Wpływ na klimat BMW serii 5 Limuzyna G60 ICE

ŚLAD WĘGLOWY BMW

WPŁYW NA KLIMAT.

Ślad węglowy BMW serii 5 Limuzyna.

Każdy pojazd pozostawia ślad węglowy w całym cyklu życia – od zakupu materiałów i produkcji po użytkowanie i recykling oraz utylizację surowców i materiałów. Ekwiwalent CO2 (CO2e) to jednostka miary służąca do ujednolicenia wpływu różnych gazów cieplarnianych, np. metanu, na klimat.

CO2e uwzględnia emisje z łańcucha dostaw, logistyki transportu i dostaw energii na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw. Przy kompensacji zielonej energii elektrycznej brana jest pod uwagę zarówno energia elektryczna z własnych źródeł odnawialnych, umowy na dostawy bezpośrednie, jak i certyfikowane gwarancje pochodzenia. Środki kompensacyjne nie są tu uwzględnione.

BILANS CO2e W CYKLU ŻYCIA BMW SERII 5.

Łącznie: 45,7 t CO2e

Jednolite szare tło

10,4 t

Łańcuch dostaw i logistyka

Wszystkie wartości w t CO2e (ekwiwalentu CO2)

Jednolite szare tło

0,7 t

Produkcja BMW

Wszystkie wartości w t CO2e (ekwiwalentu CO2)

Jednolite szare tło

34,0 t

Faza eksploatacji

Wszystkie wartości w t CO2e (ekwiwalentu CO2)

Jednolite szare tło

0,6 t

zakonczenie-cyklu-zycia

Wszystkie wartości w t CO2e (ekwiwalentu CO2)

BMW 520i trafia do klienta, mając na koncie 11,1 t CO2e.

W przypadku pojazdów z silnikami spalinowymi największa część CO2e generowana jest w fazie użytkowania, dla której jako podstawę przyjmujemy zużycie wg WLTP i przebieg 200 000 km. Dlatego kładziemy duży nacisk na wydajność w procesie projektowania, a także dajemy wgląd w statystyki jazdy w aplikacji My BMW. 

Wartości emisji w Analizie Cyklu Życia przedstawione są dla danego modelu i wyposażenia, tu dla BMW 520i. Inne oferowane modele różnią się danymi dotyczącymi poszczególnych faz cyklu życia.

W przypadku porównywalnego modelu z silnikiem wysokoprężnym, takiego jak 520d, CO2e w fazie produkcji i zakończenia cyklu życia BMW jest na tym samym poziomie, a w fazie użytkowania wynosi 30,9 t CO2e. Emisje w łańcuchu dostaw i logistyce są nieznacznie (< 1 t) wyższe niż w modelu benzynowym.
ŚLAD WĘGLOWY BMW SERII 5 LIMUZYNA.

Więcej szczegółów i analizę cyklu życia BMW 520i można znaleźć tutaj: