POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY FACEBOOKA, INSTAGRAM, TWITTER, LINKEDIN I YOUTUBE.

Zasady ochrony danych osobowych dotyczące strony w serwisie Facebook.

Za treści publikowane na stronie w serwisie społecznościowym Facebook odpowiada firma BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce (ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa; zwana dalej „BMW”).

 

Serwis Facebook gromadzi (jako administrator danych) dane osobowe użytkowników odwiedzających naszą stronę, np. za pośrednictwem plików cookie. Facebook może gromadzić dane dotyczące użytkowników nawet wówczas, gdy użytkownik nie jest zalogowany w serwisie Facebook bądź nie jest zarejestrowanym użytkownikiem tego serwisu. Informacje o gromadzeniu danych i ich dalszym wykorzystywaniu przez Facebook można znaleźć w polityce prywatności obowiązujących w serwisie Facebook.

 

BMW nie ma wiedzy, które dane użytkowników są gromadzone przez serwis Facebook. BMW nie ma pełnego dostępu do gromadzonych danych ani profili użytkowników. BMW ma dostęp wyłącznie do informacji udostępnianych w publicznych profilach użytkowników. Informacje, które są udostępniane publicznie, można określić w ustawieniach serwisu Facebook. Można również aktywnie ukryć swoje „polubienia” lub cofnąć polubienie strony w ustawieniach serwisu Facebook (https://www.facebook.com/settings?tab=privacy). Cofnięcie polubienia powoduje usunięcie danego użytkownika z grona osób lubiących stronę.

 

BMW wykorzystuje dane użytkownika w funkcji komunikatora przy udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania. Zgromadzone dane o klientach i dane z infolinii są wykorzystywane w kontaktach z użytkownikami przy dostarczaniu zamawianych informacji i ofert.

 

BMW otrzymuje od Facebooka anonimowe dane statystyczne w oparciu o uzasadnione interesy związane z korzystaniem z naszej strony. Następujące anonimowe dane są przekazywane BMW:

 • Obserwujący: liczba osób obserwujących stronę BMW – z uwzględnieniem wzrostu i rozwoju w danym przedziale czasowym.
 • Zasięg: liczba osób, które wyświetliły dany post. Liczba interakcji związanych z danym postem. Na tej podstawie można na przykład oceniać, które treści są bardziej popularne w społeczności. 
 • Skuteczność reklamy: ile osób widziało daną reklamę lub artykuł i weszło w interakcję z prezentowaną treścią? 
 • Dane demograficzne: średni wiek osób odwiedzających stronę, płeć, miejsce zamieszkania, język.


Dzięki tym danym statystycznym możemy stale ulepszać treści zamieszczane na naszej stronie w serwisie Facebook i precyzyjniej dostosowywać je do preferencji naszych użytkowników. Nie mamy możliwości powiązania danych statystycznych z profilami osób obserwujących naszą stronę ani poszczególnymi użytkownikami. W ustawieniach Facebooka można określić, w jakiej formie mają być wyświetlane personalizowane reklamy.


BMW otrzymuje za pośrednictwem serwisu Facebook dane osobowe użytkownika, jeśli użytkownik ten aktywnie przekaże dane w wiadomości prywatnej. Otrzymane w ten sposób dane (np. imię, nazwisko, numer VIN) są wykorzystywane przez personel obsługi klienta do odpowiedzi na przesłane zapytanie. W tym celu dane są rejestrowane w naszym systemie CRM. BMW otrzymuje również dane osobowe za pośrednictwem serwisu Facebook w przypadku korzystania z wstępnie wypełnionych formularzy internetowych. Formularze zawierają dane zawarte w profilu danego użytkownika. Aby przesłać do nas dane, należy aktywnie kliknąć przycisk wysyłania.


Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez BMW oraz praw przysługujących podmiotowi danych można znaleźć w naszej polityce prywatności: https://www.bmw.pl/pl/footer/metanavigation/data-privacy.html

Rozwiń

Zasady ochrony danych osobowych dotyczące strony w serwisie Instagram.

Za treści publikowane na stronie w serwisie społecznościowym Instagram odpowiada firma BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce (ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa; zwana dalej „BMW”).

 

Serwis Instagram gromadzi (jako administrator danych) dane osobowe użytkowników odwiedzających naszą stronę, np. za pośrednictwem plików cookie. Instagram może gromadzić dane dotyczące użytkowników nawet wówczas, gdy użytkownik nie jest zalogowany w serwisie Instagram bądź nie jest zarejestrowanym użytkownikiem tego serwisu. Informacje o gromadzeniu danych i ich dalszym wykorzystywaniu przez Instagram można znaleźć w polityce prywatności obowiązujących w serwisie Instagram.

 

BMW nie ma wiedzy, które dane użytkowników są gromadzone przez serwis Instagram. BMW nie ma pełnego dostępu do gromadzonych danych ani profili użytkowników. BMW ma dostęp wyłącznie do informacji udostępnianych w publicznych profilach użytkowników. Informacje, które są udostępniane publicznie, można określić w ustawieniach serwisu Instagram. Można również aktywnie ukryć swoje „polubienia” lub cofnąć polubienie strony w ustawieniach serwisu Instagram. Cofnięcie polubienia powoduje usunięcie danego użytkownika z grona osób lubiących stronę.

 

BMW wykorzystuje dane użytkownika w funkcji komunikatora przy udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania. Zgromadzone dane o klientach i dane z infolinii są wykorzystywane w kontaktach z użytkownikami przy dostarczaniu zamawianych informacji i ofert.


 BMW otrzymuje od Instagram anonimowe dane statystyczne w oparciu o uzasadnione interesy związane z korzystaniem z naszej strony. Następujące anonimowe dane są przekazywane BMW:

 

 • Obserwujący: liczba osób obserwujących stronę BMW – z uwzględnieniem wzrostu i rozwoju w danym przedziale czasowym.
 • Zasięg: liczba osób, które wyświetliły dany post. Liczba interakcji związanych z danym postem. Na tej podstawie można na przykład oceniać, które treści są bardziej popularne w społeczności.
 • Skuteczność reklamy: ile osób widziało daną reklamę lub artykuł i weszło w interakcję z prezentowaną treścią?
 • Dane demograficzne: średni wiek osób odwiedzających stronę, płeć, miejsce zamieszkania, język.


Dzięki tym danym statystycznym możemy stale ulepszać treści zamieszczane na naszej stronie w serwisie Instagram i precyzyjniej dostosowywać je do preferencji naszych użytkowników. Nie mamy możliwości powiązania danych statystycznych z profilami osób obserwujących naszą stronę ani poszczególnymi użytkownikami. W ustawieniach Instagram można określić, w jakiej formie mają być wyświetlane personalizowane reklamy.


BMW otrzymuje za pośrednictwem serwisu Instagram dane osobowe użytkownika, jeśli użytkownik ten aktywnie przekaże dane w wiadomości prywatnej. Otrzymane w ten sposób dane (np. imię, nazwisko, numer VIN) są wykorzystywane przez personel obsługi klienta do odpowiedzi na przesłane zapytanie. W tym celu dane są rejestrowane w naszym systemie CRM. BMW otrzymuje również dane osobowe za pośrednictwem serwisu Instagram w przypadku korzystania z wstępnie wypełnionych formularzy internetowych. Formularze zawierają dane zawarte w profilu danego użytkownika. Aby przesłać do nas dane, należy aktywnie kliknąć przycisk wysyłania.


Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez BMW oraz praw przysługujących podmiotowi danych można znaleźć w naszej polityce prywatności: https://www.bmw.pl/pl/footer/metanavigation/data-privacy.html

Rozwiń

Zasady ochrony danych osobowych dotyczące strony w serwisie LinkedIn.

Za treści publikowane na stronie w serwisie społecznościowym LinkedIn odpowiada firma BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce (ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa; zwana dalej „BMW”).

 

Serwis LinkedIn gromadzi (jako administrator danych) dane osobowe użytkowników odwiedzających naszą stronę, np. za pośrednictwem plików cookie. LinkedIn może gromadzić dane dotyczące użytkowników nawet wówczas, gdy użytkownik nie jest zalogowany w serwisie LinkedIn bądź nie jest zarejestrowanym użytkownikiem tego serwisu. Informacje o gromadzeniu danych i ich dalszym wykorzystywaniu przez LinkedIn można znaleźć w polityce prywatności obowiązujących w serwisie LinkedIn.

 

BMW nie ma wiedzy, które dane użytkowników są gromadzone przez serwis LinkedIn. BMW nie ma pełnego dostępu do gromadzonych danych ani profili użytkowników. BMW ma dostęp wyłącznie do informacji udostępnianych w publicznych profilach użytkowników. Informacje, które są udostępniane publicznie, można określić w ustawieniach serwisu LinkedIn. Można również aktywnie ukryć swoje „polubienia” lub cofnąć polubienie strony w ustawieniach serwisu LinkedIn. Cofnięcie polubienia powoduje usunięcie danego użytkownika z grona osób lubiących stronę.

 

BMW wykorzystuje dane użytkownika w funkcji komunikatora przy udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania. Zgromadzone dane o klientach i dane z infolinii są wykorzystywane w kontaktach z użytkownikami przy dostarczaniu zamawianych informacji i ofert.


BMW otrzymuje od LinkedIn anonimowe dane statystyczne w oparciu o uzasadnione interesy związane z korzystaniem z naszej strony. Następujące anonimowe dane są przekazywane BMW:

 • Obserwujący: liczba osób obserwujących stronę BMW – z uwzględnieniem wzrostu i rozwoju w danym przedziale czasowym.
 • Zasięg: liczba osób, które wyświetliły dany post. Liczba interakcji związanych z danym postem. Na tej podstawie można na przykład oceniać, które treści są bardziej popularne w społeczności. 
 • Skuteczność reklamy: ile osób widziało daną reklamę lub artykuł i weszło w interakcję z prezentowaną treścią? 
 • Dane demograficzne: średni wiek osób odwiedzających stronę, płeć, miejsce zamieszkania, język.


Dzięki tym danym statystycznym możemy stale ulepszać treści zamieszczane na naszej stronie w serwisie LinkedIn i precyzyjniej dostosowywać je do preferencji naszych użytkowników. Nie mamy możliwości powiązania danych statystycznych z profilami osób obserwujących naszą stronę ani poszczególnymi użytkownikami. W ustawieniach LinkedIn można określić, w jakiej formie mają być wyświetlane personalizowane reklamy.


BMW otrzymuje za pośrednictwem serwisu LinkedIn dane osobowe użytkownika, jeśli użytkownik ten aktywnie przekaże dane w wiadomości prywatnej. Otrzymane w ten sposób dane (np. imię, nazwisko, numer VIN) są wykorzystywane przez personel obsługi klienta do odpowiedzi na przesłane zapytanie. W tym celu dane są rejestrowane w naszym systemie CRM. BMW otrzymuje również dane osobowe za pośrednictwem serwisu LinkedIn w przypadku korzystania z wstępnie wypełnionych formularzy internetowych. Formularze zawierają dane zawarte w profilu danego użytkownika. Aby przesłać do nas dane, należy aktywnie kliknąć przycisk wysyłania.


Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez BMW oraz praw przysługujących podmiotowi danych można znaleźć w naszej polityce prywatności: https://www.bmw.pl/pl/footer/metanavigation/data-privacy.html

Rozwiń

Zasady ochrony danych osobowych dotyczące strony w serwisie Twitter.

Za treści publikowane na stronie w serwisie społecznościowym Twitter odpowiada firma BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce (ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa; zwana dalej „BMW”).

 

Serwis Twitter gromadzi (jako administrator danych) dane osobowe użytkowników odwiedzających naszą stronę, np. za pośrednictwem plików cookie. Twitter może gromadzić dane dotyczące użytkowników nawet wówczas, gdy użytkownik nie jest zalogowany w serwisie Twitter bądź nie jest zarejestrowanym użytkownikiem tego serwisu. Informacje o gromadzeniu danych i ich dalszym wykorzystywaniu przez Twitter można znaleźć w polityce prywatności obowiązujących w serwisie Twitter.

 

BMW nie ma wiedzy, które dane użytkowników są gromadzone przez serwis Twitter. BMW nie ma pełnego dostępu do gromadzonych danych ani profili użytkowników. BMW ma dostęp wyłącznie do informacji udostępnianych w publicznych profilach użytkowników. Informacje, które są udostępniane publicznie, można określić w ustawieniach serwisu Twitter. Można również aktywnie ukryć swoje „polubienia” lub cofnąć polubienie strony w ustawieniach serwisu Twitter. Cofnięcie polubienia powoduje usunięcie danego użytkownika z grona osób lubiących stronę.

 

BMW wykorzystuje dane użytkownika w funkcji komunikatora przy udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania. Zgromadzone dane o klientach i dane z infolinii są wykorzystywane w kontaktach z użytkownikami przy dostarczaniu zamawianych informacji i ofert.


BMW otrzymuje od Twitter anonimowe dane statystyczne w oparciu o uzasadnione interesy związane z korzystaniem z naszej strony. Następujące anonimowe dane są przekazywane BMW:

 • Obserwujący: liczba osób obserwujących stronę BMW – z uwzględnieniem wzrostu i rozwoju w danym przedziale czasowym.
 • Zasięg: liczba osób, które wyświetliły dany post. Liczba interakcji związanych z danym postem. Na tej podstawie można na przykład oceniać, które treści są bardziej popularne w społeczności. 
 • Skuteczność reklamy: ile osób widziało daną reklamę lub artykuł i weszło w interakcję z prezentowaną treścią? 
 • Dane demograficzne: średni wiek osób odwiedzających stronę, płeć, miejsce zamieszkania, język.


Dzięki tym danym statystycznym możemy stale ulepszać treści zamieszczane na naszej stronie w serwisie Twitter i precyzyjniej dostosowywać je do preferencji naszych użytkowników. Nie mamy możliwości powiązania danych statystycznych z profilami osób obserwujących naszą stronę ani poszczególnymi użytkownikami. W ustawieniach Twitter można określić, w jakiej formie mają być wyświetlane personalizowane reklamy.


BMW otrzymuje za pośrednictwem serwisu Twitter dane osobowe użytkownika, jeśli użytkownik ten aktywnie przekaże dane w wiadomości prywatnej. Otrzymane w ten sposób dane (np. imię, nazwisko, numer VIN) są wykorzystywane przez personel obsługi klienta do odpowiedzi na przesłane zapytanie. W tym celu dane są rejestrowane w naszym systemie CRM. BMW otrzymuje również dane osobowe za pośrednictwem serwisu Twitter w przypadku korzystania z wstępnie wypełnionych formularzy internetowych. Formularze zawierają dane zawarte w profilu danego użytkownika. Aby przesłać do nas dane, należy aktywnie kliknąć przycisk wysyłania.


Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez BMW oraz praw przysługujących podmiotowi danych można znaleźć w naszej polityce prywatności: https://www.bmw.pl/pl/footer/metanavigation/data-privacy.html

Rozwiń

Zasady ochrony danych osobowych dotyczące strony w serwisie YouTube.

Za treści publikowane na stronie w serwisie społecznościowym YouTube odpowiada firma BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce (ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa; zwana dalej „BMW”).

 

Serwis YouTube gromadzi (jako administrator danych) dane osobowe użytkowników odwiedzających naszą stronę, np. za pośrednictwem plików cookie. YouTube może gromadzić dane dotyczące użytkowników nawet wówczas, gdy użytkownik nie jest zalogowany w serwisie YouTube bądź nie jest zarejestrowanym użytkownikiem tego serwisu. Informacje o gromadzeniu danych i ich dalszym wykorzystywaniu przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności obowiązujących w serwisie YouTube.

 

BMW nie ma wiedzy, które dane użytkowników są gromadzone przez serwis YouTube. BMW nie ma pełnego dostępu do gromadzonych danych ani profili użytkowników. BMW ma dostęp wyłącznie do informacji udostępnianych w publicznych profilach użytkowników. Informacje, które są udostępniane publicznie, można określić w ustawieniach serwisu YouTube. Można również aktywnie ukryć swoje „polubienia” lub cofnąć polubienie strony w ustawieniach serwisu YouTube. Cofnięcie polubienia powoduje usunięcie danego użytkownika z grona osób lubiących stronę.

 

BMW wykorzystuje dane użytkownika w funkcji komunikatora przy udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania. Zgromadzone dane o klientach i dane z infolinii są wykorzystywane w kontaktach z użytkownikami przy dostarczaniu zamawianych informacji i ofert.


BMW otrzymuje od YouTube anonimowe dane statystyczne w oparciu o uzasadnione interesy związane z korzystaniem z naszej strony. Następujące anonimowe dane są przekazywane BMW:

 • Obserwujący: liczba osób obserwujących stronę BMW – z uwzględnieniem wzrostu i rozwoju w danym przedziale czasowym.
 • Zasięg: liczba osób, które wyświetliły dany post. Liczba interakcji związanych z danym postem. Na tej podstawie można na przykład oceniać, które treści są bardziej popularne w społeczności. 
 • Skuteczność reklamy: ile osób widziało daną reklamę lub artykuł i weszło w interakcję z prezentowaną treścią? 
 • Dane demograficzne: średni wiek osób odwiedzających stronę, płeć, miejsce zamieszkania, język.


Dzięki tym danym statystycznym możemy stale ulepszać treści zamieszczane na naszej stronie w serwisie YouTube i precyzyjniej dostosowywać je do preferencji naszych użytkowników. Nie mamy możliwości powiązania danych statystycznych z profilami osób obserwujących naszą stronę ani poszczególnymi użytkownikami. W ustawieniach YouTube można określić, w jakiej formie mają być wyświetlane personalizowane reklamy.


BMW otrzymuje za pośrednictwem serwisu YouTube dane osobowe użytkownika, jeśli użytkownik ten aktywnie przekaże dane w wiadomości prywatnej. Otrzymane w ten sposób dane (np. imię, nazwisko, numer VIN) są wykorzystywane przez personel obsługi klienta do odpowiedzi na przesłane zapytanie. W tym celu dane są rejestrowane w naszym systemie CRM. BMW otrzymuje również dane osobowe za pośrednictwem serwisu YouTube w przypadku korzystania z wstępnie wypełnionych formularzy internetowych. Formularze zawierają dane zawarte w profilu danego użytkownika. Aby przesłać do nas dane, należy aktywnie kliknąć przycisk wysyłania.


Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez BMW oraz praw przysługujących podmiotowi danych można znaleźć w naszej polityce prywatności: https://www.bmw.pl/pl/footer/metanavigation/data-privacy.html

Rozwiń