Akt o usługach cyfrowych („DSA”).

W zakresie, w jakim BMW AG, BMW Vertriebs GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22a, 02-675, Warszawa („BMW Polska”, numer KRS: 0000363068). („BMW”, „my”, „nas”, „nasz(e)”) oferuje na niniejszej stronie internetowej usługi pośrednie w rozumieniu art. 3 lit. g) DSA, znajdują zastosowanie następujące informacje: