UBEZPIECZENIE TAK NIEZAWODNE, JAK TWOJE BMW.

BMW Financial Services Polska wspólnie z partnerami ubezpieczeniowymi opracowało szereg produktów ubezpieczeniowych zaprojektowanych specjalnie dla właścicieli BMW.

Program BMW Ubezpieczenia obejmuje:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).
 • Assistance do ubezpieczenia OC.
 • Ubezpieczenie autocasco - od uszkodzeń i zniszczeń pojazdu z powodu wypadku, kradzieży lub czynników losowych.
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
 • Ubezpieczenie Zielona Karta.
 • Ubezpieczenie Ochrona Prawna.
 • Dodatkowo ubezpieczenie można wzbogacić o ubezpieczenie kół i elementów zawieszenia „Równa Droga”.

Korzyści:

 • Utrzymanie wartości fakturowej przez 12 miesięcy dla fabrycznie nowych pojazdów.
 • Utrzymanie sumy ubezpieczenia w 2 i 3 roku.
 • Niezmienna wysokość sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.
 • Zniesiony udział własny w szkodach autocasco.
 • Bezgotówkowy system naprawy szkód w autoryzowanych zakładach naprawczych, z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych i zastosowaniem technologii wymaganej przez BMW.

Szeroki zakres Car Assistance:

 • Samochód zastępczy.
 • Naprawa lub holowanie.
 • Kontynuacja podróży do miejsca docelowego / miejsca zamieszkania.
 • Zakwaterowanie na czas naprawy.
 • Transport poszkodowanego do placówki medycznej / miejsca zamieszkania.
 • Domowa wizyta lekarska po wypadku.
 • Serwis assistance dowóz paliwa, wymiana koła, uruchomienie silnika.