CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA.

 • Na czym polega proces kwalifikacji?

  Aby wziąć udział w programie sprzedaży dyplomatycznej, należy przedłożyć paszport dyplomatyczny albo oficjalną przepustkę wydaną przez uznaną organizację międzynarodową. Wymagana jest również akredytacja misji dyplomatycznej, wydana przez kraj przyjmujący na co najmniej rok.

 • Jaka cena obowiązuje w przypadku osób zakwalifikowanych do programu sprzedaży dyplomatycznej?

  Program sprzedaży dyplomatycznej opiera się na zasadzie, zgodnie z którą ta sama cena obowiązuje niezależnie od kraju. Dzięki temu na cenę zakupu samochodu nie ma wpływu miejsce misji.

 • Do zakupu ilu samochodów mam prawo w ramach programu sprzedaży dyplomatycznej BMW?

  Każdy posiadacz paszportu dyplomatycznego lub oficjalnej przepustki, który jest akredytowany przez kraj przyjmujący, ma prawo do zakupu jednego pojazdu BMW i jednego pojazdu MINI rocznie w ramach programu sprzedaży dyplomatycznej.

 • Czy z programu mogą skorzystać członkowie mojej rodziny?

  Wszyscy członkowie rodzin dyplomatów, którzy również są objęci statusem dyplomatycznym, mają prawo do zakupu samochodu w programie sprzedaży dyplomatycznej. Warunkiem jest akredytacja przez kraj przyjmujący.

 • Jak długi jest okres produkcji i dostawy?

  Ze względu na personalizację samochodu pod kątem Twoich wymogów i dostarczonych specyfikacji czas realizacji zamówienia wynosi 4-5 miesięcy. Może jednak różnić się w zależności od modelu i okresu transportu. Czas realizacji może być krótszy, jeżeli uda nam się zlokalizować odpowiedni pojazd w okolicy.

 • W jaki sposób realizowana jest dostawa samochodu?

  Zamówiony samochód dostarczany jest na życzenie do wybranego punktu dealerskiego w ramach globalnej sieci BMW. W rzadkich przypadkach, w których możliwa jest dostawa pojazdu tylko do najbliższego portu, współpracująca z nami agencja celna chętnie pomoże w dopełnieniu niezbędnych formalności.

 • Czy mogę odebrać swój samochód w BMW AG w Monachium?

  Istnieje możliwość rejestracji nowego pojazdu na eksportowych tablicach rejestracyjnych. W takim przypadku można odebrać samochód bezpośrednio w naszym centrum dostaw w Monachium.

 • Czy przysługuje mi zwolnienie z podatku?

  Osoby uprawnione do zakupu pojazdu w ramach programu sprzedaży dyplomatycznej otrzymują także specjalne warunki i rabaty. Jeżeli chodzi o zwolnienie z podatku, należy się jednak zwrócić do wydziału protokołu działającego w obrębie misji lub organizacji, który przekaże niezbędne informacje. Zwolnienia podatkowe nie wchodzą w zakres naszego programu.

 • Jakie są warunki płatności?

  Wymagamy wpłaty początkowego depozytu w wysokości 10% wartości samochodu. Resztę należności należy uregulować przed dostawą lub wysyłką pojazdu.

 • Czy mogę mieć pewność, że zamówiony samochód będzie zgodny z wszystkimi przepisami i regulacjami obowiązującymi w docelowym miejscu eksploatacji?

  Przy składaniu zamówienia klient musi określić zarówno kraj, w którym samochód będzie docelowo użytkowany, jak i kraj bieżącego sprawowania funkcji. Potrzebujemy tych informacji, aby zapewnić, że konfiguracja zamówionego BMW będzie odpowiadać wszystkim przepisom i regulacjom obowiązującym w kraju aktualnego oraz docelowego użytkowania.

 • Jakie dokumenty są potrzebne?

  Warunkiem realizacji zamówienia jest przedłożenie uwierzytelnionej kopii paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego (wszystkich istotnych stron dokumentu). Wymagany jest podpisany formularz zamówienia BMW AG z wyszczególnieniem wszystkich danych i opcji dotyczących wybranego pojazdu. Potrzebna jest także kopia naszego formularza „Certyfikat Statusu” wypełniona i opieczętowana przez misję lub organizację klienta.

 • Czy można uniknąć 19% depozytu WE?

  Depozytu WE można uniknąć tylko w przypadku wystawienia faktury na lokalizację poza UE. Na terytorium Niemiec obowiązuje podatek VAT, którego zwrotu mogą domagać się organy podatkowe. W przypadku lokalizacji poza UE (poza terytorium Niemiec) depozyt WE obowiązuje w przypadku płatności z góry, lecz podlega refundacji przez BMW po przedstawieniu dowodu rejestracji za granicą lub świadectwa eksportu.

 • Czy możliwe jest samodzielne sfinansowanie samochodu?

  W niektórych krajach istnieje możliwość uzyskania finansowania w ramach programu sprzedaży dyplomatycznej. Wymagane jest złożenie indywidualnego wniosku kredytowego.

 • Jakie są opcje techniczne i specyfikacje pojazdów?

  Aby uzyskać informacje dotyczące opcji technicznych i wszystkie szczegóły, należy zwrócić się do naszego oddziału, dealera, importera lub zespołu ds. sprzedaży dyplomatycznej.