy z całego świata. Na podstawie tych danych określono cztery reprezentatywne fazy o różnych średnich prędkościach jazdy: wolna (low), średnia (medium), szybka (high) i bardzo szybka (extra high). W każdej z tych faz przyspiesza, hamuje i zatrzymuje się itp. z różną intensywnością i częstotliwością, tak aby odzwierciedlić sposób jazdy w codziennej eksploatacji. Połączenie tych faz daje cykl jezdny, którego wartość podawana jest przez producenta jako cykl mieszany. Ponieważ samochody elektryczne i hybrydowe stosowane są głównie w miastach, ich cykl jezdny obejmuje 5. fazę: fazę miejską. Tworzą ją średnia prędkości wolnej (low) i średniej (medium).

 • Co to jest RDE?

  RDE to skrót od „Real Driving Emissions”. Jest to nowa procedura obliczania emisji substancji szkodliwych, takich jak tlenki azotu (NOx) i cząstki stałe. Decydujące jest to, że pomiary dokonywane będą w realnych warunkach podczas jazdy na drogach, a nie w laboratorium. Do pomiaru na rurze wydechowej testowanego samochodu montowany będzie tzw. Portable Emissions Measurement System (PEMS).

 • Jak BMW Group wdraża nową procedurę WLTP?

  BMW Group już teraz pracuje już nad wdrożeniem nowych metod testowych i przygotowuje swoje portfolio produktów do nich poprzez nowe pojazdy, nowe warianty silnikowe czy zmiany techniczne. Zapewni to całej flocie BMW Group pełną zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi.


  Zasadniczo samochody BMW Group spełniają obowiązujące wymogi prawne. Potwierdzają to wyniki oficjalnych badań w kraju i za granicą.

 • Co WLTP oznacza dla mnie?

  Wprowadzenie procedury WLTP spowoduje zbliżenie się deklarowanych wartości zużycia paliwa i emisji CO2 do wartości realnych. Niezależnie od tego uwzględnienie indywidualnego wyposażenia dodatkowego w procedurze WLTP zapewnia jeszcze bardziej realistyczne dane, ponieważ bazują one na konkretnej konfiguracji pojazdu. Jednocześnie bardziej realistyczne wartości oznaczać będą też wyższe deklarowane parametry zużycia paliwa i emisji CO2 w samochodach z silnikiem spalinowym i mniejszy zasięg w samochodach elektrycznych. W zależności od przepisów w niektórych krajach może wzrosnąć podatek zależny od emisji CO2.

 • Co to jest Euro 6?

  Aktualna norma emisji spalin to Euro 6. Wyznacza ona niższe wartości maksymalne emisji cząstek stałych i tlenków azotu niż norma Euro 5. Od września 2018* r. obowiązywać będzie norma Euro 6c, która w porównaniu z normą Euro 6b narzuca jeszcze niższe wartości graniczne dla emisji cząstek stałych w pojazdach z silnikiem benzynowym. Dla samochodów z silnikiem wysokoprężnym w normie Euro 6b i Euro 6c obowiązują te same wartości graniczne. W Euro 6d-TEMP od września 2019 r.* i w Euro 6d od stycznia 2021* wartości graniczne cząstek stałych i tlenków azotu są znów nie co niższe ze względu na dostosowanie do RDE.


  * Dotyczy tylko nowych pojazdów. Nowe typy pojazdów podlegają o rok wcześniej nowej normie emisji spalin.

 • Co oznacza Selective Catalytic Reduction (SCR)?

  W celu dalszej redukcji emisji spalin do silników wysokoprężnych doprowadzany jest płynny amoniak, tzw. AdBlue®. Układ Selective Catalytic Reduction (SCR) z AdBlue® eliminuje nawet 90% tlenków azotu. Produktami reakcji jest para wodna, azot i CO2.

 • Co to jest Blue Performance?

  BMW stosuje technologię BluePerformance w celu dalszej redukcji emisji tlenków azotu w swoich samochodach. Ta technologia umożliwia dodatkową redukcję emisji spalin w silnikach wysokoprężnych. Oprócz filtra cząstek stałych i katalizatora akumulacyjnego NOx istotne obniżenie emisji tlenków azotu zawartych w spalinach zapewnia katalizator SCR („Selective Catalytic Reduction”) z wtryskiem AdBlue®.

 • Co to jest filtr cząstek stałych?

  Filtr cząstek stałych to element redukujący emisję cząstek stałych, czyli drobnego pyłu w silnikach wysokoprężnych i benzynowych.

 • Co WLTP oznacza dla samochodów elektrycznych i hybrydowych?

  Ponieważ samochody elektryczne i hybrydowe stosowane są głównie w miastach, WLTP przewiduje dla nich oprócz 4 faz – wolnej, średniej, szybkiej i bardzo szybkiej – dodatkową 5. fazę: fazę miejską. Łączy ona prędkości faz, które najlepiej odpowiadają jeździe miejskiej: wolną i średnią. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie bardziej realistycznych danych zasięgu.