Elektromobilność BMW zrównoważony rozwój BMW ochrona środowiska ochrona klimatu

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W BMW.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W BMW.

Poprzez konsekwentną strategię zrównoważonego rozwoju BMW Group wyznacza nowe wzorce w branży motoryzacyjnej.

Dla BMW Group radość z jazdy wykracza daleko poza mobilność. W końcu zrównoważony rozwój jest dla nas kluczową kwestią i nie idziemy tu na żadne ustępstwa. Wręcz przeciwnie: zmierzamy w przyszłość z zupełnie nową i spójną strategią, która nie tylko wykracza daleko poza naszą bezpośrednią strefę wpływów, ale także wynosi kwestię zrównoważonego rozwoju na zupełnie nowy poziom.
W ciągu ostatnich lat i dziesięcioleci wypracowaliśmy istotne standardy w zakresie bilansu ekologicznego naszych pojazdów – począwszy od wykorzystywanych zasobów, poprzez zużycie energii, aż po zakres recyklingu. W nadchodzących latach będziemy stale rozszerzać naszą szeroko zakrojoną strategię elektryfikacji i do roku 2023 nasza oferta będzie obejmować 25 zelektryfikowanych modeli.
Cel neutralności klimatycznej i bezemisyjnej mobilności można jednak osiągnąć jedynie poprzez różne technologie napędu elektrycznego. Dlatego też, aby jeszcze elastyczniej móc dostosowywać się do potrzeb naszych klientów, będziemy nadal dążyć do rozwoju wodorowych ogniw paliwowych. W roku 2019 na targach IAA zaprezentowaliśmy już BMW i Hydrogen NEXT. W kolejnym etapie w roku 2022 zaprezentujemy niewielką serię BMW i Hydrogen NEXT. Krok po kroku przygotowujemy w ten sposób nowy grunt dla przyjaznej dla środowiska i bezemisyjnej przyszłości.

Rozwiń
BMW NIE CHCE BYĆ CZĘŚCIĄ ZRÓWNOWAŻONEJ PRZYSZŁOŚCI. BMW CHCE BYĆ JEJ SIŁĄ NAPĘDOWĄ.
Oliver Zipse – Prezes Zarządu BMW AG
Elektromobilność BMW zrównoważony rozwój BMW produkcja przyjazna dla środowiska łańcuch wartości

TWORZYMY ŁAŃCUCH WARTOŚCI.

Wiemy, jak myśleć o zrównoważonym rozwoju w sposób całościowy. Dlatego zaczynamy to już w trakcie projektowania i produkcji naszych pojazdów. Naszym celem jest zrównoważony łańcuch wartości, który pokrywa potrzeby za pomocą recyklatów surowców wtórnych i odnawialnych – w tym dostawy energii. Chociaż nie osiągnęliśmy jeszcze w pełni tego celu, to mamy już na koncie przełomowe sukcesy. Nie tylko wykorzystanie zasobów, ale również redukcja emisji CO2 odgrywa kluczową rolę w modelu biznesowym BMW Group. Ze względu na udział zelektryfikowanych modeli oraz energochłonną i zasobochłonną produkcję ich akumulatorów wysokonapięciowych musimy uwzględnić bardzo daleko idące środki redukcji CO2 w całym łańcuchu wartości. W tym celu BMW Group wyznaczy między innymi ślad węglowy w łańcuchu dostaw jako kryterium zamówień u dostawców, a tym samym przejmie pionierską pierwszego producenta samochodów z konkretnymi celami dotyczącymi CO2 w łańcuchu dostaw. Bez takich działań rosnąca elektryfikacja doprowadziłaby do gwałtownego wzrostu emisji CO2 w łańcuchu dostaw. Inicjujemy odwrócenie trendu i postawiliśmy sobie za cel zmniejszenie w 2020 r. emisji CO2 w łańcuchu dostaw o 20% w stosunku do roku 2019 r.

Elektromobilność BMW zrównoważony rozwój BMW produkcja przyjazna dla środowiska

NOWY POMYSŁ NA PRODUKCJĘ.

Wraz z podpisaniem deklaracji ekologicznej ONZ (International Declaration on Cleaner Production) w roku 2001 zobowiązaliśmy się do utrzymania wpływu na środowisko i zużycia zasobów w naszej globalnej produkcji na jak najniższym poziomie. Zakłady i placówki BMW Group są już teraz wzorcem efektywnego gospodarowania zasobami w odniesieniu do niskiej emisji CO2. Ponieważ nie chcemy być tylko częścią zrównoważonej przyszłości, ale jej siłą napędową. W związku z tym na rok 2030 wyznaczamy najwyższe cele w tym sektorze. Aby monitorować i analizować podejmowane działania, we wszystkich istniejących zakładach produkcyjnych wprowadziliśmy w tym celu systemy zarządzania środowiskiem, które stale rozwijamy i optymalizujemy. Tylko w ten sposób możemy spełnić nasze oczekiwania co do skuteczności naszych standardów i regulacji.
Oprócz ciągłego stosowania i rozwoju odnawialnych źródeł energii i surowców odnawialnych w naszej produkcji działamy również poprzez nasze procesy recyklingu. I tak na przykład 99% odpadów powstających w naszej ogólnoświatowej produkcji 2,5 miliona samochodów rocznie poddawanych recyklingowi i utylizacji. I wciąż podnosimy tę poprzeczkę.

STOSOWANIE ZRÓWNOWAŻONYCH MATERIAŁÓW.

Elektromobilność BMW zrównoważony rozwój BMW certyfikat FSC

Drewno z certyfikatem FSC.

BMW Group ściśle współpracuje z Forest Stewardship Council (FSC) i aktywnie angażuje się w odpowiedzialną i zrównoważoną gospodarkę leśną zgodnie ze ścisłymi standardami. Na przykład listwa ozdobna deski rozdzielczej BMW i3 wykonana jest z drewna eukaliptusowego z certyfikatem FSC.
Elektromobilność BMW zrównoważony rozwój BMW kenaf

Kenaf.

Kenaf (ketmia konopiowata) jest rośliną z rodziny ślazowatych, której włókno może być ekonomicznie wykorzystywane na wiele sposobów. Wnętrze BMW i3 wykonane jest w 30 procentach z kenafu i wyznacza tym samym standardy w motoryzacji w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów.
Elektromobilność BMW zrównoważony rozwój BMW kauczuk naturalny

Kauczuk naturalny.

BMW Group jest pierwszym producentem samochodów na świecie, który zaczął wyposażać swoje pojazdy w opony wykonane z naturalnego kauczuku uprawianego w sposób zrównoważony. BMW X5 xDrive45e Plugin-Hybrid (zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 1,7 – 1,2 l/100km; zużycie energii w cyklu mieszanym: 27,7 – 24,3 kWh/100 km; emisja CO2 w cyklu mieszanym: 39 – 27 g/km) z oponami w rozmiarze 22 cali wyposażone jest standardowo w opony zawierające naturalny kauczuk uprawiany zgodnie ze rygorystycznymi standardami środowiskowymi i społecznymi oraz posiadający certyfikat FSC. BMW Group współpracuje tu wyłącznie z marką Pirelli. Wraz z przedstawicielami instytucji społecznych i przetwórstwa kauczuku naturalnego założyliśmy w 2019 roku niezależną Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR) (globalna platforma na rzecz zrównoważonego kauczuku naturalnego). Celem jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości kauczuku naturalnego.
Elektromobilność BMW zrównoważony rozwój BMW Econyl

Econyl.

Recykling surowców pierwotnych pełni ważną rolę w światowej sieci zakładów produkcyjnych BMW Group. Dobrym przykładem na to, że recyklaty spełniają nasze wymagania jakościowe, jest Econyl. Econyl to przędza nylonowa uzyskiwana w specjalnym procesie z odpadów nylonowych i stosowana na przykład do produkcji wykładzin. Używamy jej już w wykładzinach podłogowych i dywanikach w BMW iX.
Elektromobilność BMW zrównoważony rozwój BMW aluminium

Aluminium.

Aluminium jest w BMW Group obok stali najważniejszym surowcem w produkcji. Dlatego odgrywa istotną rolę w całym łańcuchu wartości pod względem oszczędności zasobów i energii. Jako członek-założyciel Aluminium Stewardship Initiative (ASI) koncern BMW Group jest na przykład aktywnie zaangażowany w program certyfikacji, który atestuje i promuje zgodność ze zrównoważonymi standardami wśród dostawców surowców. Ponadto już teraz w wybranych komponentach wykorzystujemy nawet 50% aluminium z surowców wtórnych.

RECYKLING JAKO KLUCZOWY CZYNNIK.

Elektromobilność BMW zrównoważony rozwój BMW produkcja przyjazna dla środowiska recykling

Recykling materiałów jest istotnym czynnikiem zrównoważonej, oszczędzającej zasoby i przyszłościowej produkcji. Oprócz inteligentnego planowania naszych produktów, również ponowne wykorzystanie materiałów w postaci surowców wtórnych jest mocno zakotwiczone w naszym łańcuchu wartości.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W BMW iX.

Elektromobilność BMW, zrównoważony rozwój BMW, produkcja przyjazna dla środowiska, recykling BMW iX

BMW iX to samochód, który wyznacza nowe standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Porównanie emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia wykazało, że jest ona o 45% niższa niż w przypadku porównywalnego SAV-a z silnikiem wysokoprężnym. Wynika to z takich działań jak stosowanie w 100% odnawialnych źródeł energii lub przejrzystych zakupów surowców w całym łańcuchu dostaw. Dzięki całościowej koncepcji zrównoważony rozwój objawia się w całym BMW iX również w postaci materiałów naturalnych lub pochodzących z recyklingu. Na przykład skóra w linii stylistycznej Suite jest garbowana naturalnym ekstraktem z liści oliwnych, dzięki czemu jest wolna od pozostałości chromu. Panel sterowania wyposażenia opcjonalnego „Clear & Bold” wykonany jest z drewna z certyfikatem FSC, a wykładzina podłogowa oraz dywaniki wykonane są z Econylu.

SUROWCE WTÓRNE.

Elektromobilność BMW zrównoważony rozwój BMW przyjazna dla środowiska produkcja recykling recyklat

Stosujemy recyklaty i surowce ze źródeł odnawialnych zawsze, gdy jest to technicznie, ekologicznie i ekonomicznie uzasadnione i wykonalne – i do roku 2030 chcemy istotnie zwiększyć ten udział. W naszych dwóch najważniejszych surowcach o współczynnik 4-6 dla aluminium i o współczynnik 2-5 dla stali. Już dziś używamy w niektórych komponentach około 25% stali wtórnej, do 50% aluminium wtórnego i do 20% termoplastów wtórnych. Stawiamy tym samym na tzw. inżynierię cyklu życia (life-cycle engineering) w zakresie wydajnego recyklingu, ponieważ wykorzystanie materiałów z surowców wtórnego znacznie zmniejsza ślad węglowy.

RECYKLING NASZYCH POJAZDÓW.

Elektromobilność BMW zrównoważony rozwój BMW przyjazna dla środowiska produkcja recykling stare samochody

Nawet po zakończeniu eksploatacji samochodu BMW pozostaje on ważną częścią łańcucha wartości. Ponieważ postrzegamy nasze samochody wycofane z eksploatacji, ich poszczególne komponenty i materiały, nie jako odpady do usunięcia, ale jako cenne źródło surowców wtórnych. W 30 krajach razem z krajowymi spółkami dystrybucyjnymi uregulowaliśmy już kwestię odbioru pojazdów wycofywanych z eksploatacji i oferujemy przyjazny dla środowiska recykling w ponad 3000 punktach zbiórki na całym świecie. Przede wszystkim chcemy zapewnić, aby nasze pojazdy elektryczne były utylizowane w sposób transparentny. W perspektywie długoterminowej elektromobilność nie może opierać się wyłącznie na materiałach pierwotnych, dlatego też przepływ podstawowych zasobów musi ulec zmianie. Nasi klienci mają możliwość zwrotu pojazdu na przykład w Monachijskim Centrum Recyklingu i Demontażu (RDZ). Poza przyjmowaniem pojazdów wycofanych z eksploatacji stale pracujemy nad nowymi koncepcjami i środkami mającymi na celu dalszy rozwój naszych procesów recyklingu.

Elektromobilność BMW zrównoważony rozwój BMW energia

WYDAJNE WYTWARZANIE ENERGII.

BMW Group ma bezpośredni wpływ na emisję CO2 w swoich zakładach i już teraz wyznacza tam wzorce w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów. Do 2030 roku chcemy zmniejszyć emisje CO2 z naszych zakładów o 80% na każdy samochód w stosunku do roku 2019. Od roku 2020 całą naszą zewnętrzną energię do produkcji pozyskujemy wyłącznie ze źródeł odnawialnych. A od 2021 roku nasze zakłady i lokalizacje stały się całkowicie neutralne pod względem emisji CO2 dzięki kompensacji. W tym celu konsekwentnie inwestujemy w optymalizację efektywności energetycznej naszych zakładów i poszukujemy najlepszego sposobu wytwarzania energii na miejscu – na przykład z wykorzystaniem energii wiatrowej, wodoru, biogazu czy biomasy. Ważną rolę w nadających się do tego lokalizacjach może odgrywać również wykorzystanie ekologicznego wodoru, którego potencjał wytwarzania ciepła badany jest aktualnie w pilotażowej instalacji. Proporcje energii elektrycznej zewnętrznej i własnej zmieniają się w zależności od lokalizacji. Jednocześnie optymalizujemy efektywność energetyczną naszej produkcji: zmniejszamy zapotrzebowanie na ciepło poprzez większe wykorzystanie ciepła emitowanego w procesach produkcyjnych i zabezpieczenie obwodów cieplnych. Korzystając ze środków cyfrowych, takich jak analiza danych, zmniejszamy zużycie energii poprzez inteligentne sterowanie, minimalizując jednocześnie ilość odrzutów.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W PRAKTYCE W NASZYCH ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH.

Elektromobilność BMW zrównoważony rozwój BMW przyjazna dla środowiska produkcja zakłady BMW w Lipsku

Zakłady BMW Group w Lipsku.

Tu wydajność czuć w powietrzu – zakłady BMW Group w Lipsku to jedna z najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych fabryk samochodów na świecie. Od 2013 roku produkowane są tu samochody z napędem elektrycznym i lekkie nadwozia z CFRP. Jako pierwsza fabryka samochodów w Niemczech zakłady te w znacznym stopniu wykorzystują energię elektryczną z czterech firmowych turbin wiatrowych. Dzięki innowacyjnej farmie akumulatorów składającej się z około 700 akumulatorów wysokonapięciowych z BMW i3 podejmujemy szereg działań mających na celu zapewnienie wydajnej pod względem zużycia zasobów i energii produkcji. Ponadto farma akumulatorowa magazynuje nadwyżki energii z turbin wiatrowych w okresach nadpodaży i może dostarczać tę energię w okresach niedoboru energii. W ten sposób przyczyniamy się do stabilności publicznych sieci energetycznych.

Elektromobilność BMW zrównoważony rozwój BMW przyjazna dla środowiska produkcja zakłady BMW w Dingolfing

Zakłady BMW Group w Dingolfing.

Lider dzięki radykalnym środkom: jako największe linia montażowa BMW Group w Europie zakłady w Dingolfing dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii i linii produkcyjnych osiągnęły w ciągu ostatnich dziesięciu lat jedną trzecią redukcji zarówno zużycia zasobów, jak i emisji. Kamieniem milowym w redukcji zużycia energii stało się nowe centrum energetyczne do wysokowydajnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła za pośrednictwem kogeneracji. Kogeneracja zamienia gaz na energię elektryczną i wykorzystuje powstałe ciepło jako źródło energii. Dzięki elektrociepłowniom i jednemu z największych dachowych systemów fotowoltaicznych w Niemczech elektrownia pokrywa obecnie prawie połowę zapotrzebowania zakładów na energię elektryczną. Reszta pokrywana jest wyłącznie ekologiczną energią elektryczną pochodzącą od zewnętrznych dostawców energii. Szczególnie w zarządzaniu odpadami i utylizacją wymagania strategii zrównoważonego rozwoju w całym przedsiębiorstwie są wysokie. Również tutaj zakłady w Dingolfing dzięki efektywnym działaniom recyklingowym, takim jak innowacyjna tłocznia blach, osiągają imponujący wskaźnik recyklingu na poziomie 99,8%.

Elektromobilność BMW zrównoważony rozwój BMW przyjazna dla środowiska produkcja zakłady BMW w Shenyang

Zakłady BMW Group w Shenyang.

Więcej innowacji, mniej emisji. Oprócz naszych zakładów produkcyjnych w Europie i Brazylii, których już teraz zaopatrujemy w energię elektryczną wyłącznie ze źródeł odnawialnych, w 2018 r. uruchomiliśmy w naszych zakładach w Shenyang najmocniejszy system fotowoltaiczny BMW Group o szczytowej mocy 15,1 MW.

Elektromobilność BMW zrównoważony rozwój BMW projekt

NASZYM MOTOREM JEST ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Dzięki projektom takim jak „Cobalt For Development” wprowadzamy naszą strategię zrównoważonego rozwoju krok po kroku do naszego środowiska, a tym samym do wszystkich etapów naszego łańcucha wartości. Poprzez nasze wytyczne, ale także poprzez wsparcie i promocję, możemy zapewnić, aby nasi partnerzy w łańcuchu dostaw konsekwentnie spełniali nasze wysokie standardy społeczne i środowiskowe.

NASZ AKUMULATOR WYSOKONAPIĘCIOWY: HISTORIA SUKCESU.

Elektromobilność BMW zrównoważony rozwój BMW akumulator

Ponowne wykorzystanie naszych ogniw akumulatorowych.

Wydajność do ostatniego wolta: odbieramy wszystkie zużyte akumulatory wysokonapięciowe BMW na całym świecie – nawet jeśli nie ma takiego prawnego obowiązku. Nasze akumulatory samochodowe dostają „drugie życie” w stacjonarnych systemach akumulatorowych, w które sukcesywnie wyposażamy naszych zakładach na całym świecie. W ten sposób włączamy energię odnawialną do sieci energetycznej, zwiększamy stabilność sieci i zmniejszamy koszty energii dla konsumentów. Tym samym idziemy dalej w kierunku osiągnięcia celu, jakim jest produkcja wolna od lokalnej emisji CO2. Najlepszym tego przykładem są nasze zakłady BMW Group w Lipsku z farmą akumulatorową składającą się z około 700 akumulatorów z BMW i3. Jako magazyn buforowy dla odnawialnych źródeł energii pomagają one w magazynowaniu nadmiaru energii wiatrowej i ponownym odsyłaniu jej do sieci energetycznej. Ponadto obniżają one również koszty energii potrzebnej do produkcji.

Elektromobilność BMW zrównoważony rozwój BMW akumulator recykling

Recykling naszych ogniw akumulatorowych.

W przypadku akumulatorów, które nie mogą być już stosowane jako stacjonarne zasobniki energii, osiągamy stale rosnący wskaźnik recyklingu. W ten sposób powstają szczególnie wysokiej jakości recyklaty do nowej produkcji naszych akumulatorów litowo-jonowych. Wraz z niemieckim specjalistą od recyklingu, firmą Duesenfeld, opracowaliśmy proces, który umożliwia osiągnięcia poziomu recyklingu nawet 96% materiałów – w tym grafitu i elektrolitów. Obecnie po takim procesie pozostają jedynie termoplastyki zwilżone elektrolitami.

Elektromobilność BMW zrównoważony rozwój BMW akumulator dostawca

Efektywne wykorzystanie zasobów u naszych dostawców.

Wzorcowe standardy już na etapie przedprodukcyjnym: nasza opinia jako pionierów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju ma również duże znaczenie dla naszych dostawców. Uzgodniliśmy z naszymi producentami ogniw, że w produkcji zewnętrznej naszych ogniw akumulatorowych piątej generacji stosowana będzie wyłącznie ekologiczna energia elektryczna. Do doku 2030 pozwoli to zaoszczędzić około 10 mln ton CO2, co w przybliżeniu odpowiada ilości CO2 emitowanej rocznie przez miasto wielkości Monachium. Jako uczestnik projektu Carbon Disclosure Project (CDP) wspieramy naszych dostawców w podejmowaniu działań mających na celu redukcję emisji CO2 i zwiększenie udziału energii odnawialnej.

Elektromobilność BMW zrównoważony rozwój BMW mobilność ślad węglowy
Elektromobilność BMW zrównoważony rozwój BMW mobilność

KURS NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ: MOBILNOŚĆ W MIEŚCIE.

Naszym celem jest, aby zawsze dawać z siebie wszystko – szczególnie w zakresie zrównoważonej radości z jazdy. Dlatego poprzez nasze cele korporacyjne i ich realizację otwieramy się również na naszych klientów, dysponując największą na świecie flotą modeli zelektryfikowanych. 

 

Aby umożliwić i wspierać jazdę w miejskich strefach ekologicznych w możliwie bezemisyjny sposób, opracowaliśmy funkcję BMW eDrive Zones. BMW z napędem hybrydowym plug-in automatycznie rozpoznaje wjazd do strefy ekologicznej lub podobny obszar niskiej emisji spalin i samoczynnie przełącza się na tryb elektryczny bez lokalnej emisji spalin. W programie BMW Points można zbierać punkty bonusowe za każdy kilometr przejechany na napędzie elektrycznym, a w określonych strefach eDrive nawet dwa razy więcej. Możesz je przeglądać i zarządzać nimi w aplikacji My BMW*. BMW Points można następnie wymieniać na użyteczne premie, takie jak bezpłatne ładowanie.

Chcę dowiedzieć się więcej na temat zrównoważonego rozwoju w BMW Group.

BMW i Vision Circular samochód studyjny 2021

BMW i VISION CIRCULAR.

Re:think, Re:duce, Re:use i Re:cycle. BMW i Vision Circular zostało zaprojektowane w całości zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Kompaktowy, w pełni elektryczny pojazd przyszłości stawiający na zrównoważony rozwój i luksus oferuje fascynującą perspektywę na rok 2040.

*BMW i4

 

BMW i4 jest samochodem koncepcyjnym niedostępnym do sprzedaży. BMW i4 nie ma jeszcze homologacji, dane dotyczące zużycia nie są jeszcze dostępne.

Rozwiń