WIĘKSZA REALNOŚĆ. MNIEJSZE NIEŚCISŁOŚCI.

Zmiana ustawowych metod badania zużycia paliwa, emisji spalin i substancji szkodliwych.

WIĘKSZA REALNOŚĆ. MNIEJSZE NIEŚCISŁOŚCI.

Zmiana ustawowych metod badania zużycia paliwa, emisji spalin i substancji szkodliwych.

WIĘKSZA REALNOŚĆ. MNIEJSZE NIEŚCISŁOŚCI.Zmiana ustawowych metod badania zużycia paliwa, emisji spalin i substancji szkodliwych.

W roku 1992 wprowadzony został Nowy Europejski Cykl Jezdny (w skrócie NEDC). Od tamtego czasu zużycie paliwa i emisja spalin w samochodach mierzone były w tym właśnie cyklu. Jednak warunki laboratoryjne okazały się nieprzydatne do obliczeń realnych wartości zużycia paliwa i emisji spalin.

 

Dlatego do jesieni 2018 r. cykl NEDC będzie stopniowo zastępowany nowym, bliższym realnym warunkom cyklem jezdnym zwanym WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure).

 

Uzupełnia go test emisji spalin mierzący substancje szkodliwe bezpośrednio na drodze: RDE (Real Driving Emissions).

OD NEDC DO WLTP.

Bardziej wiarygodne wartości zużycia paliwa i emisji spalin dzięki bardziej realistycznym warunkom testowym.

WLTP to nowa obowiązująca ustawowo procedura testowa obowiązująca wszystkich producentów samochodów służąca do obliczania zużycia paliwa i emisji spalin, która poprzez bardziej realne warunki testowe dostarcza wartości zbliżone do praktyki. Oznacza to znacznie większy czas trwania testu (30 zamiast 20 min) oraz nowe, znacząco wyższe prędkości testowe.

 

Dla uzyskania bardziej precyzyjnych wartości emisji CO2 nowy cykl testowy uwzględniać będzie nie tylko – jak dotychczas – wyposażenie standardowe, ale też wyposażenie dodatkowe pojazdu. Dla każdego typu pojazdu podawane będą przy tym dwie wartości: minimalne i maksymalne normatywne spalanie przy danym wyposażeniu.

 

Z kolei w przypadku określonego wyposażenia pojazdu będzie podawana bezpośrednio indywidualna wartość normatywna.

 

WLTP pozwoli więc w przyszłości dokładniej ocenić zużycie paliwa i emisję spalin. Pewne jest to, że ze względu na bardziej realistyczny charakter tych wartości należy liczyć się z większym deklarowanym zużyciem paliwa i emisją spalin w samochodach z silnikiem spalinowym. W samochodach elektrycznych zmniejszy się deklarowany zasięg.

 

BMW już teraz pracuje nad wdrożeniem nowych metod testowych i przygotowuje swoje portfolio produktów do nich poprzez nowe pojazdy, nowe warianty silnikowe czy zmiany techniczne. Zapewni to pełną zgodność całej floty BMW Group z cyklem WLTP.

 

Od września 2018 r. wszyscy producenci samochodów w całej UE oraz w Szwajcarii i Turcji będą ustawowo zobowiązani testować wszystkie produkowane samochody według cyklu WLTP. Implementacja cyklu na poszczególnych rynkach zależy od przepisów w danym kraju. Jednak do grudnia 2020 r. wszystkie kraje stosujące prawodawstwo UE do homologacji pojazdów będą musiały publikować dla wszystkich samochodów wartości wg cyklu WLTP.

„Nowe warunki testowe sprawią, że pomiary laboratoryjne będą jeszcze lepiej odzwierciedlać zużycie paliwa samochodów na drodze.”
European Automobile Manufacturers Association

ZESTAWIENIE WLTP Z NEDC.

Oto konkretne różnice pomiędzy starym i nowym cyklem testowym.

Warunki testowe
NEDC
WLTP
Czas trwania testu
20 min
30 min
Dystans testowy
11 km
23,5 km
Czas postoju
25%
13%
Fazy testu
cykl miejski, pozamiejski, (mieszany)
wolna, średnia, szybka, bardzo szybka (mieszana); dodatkowo „City” dla samochodów elektrycznych i hybrydowych plug-in
Prędkość
Średnia: 34 km/h
Maksymalna: 120 km/h
Średnia: 46,6 km/h
Maksymalna: 131 km/h
Temperatura startowa
20-30°C
Rozruch na zimno
14°C
(test przy 23°C, korekta dla 14°C) Rozruch na zimno
Wyposażenie dodatkowe
Nieuwzględnione.
Uwzględniony jest wpływ całego wyposażenia dodatkowego na aerodynamikę, masę i opory toczenia.

REAL DRIVING EMISSIONS.

Ograniczenie wartości substancji szkodliwych na drodze.

Od września 2018 r. wszystkich producentów samochodów obowiązywać będą oprócz WLTP również wartości RDE (Real Driving Emissions). W teście RDE emisja substancji szkodliwych, na przykład cząstek stałych i tlenków azotu (NOx), mierzona będzie bezpośrednio podczas jazdy na drodze. Dzięki temu określone zostaną średnie wartości emisji, jakich należy spodziewać się również w codziennej eksploatacji.

 

W celu dalszej redukcji emisji substancji szkodliwych w codziennej eksploatacji BMW stosuje w swoich modelach różne technologie: na przykład BluePerformance z SCR (Selective Catalityc Reduction) oraz filtr cząstek stałych w samochodach z silnikiem wysokoprężnym i benzynowym. Dzięki temu BMW jest w stanie sprostać wymogom normy emisji spalin Euro 6c, która od jesieni 2018 r. będzie obowiązywać dla wszystkich nowych samochodów. Norma Euro 6c określa niższe wartości graniczne emisji cząstek stałych dla silników benzynowych niż norma Euro 6b. Dla samochodów z silnikiem wysokoprężnym w normie Euro 6b i Euro 6c obowiązują te same wartości graniczne.

NORMA EMISJI SPALIN EURO.

NORMA EMISJI SPALIN EURO.

Mniejsze wartości. Większe wyzwania.

Norma emisji spalin Euro wyznacza wartości graniczne emisji spalin, na przykład tlenków azotu i cząstek stałych, obowiązujące w Unii Europejskiej. Te wartości graniczne różnią się w zależności od silnika i typu pojazdu. W związku z ochroną środowiska i jakości powietrza te wartości graniczne są stale zaostrzane. To stawia przed producentami samochodów nowe wyzwania.

WRZESIEŃ 2017 R.

WRZESIEŃ 2017 R.

Od września 2017 następować będzie stopniowe przejście na WLTP i RDE.

WRZESIEŃ 2018 R.

WRZESIEŃ 2018 R.

Wszystkie nowe samochody muszą być certyfikowane wg WLTP, a ponadto muszą mieścić się w wartościach granicznych emisji cząstek stałych mierzonych w teście RDE. Zapewni to porównywalność emisji CO2 i zużycia paliwa we wszystkich samochodach.

WRZESIEŃ 2019 R.

WRZESIEŃ 2019 R.

Wszystkie nowo wyprodukowane i rejestrowane samochody muszą mieścić się w normach NOx w warunkach cyklu testowego RDE.

GRUDZIEŃ 2020 R.

GRUDZIEŃ 2020 R.

Kraje stosujące prawodawstwo UE do homologacji pojazdów muszą publikować dla wszystkich samochodów wartości wg cyklu WLTP.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA.

Twoje pytania. Nasze odpowiedzi.

 • Co to jest WLTP?

  Skrót WLTP oznacza „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure”.

  Jest to nowa obowiązująca od 2018 r. wszystkie samochody procedura testowa umożliwiająca ustalenie realnego zużycia paliwa i emisji CO2 danego pojazdu. WLTP zastąpi stopniowo obowiązującą dotychczas procedurę NEDC.

 • Co to jest cykl jezdny WLTP?

  Zużycie paliwa i emisja spalin zależą od stylu jazdy. Dlatego na potrzeby WLTP zgromadzono dane z jazdy z całego świata. Na podstawie tych danych określono cztery reprezentatywne fazy o różnych średnich prędkościach jazdy: wolna (low), średnia (medium), szybka(high) i bardzo szybka (extra high). W każdej z tych faz przyspiesza, hamuje i zatrzymuje się itp. z różną intensywnością i częstotliwością, tak aby odzwierciedlić sposób jazdy w codziennej eksploatacji. Połączenie tych faz daje cykl jezdny.

 • Co to jest RDE?

  RDE to skrót od „Real Driving Emissions”. Jest to nowa procedura obliczania emisji substancji szkodliwych, takich jak tlenki azotu i cząstki stałe. Decydujące jest to, że pomiary dokonywane będą w realnych warunkach podczas jazdy na drogach, a nie w laboratorium. Do pomiaru na rurze wydechowej testowanego samochodu montowany będzie tzw. Portable Emissions Measurement System (PEMS).

 • Jak BMW wdraża nową procedurę WLTP?

  BMW już teraz pracuje nad wdrożeniem nowych metod testowych i przygotowuje swoje portfolio produktów do nich poprzez nowe pojazdy, nowe warianty silnikowe czy zmiany techniczne. Zapewni to pełną zgodność całej floty BMW Group z cyklem WLTP.

 • Co WLTP oznacza dla mnie?

  WLTP umożliwi przy zakupie samochodu lepszą ocenę zużycia paliwa i emisji CO2. Jednocześnie bardziej realistyczne wartości oznaczać będą też wyższe deklarowane parametry zużycia paliwa i emisji CO2 w samochodach z silnikiem spalinowym i mniejszy zasięg w samochodach elektrycznych.

 • Co to jest Euro 6?

  Aktualna norma emisji spalin to Euro 6. Wyznacza ona niższe wartości maksymalne emisji cząstek stałych i tlenków azotu niż norma Euro 5. Od jesieni 2018 r. obowiązywać będzie norma Euro 6c, która w porównaniu z normą Euro 6b narzuca jeszcze niższe wartości graniczne dla emisji cząstek stałych w pojazdach z silnikiem benzynowym. Dla samochodów z silnikiem wysokoprężnym w normie Euro 6b i Euro 6c obowiązują te same wartości graniczne.

 • Co oznacza Selective Catalytic Reduction (SCR)?

  W celu dalszej redukcji emisji spalin do silników wysokoprężnych doprowadzany jest płynny amoniak, tzw. AdBlue. Reaguje on z tlenkami azotu i odpowiednio je redukuje. Produktami reakcji jest woda, azot i CO2.

 • Co to jest Blue Performance?

  BMW stosuje technologię BluePerformance w celu dalszej redukcji emisji tlenków azotu w swoich samochodach. Ta technologia umożliwia dodatkową redukcję emisji spalin w silnikach wysokoprężnych. Oprócz filtra cząstek stałych i katalizatora akumulacyjnego NOx istotne obniżenie emisji tlenków azotu zawartych w spalinach zapewnia katalizator SCR („Selective Catalytic Reduction”) z wtryskiem AdBlue.

 • Co to jest filtr cząstek stałych?

  Filtr cząstek stałych to element redukujący zawartość cząstek stałych w silnikach wysokoprężnych, a od niedawna również w silnikach benzynowych.