UBEZPIECZENIE TAK NIEZAWODNE, JAK TWOJE BMW.

BMW Financial Services Polska wspólnie z partnerami ubezpieczeniowymi opracowało szereg produktów ubezpieczeniowych zaprojektowanych specjalnie dla właścicieli BMW.

Program BMW Ubezpieczenia obejmuje:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).
 • Assistance do ubezpieczenia OC.
 • Ubezpieczenie autocasco - od uszkodzeń i zniszczeń pojazdu z powodu wypadku, kradzieży lub czynników losowych.
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
 • Ubezpieczenie Zielona Karta.
 • Ubezpieczenie Ochrona Prawna.
 • Dodatkowo ubezpieczenie można wzbogacić o ubezpieczenie kół i elementów zawieszenia „Równa Droga”.

Korzyści:

 • Utrzymanie wartości fakturowej przez 12 miesięcy dla fabrycznie nowych pojazdów.
 • Utrzymanie sumy ubezpieczenia w 2 i 3 roku.
 • Niezmienna wysokość sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.
 • Zniesiony udział własny w szkodach autocasco.
 • Bezgotówkowy system naprawy szkód w autoryzowanych zakładach naprawczych, z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych i zastosowaniem technologii wymaganej przez BMW.

Szeroki zakres Car Assistance:

 • Samochód zastępczy.
 • Naprawa lub holowanie.
 • Kontynuacja podróży do miejsca docelowego / miejsca zamieszkania.
 • Zakwaterowanie na czas naprawy.
 • Transport poszkodowanego do placówki medycznej / miejsca zamieszkania.
 • Domowa wizyta lekarska po wypadku.
 • Serwis assistance dowóz paliwa, wymiana koła, uruchomienie silnika.
 • Program ubezpieczeniowy.

  Dbając o Państwa komfort i wygodę, przygotowaliśmy kompletny i unikalny program ubezpieczeniowy.

  BMW Ubezpieczenia obejmuje:

  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC),
  • assistance do ubezpieczenia OC,
  • ubezpieczenie autocasco - od uszkodzeń i zniszczeń pojazdu z powodu wypadku, kradzieży lub czynników losowych, (AC - pełny zakres),
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • ubezpieczenie Zielona Karta,
  • Car Assistance,
  • Ubezpieczenie Ochrona Prawna,
  • Ubezpieczenie Informacja Prawna.

  Dodatkowo program BMW Ubezpieczenia można wzbogacić o:

  • ubezpieczenie straty finansowej (GAP),
  • ubezpieczenie kół i elementów zawieszenia „Równa Droga”,
  • wzbogacony pakiet „Assistance Exclusive”.

  Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat zalet BMW Ubezpieczenia, zapraszamy do odwiedzenia salonu najbliższego Dealera BMW.

   

 • Korzyści.

  Korzyści dla Ciebie:

  • Utrzymanie wartości fakturowej pojazdu przy ustalaniu wysokości odszkodowania, przez 12 miesięcy od daty pierwszej rejestracji, dla pojazdów fabrycznie nowych.
  • Utrzymanie sumy ubezpieczenia przy ustaleniu wysokości odszkodowania w przypadku pojazdu w 2 i 3 roku eksploatacji licząc od daty pierwszej rejestracji, w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
  • Niezmienna wysokość sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.
  • Zniesiony udział własny w szkodach autocasco.
  • Bezgotówkowy system naprawy szkód w autoryzowanych zakładach naprawczych, z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych i zastosowaniem technologii wymaganej przez BMW.
  • Ochrona Prawna.
  • Informacja Prawna.
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym – Zielona Karta.
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów, w związku z ruchem tych pojazdów (NNW).

   

  Szczegóły Car Assistance:

  • samochód zastępczy,
  • naprawa lub holowanie uszkodzonego pojazdu,
  • kontynuacja podróży do miejsca zamieszkania,
  • zakwaterowanie osób ubezpieczonych na czas naprawy pojazdu,
  • dowóz paliwa,
  • transport poszkodowanego w kolizji do placówki medycznej lub miejsca zamieszkania,
  • domowa wizyta lekarska po wypadku,
  • pomoc w przypadku awarii: akumulatora, ogumienia, oświetlenia pojazdu, pasów bezpieczeństwa, wycieraczek, alarmu, a także przy uszkodzeniu kluczyków lub zatrzaśnięciu ich wewnątrz pojazdu.

   

 • Prosta procedura.

  1. Wybierasz BMW.

  2. Wybierasz odpowiadający Ci pakiet ubezpieczeniowy.

  3. Nasz doradca przygotowuje stosowne dokumenty ubezpieczeniowe, po czym zawierana jest umowa.

 • Samochody indywidualnie importowane.

  1. Samochody indywidualnie importowane

  Czym jest ten produkt?

  BMW Financial Services wraz z TUiR Allianz Polska S.A. stwarza Państwu możliwość ubezpieczenia w naszym bogatym programie swojego samochodu BMW, nabytego poza siecią Dealerską BMW, pod warunkiem , iż pierwsza rejestracja pojazdu nastąpiła na terenie jednego z krajów europejskich.

  2. Zakres ubezpieczenia.

  Produkt ubezpieczeniowy posiada szeroki zakres ubezpieczenia:

  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC),
  • ubezpieczenie autocasco pojazdów mechanicznych od uszkodzeń, zniszczeń i kradzieży (AC),
  • ubezpieczenie Car Assistance (Car Assistance w kraju i za granicą; samochód zastępczy,
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów w związku z ruchem tych pojazdów (NNW),
  • ubezpieczenie Ochrony Prawnej.

   

  A także:

  • nie ma zastosowania zasada redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania (odszkodowań),
  • udział własny jest zniesiony.

  Więcej informacji znajdziesz u Doradcy ds. Ubezpieczeń w najbliższym autoryzowanym salonie BMW.