recycling

RECYCLING.

RECYCLING.

ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA.

Recykling w BMW.

Już w procesie konstrukcji i produkcji nowych samochodów BMW zapewnia ich późniejszą utylizację w sposób nieszkodliwy dla środowiska naturalnego.
Dzięki zastosowaniu tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu, ograniczeniu różnorodności rodzajów i starannej segregacji materiału, BMW zapewnia skuteczną utylizację pojazdów do złomowania.
Dzięki tej koncepcji BMW Group zajmuje szczytową pozycję w wykazie Dow Jones Sustainability Group, tj. firm gospodarujących surowcami w zrównoważony sposób.

Rozwiń

UTYLIZACJA NIESZKODLIWA DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

Nowe sposoby utylizacji pojazdów: utylizacja pojazdów do złomowania odbywa się w wyspecjalizowanych zakładach posiadających pozwolenie na utylizację pojazdów do złomowania. Każdy kilogram złomu samochodowego kierowany jest do optymalnej pod względem ekologicznym i ekonomicznym przeróbki. Cenne surowce wracają do produkcji, odciążając tym samym środowisko. Kontrolowana zbiórka, wstępna obróbka, demontaż i utylizacja wraku po demontażu to cztery stopnie przyjaznego dla środowiska recyklingu pojazdów.

 • Kontrolowana zbiórka

  Utylizacja pojazdów rozpoczyna się od kontrolowanej zbiórki w uprawnionych punktach lub zakładach utylizacyjnych posiadających niezbędne pozwolenie. Tylko tutaj wystawiane jest zaświadczenie o utylizacji, które jest często niezbędne do wyrejestrowania pojazdu w urzędzie komunikacji.

 • Usunięcie płynów eksploatacyjnych

  W obróbce wstępnej w pierwszej kolejności odpalane są poduszki powietrzne i inne elementy pirotechniczne. Właściwa utylizacja rozpoczyna się od usunięcia wszystkich płynów eksploatacyjnych na specjalnym stanowisku. Na tym stanowisku odsysany jest czynnik chłodniczy klimatyzacji, płyn hamulcowy i płyn chłodzący, spuszczany jest olej silnikowy i skrzyni biegów, odpompowywane jest paliwo za pomocą specjalnego odsysacza z wiertarką. Poszczególne płyny są zbierane oddzielnie w specjalnych zbiornikach i przekazywane do odpowiednich zakładów zajmujących się ich utylizacją.

 • Demontaż

  Ustawa określa, że w przyszłości 85 ze 100 kg złomowanych pojazdów będzie musiało być utylizowanych w formie odzysku części lub recyklingu surowców. W zakresie części metalowych kryterium to spełnione jest już od dawna. Już w tej chwili możliwa jest też ekonomiczna utylizacja szkła i wielu tworzyw sztucznych. W decydującym stopniu jest to zasługa nowych procesów opracowanych przez BMW Group. Dzięki tzw. recyklingowi wysokiej wartości możliwe jest przetwarzanie i ponowne zastosowanie części z fachowo rozebranych silników.

 • Utylizacja wraków po demontażu

  Wraki po demontażu transportowane są do dalszej przeróbki na złomowiska. Na złomowisku karoserie rozdrabniane są na części wielkości dłoni i sortowane. Recyklingowi poddawane są tworzywa sztuczne, materiały tekstylne, stal i metale nieżelazne.

DESIGN FOR RECYCLING.

Inżynierowie BMW stworzyli w projekcie „Design for Recycling” podstawy dla skutecznej i przyjaznej dla środowiska utylizacji pojazdów. Recykling jest tym samym integralną częścią procesu powstawania produktu. Dzięki temu już w tak wczesnej fazie uwzględniane są kwestie istotne dla późniejszego recyklingu, jak na przykład konstrukcja części, dobór materiałów i technologia łączenia.
Celem projektu jest dążenie do coraz większego wykorzystania w produkcji nowych pojazdów wysokiej jakości surowców odzyskanych w drodze recyklingu. W ten sposób zamyka się obieg surowca.

WSZYSTKIE USŁUGI BMW GROUP

POWRÓT CZĘŚCI DO „DRUGIEGO ŻYCIA”.

BMW dąży do zminimalizowania wpływu na środowisko poprzez cały cykl życia pojazdu. Ponadto już w fazie konstrukcji i produkcji nowych pojazdów tworzone są podstawy jego przyjaznej dla środowiska i wydajnej utylizacji.

 • Działania na rzecz utylizacji przyjaznej dla środowiska

  • W fazie projektowej inżynierowie oceniają wszystkie części pod kątem zdolności do recyklingu i dokumentują ją w rysunkach technicznych poszczególnych elementów.
  • Dla dużych części, takich jak osłony zderzaka, kokpit itp. tworzone są koncepcje utylizacji.
  • Podczas wyboru tworzyw ogranicza się różnorodność materiałów i unika się stosowania materiałów niepodlegających recyklingowi.
  • Wybór odpowiedniej, inteligentnej technologii łączenia zapewnia łatwe sortowanie materiałów po demontażu poszczególnych części.
  • Poprzez analizy przypadku „Life Cycle Assessment” systematycznie oceniany jest wpływ poszczególnych części na środowisko.
  • Wirtualne i fizyczne analizy demontażu gwarantują, że każdy pojazd BMW spełnia wytyczone cele.
  • BMW przekazuje wnioski z analiz demontażu wszystkim uczestnikom procesu utylizacji za pomocą szkoleń i szczegółowej dokumentacji.

 • Skuteczna utylizacja pojazdów BMW

  Powyższe działania gwarantują, że we wszystkich pojazdach BMW
  • można całkowicie wyzwolić wszystkie elementy pirotechniczne, takie jak poduszki powietrzne czy napinacze pasów bezpieczeństwa, poprzez jednolity interfejs,
  • można szybko i kompletnie usunąć wszystkie płyny eksploatacyjne, takie jak oleje, paliwo, płyn chłodzący, płyn hamulcowy, czynnik chłodniczy klimatyzacji itp., przez otwór nawiercany lub spustowy,
  • części z tworzywa sztucznego o masie powyżej 200 g mają podane oznaczenie materiału,
  • można łatwo i szybko zdemontować duże części z tworzywa sztucznego, nadające się do ekonomicznego recyklingu.

PRZYJMOWANIE POJAZDÓW DO ZŁOMOWANIA.

Zgodnie z rozporządzeniem ostatni posiadacz lub właściciel pojazdu jest zobowiązany do odstawienia pojazdu do złomowania do punktu zbiórki, innego wyznaczonego punktu zbiórki odpadów lub zakładu utylizacyjnego posiadającego odpowiednie pozwolenie. Tam zostanie wystawione zaświadczenie o utylizacji, które należy przedstawić w urzędzie komunikacji w celu wyrejestrowania swojego samochodu.
Punkty zbiórki współpracujące z BMW przyjmują bezpłatnie pojazdy BMW dopuszczone do złomowania. Należy spełnić następujący warunek konieczny bezpłatnego zwrotu pojazdu do złomowania:
Pojazd do złomowania musi być kompletny (tj. musi posiadać silnik, agregat napędowy, karoserię, katalizator, cenne podzespoły elektroniczne i inne istotne elementy konstrukcyjne) i nie może zawierać odpadów.

KONTAKT W RAZIE PYTAŃ: