recycling

RECYCLING.

RECYCLING.

ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA.

Recykling w BMW.

Już w procesie konstrukcji i produkcji nowych samochodów BMW zapewnia ich późniejszą utylizację w sposób nieszkodliwy dla środowiska naturalnego.
Dzięki zastosowaniu tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu, ograniczeniu różnorodności rodzajów i starannej segregacji materiału, BMW zapewnia skuteczną utylizację pojazdów do złomowania.
Dzięki tej koncepcji BMW Group zajmuje szczytową pozycję w wykazie Dow Jones Sustainability Group, tj. firm gospodarujących surowcami w zrównoważony sposób.

Rozwiń

UTYLIZACJA NIESZKODLIWA DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

Nowe sposoby utylizacji pojazdów: utylizacja pojazdów do złomowania odbywa się w wyspecjalizowanych zakładach posiadających pozwolenie na utylizację pojazdów do złomowania. Każdy kilogram złomu samochodowego kierowany jest do optymalnej pod względem ekologicznym i ekonomicznym przeróbki. Cenne surowce wracają do produkcji, odciążając tym samym środowisko. Kontrolowana zbiórka, wstępna obróbka, demontaż i utylizacja wraku po demontażu to cztery stopnie przyjaznego dla środowiska recyklingu pojazdów.

  • Kontrolowana zbiórka
  • Usunięcie płynów eksploatacyjnych
  • Demontaż
  • Utylizacja wraków po demontażu

DESIGN FOR RECYCLING.

Inżynierowie BMW stworzyli w projekcie „Design for Recycling” podstawy dla skutecznej i przyjaznej dla środowiska utylizacji pojazdów. Recykling jest tym samym integralną częścią procesu powstawania produktu. Dzięki temu już w tak wczesnej fazie uwzględniane są kwestie istotne dla późniejszego recyklingu, jak na przykład konstrukcja części, dobór materiałów i technologia łączenia.
Celem projektu jest dążenie do coraz większego wykorzystania w produkcji nowych pojazdów wysokiej jakości surowców odzyskanych w drodze recyklingu. W ten sposób zamyka się obieg surowca.

WSZYSTKIE USŁUGI BMW GROUP

POWRÓT CZĘŚCI DO „DRUGIEGO ŻYCIA”.

BMW dąży do zminimalizowania wpływu na środowisko poprzez cały cykl życia pojazdu. Ponadto już w fazie konstrukcji i produkcji nowych pojazdów tworzone są podstawy jego przyjaznej dla środowiska i wydajnej utylizacji.

  • Działania na rzecz utylizacji przyjaznej dla środowiska
  • Skuteczna utylizacja pojazdów BMW

PRZYJMOWANIE POJAZDÓW DO ZŁOMOWANIA.

Zgodnie z rozporządzeniem ostatni posiadacz lub właściciel pojazdu jest zobowiązany do odstawienia pojazdu do złomowania do punktu zbiórki, innego wyznaczonego punktu zbiórki odpadów lub zakładu utylizacyjnego posiadającego odpowiednie pozwolenie. Tam zostanie wystawione zaświadczenie o utylizacji, które należy przedstawić w urzędzie komunikacji w celu wyrejestrowania swojego samochodu.
Punkty zbiórki współpracujące z BMW przyjmują bezpłatnie pojazdy BMW dopuszczone do złomowania. Należy spełnić następujący warunek konieczny bezpłatnego zwrotu pojazdu do złomowania:
Pojazd do złomowania musi być kompletny (tj. musi posiadać silnik, agregat napędowy, karoserię, katalizator, cenne podzespoły elektroniczne i inne istotne elementy konstrukcyjne) i nie może zawierać odpadów.

KONTAKT W RAZIE PYTAŃ: