BMW UBEZPIECZENIA.

Ubezpieczenie tak niezawodne, jak Twoje BMW.

UBEZPIECZENIE TAK NIEZAWODNE, JAK TWOJE BMW.

BMW Financial Services opracowało wspólnie z TUiR Allianz Polska SA ofertę ubezpieczeń dla Klientów BMW.

 

Gama produktów ubezpieczeniowych BMW:

 • BMW Ubezpieczenia – produkt ubezpieczeniowy dla samochodów nowych oraz używanych BMW,
 • BMW Ubezpieczenia Motocykle – produkt ubezpieczeniowy dla nowych oraz używanych motocykli BMW,
 • Program BMW – Inne Marki (ubezpieczenia dla pojazdów innych marek sprzedawanych przez Dealerów BMW),
 • GAP (Guaranteed Asset Protection) – ubezpieczenie na wypadek straty finansowej poniesionej z powodu kradzieży lub całkowitego zniszczenia pojazdu,
 • Ubezpieczenie Ochrona Prawna,
 • Ubezpieczenie Informacja Prawna,
 • Ubezpieczenie samochodów indywidualnie importowanych.

Stworzone specjalnie dla Twojego BMW nasze ubezpieczenie daje Ci gwarancję, że w razie potrzeby pojazd zostanie naprawiony w autoryzowanym serwisie, wyłącznie z użyciem oryginalnych części zamiennych BMW. To pierwszy z powodów, dla których warto skorzystać z oferty ubezpieczenia w miejscu zakupu pojazdu.Produkty ubezpieczeniowe BMW są oferowane w Polsce wyłącznie za pośrednictwem TUiR Allianz Polska S.A.

 

 • Program ubezpieczeniowy.

  Dbając o Państwa komfort i wygodę, przygotowaliśmy kompletny i unikalny program ubezpieczeniowy.

  BMW Ubezpieczenia obejmuje:

  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC),
  • assistance do ubezpieczenia OC,
  • ubezpieczenie autocasco - od uszkodzeń i zniszczeń pojazdu z powodu wypadku, kradzieży lub czynników losowych, (AC - pełny zakres),
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • ubezpieczenie Zielona Karta,
  • Car Assistance,
  • Ubezpieczenie Ochrona Prawna,
  • Ubezpieczenie Informacja Prawna.

  Dodatkowo program BMW Ubezpieczenia można wzbogacić o:

  • ubezpieczenie straty finansowej (GAP),
  • ubezpieczenie kół i elementów zawieszenia „Równa Droga”,
  • wzbogacony pakiet „Assistance Exclusive”.

  Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat zalet BMW Ubezpieczenia, zapraszamy do odwiedzenia salonu najbliższego Dealera BMW.

   

 • Korzyści.

  Korzyści dla Ciebie:

  • Utrzymanie wartości fakturowej pojazdu przy ustalaniu wysokości odszkodowania, przez 12 miesięcy od daty pierwszej rejestracji, dla pojazdów fabrycznie nowych.
  • Utrzymanie sumy ubezpieczenia przy ustaleniu wysokości odszkodowania w przypadku pojazdu w 2 i 3 roku eksploatacji licząc od daty pierwszej rejestracji, w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
  • Niezmienna wysokość sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.
  • Zniesiony udział własny w szkodach autocasco.
  • Bezgotówkowy system naprawy szkód w autoryzowanych zakładach naprawczych, z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych i zastosowaniem technologii wymaganej przez BMW.
  • Ochrona Prawna.
  • Informacja Prawna.
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym – Zielona Karta.
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów, w związku z ruchem tych pojazdów (NNW).

   

  Szczegóły Car Assistance:

  • samochód zastępczy,
  • naprawa lub holowanie uszkodzonego pojazdu,
  • kontynuacja podróży do miejsca zamieszkania,
  • zakwaterowanie osób ubezpieczonych na czas naprawy pojazdu,
  • dowóz paliwa,
  • transport poszkodowanego w kolizji do placówki medycznej lub miejsca zamieszkania,
  • domowa wizyta lekarska po wypadku,
  • pomoc w przypadku awarii: akumulatora, ogumienia, oświetlenia pojazdu, pasów bezpieczeństwa, wycieraczek, alarmu, a także przy uszkodzeniu kluczyków lub zatrzaśnięciu ich wewnątrz pojazdu.

   

 • Prosta procedura.

  1. Wybierasz BMW.

  2. Wybierasz odpowiadający Ci pakiet ubezpieczeniowy.

  3. Nasz doradca przygotowuje stosowne dokumenty ubezpieczeniowe, po czym zawierana jest umowa.

 • Samochody indywidualnie importowane.

  1. Samochody indywidualnie importowane

  Czym jest ten produkt?

  BMW Financial Services wraz z TUiR Allianz Polska S.A. stwarza Państwu możliwość ubezpieczenia w naszym bogatym programie swojego samochodu BMW, nabytego poza siecią Dealerską BMW, pod warunkiem , iż pierwsza rejestracja pojazdu nastąpiła na terenie jednego z krajów europejskich.

  2. Zakres ubezpieczenia.

  Produkt ubezpieczeniowy posiada szeroki zakres ubezpieczenia:

  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC),
  • ubezpieczenie autocasco pojazdów mechanicznych od uszkodzeń, zniszczeń i kradzieży (AC),
  • ubezpieczenie Car Assistance (Car Assistance w kraju i za granicą; samochód zastępczy,
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów w związku z ruchem tych pojazdów (NNW),
  • ubezpieczenie Ochrony Prawnej.

   

  A także:

  • nie ma zastosowania zasada redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania (odszkodowań),
  • udział własny jest zniesiony.

  Więcej informacji znajdziesz u Doradcy ds. Ubezpieczeń w najbliższym autoryzowanym salonie BMW.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW NAPRAW MOTOCYKLI.

 • Zakres ubezpieczenia.

  Ubezpieczenia działa w przypadkach awarii, która definiowana jest jako:
  Nagłe i nieprzewidziane zaprzestanie prawidłowej pracy elementu lub zespołu pojazdu spowodowane przyczyną wewnętrzną pochodzenia:
  mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego, pneumatycznego lub hydraulicznego, powodujące uniemożliwienie używania pojazdu
  Ochroną ubezpieczeniową są objęte wszystkie elektryczne, elektroniczne i mechaniczne elementy oraz zespoły motocykla wchodzące w skład oryginalnego wyposażenia fabrycznego z wyłączeniami określonymi w § 6 o.w.u.

 • Charakterystyka ubezpieczenia.

  Ubezpieczenie dla motocykli BMW:

  • Ubezpieczenie może być wykupione dla każdego, nowego motocykla zakupionego w polskiej sieci Dealerskiej.
  • Ubezpieczenie może być wykupione jedynie w czasie trwania gwarancji fabrycznej dla motocykli z przebiegiem max. 30 000 km.
  • Ubezpieczenie rozpoczyna się z dniem zakończenia gwarancji fabrycznej.

  Ubezpieczenie można wykupić na okres:

  • 12 miesięcy
  • 24 miesięcy
 • Korzyści produktu.
  • Ubezpieczenie zapewnia długoterminową opiekę nad motocyklem.
  • Brak udziału klienta w kosztach robocizny w całym okresie ubezpieczenia.
  • Brak partycypacji w kosztach naprawy do przebiegu 50 tyś. km.
  • Jedynie częściowy udział w kosztach naprawy (koszt części) po przekroczeniu przebiegu 50 tyś. km.
  • Szybka i profesjonalna naprawa w autoryzowanej sieci BMW na oryginalnych częściach, bezgotówkowo.
  • Wzrost atrakcyjności motocykla przy jego sprzedaży możliwe przekazanie uprawnień z tytułu ubezpieczenia kolejnemu nabywcy pojazdu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
 • Obowiązki Ubezpieczonego.
  • terminowe wykonywanie przeglądów okresowych w ASO.
  • niezwłoczne zgłaszanie objawów nieprawidłowego funkcjonowania pojazdu.
  • niedokonywanie napraw przed zgłoszeniem awarii do centrum likwidacji szkód.
 • Cena.
  Koszt Ubezpieczenia:

  Okres

  Dla wszystkich modeli

  12 miesięcy

  24 miesiące

  595 PLN

  920 PLN

 • Dla kogo nie jest przeznaczony produkt.

  Ubezpieczenie nie jest oferowane dla motocykli:

  • nie spełniających zasad użytkowania i konserwacji zawartych w Instrukcji Obsługi podczas trwania gwarancji fabrycznej,
  • użytkowanych w wypożyczalniach lub szkołach jazdy, 
  • należących lub użytkowanych przez policję, wojsko, straż pożarną lub straż graniczną,
  • wyposażonych w zestawy tunningowe lub użytkowanych w sportach motocyklowych (wyścigi, rajdy, etc.),
  • zarejestrowanych jako motocykle demonstracyjne Dealera (można zawrzeć ubezpieczenie na motocykl sprzedany klientowi).
 • Wyłączenia odpowiedzialności:

  Części niepodlegające ochronie:

  Ogółem:
  Części które podlegają zużyciu, części które zostały zamontowane przez klienta na własną rękę oraz uszkodzone na skutek wypadku lub aktów wandalizmu.


  Wyszczególniając:

  Radio oraz odtwarzacz CD, instalacja audio, części eksploatacyjne takie jak: układ wydechowy wraz z katalizatorem, paski napędowe, łańcuchy, koła łańcuchowe, wałki zębate, tarcze sprzęgłowe, okładziny tarcz sprzęgłowych, klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, żarówki, świece zapłonowe, przekaźniki, przewody, paski klinowe, akumulator, amortyzatory i opony - elementy wymienione w o.w.u

 • Zakończenie ochrony ubezpieczenia:
  Ubezpieczenie wygasa w następujących przypadkach:
  • z chwilą przeniesienia własności (zbycia) pojazdu, chyba że przeniesienie własności pojazdu następuje łącznie z przekazaniem nabywcy pojazdu praw wynikających z umowy ubezpieczenia, z zachowaniem zasad określonych w o.w.u.
  • z dniem trwałej i zupełnej utraty pojazdu w wyniku zniszczenia lub kradzieży, potwierdzonej wyrejestrowaniem pojazdu,
  • z chwilą osiągnięcia przez pojazd przebiegu 80 000 km, co jest równoznaczne z wykorzystaniem ochrony ubezpieczeniowej.