NOTA PRAWNA.

BMW docenia Twoje zainteresowanie swoimi produktami i serwisem internetowym. Nota prawna określa warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania serwisu internetowego i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie w jakikolwiek sposób z serwisu oznacza akceptację niniejszych warunków.

Rozwiń

OCHRONA DANYCH / OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI

BMW może poprosić Cię podczas Twojej wizyty w serwisie o przekazanie informacji osobistych. Przekazanie ich jest zawsze dobrowolne. BMW wykorzysta Twoje dane zebrane za pośrednictwem serwisu internetowego wyłącznie do celów wskazanych w polityce prywatności tutaj, w szczególności do polepszenia obsługi klienta oraz wysyłki informacji o produktach BMW lub specjalnych ofertach. Dla tych celów Twoje dane mogą być przechowywane, przetwarzane oraz, gdy zajdzie potrzeba, przekazywane innym podmiotom wchodzącym w skład grupy BMW oraz Dealerom BMW. BMW deklaruje, że wszelkie informacje będą traktowane jako poufne, zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych oraz że nie zamierza sprzedawać ani wynajmować informacji o Tobie osobom trzecim.

Rozwiń

PRAWA AUTORSKIE

© Copyright BMW Polska, Warszawa, Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w serwisie BMW są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną BMW. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody BMW są zabronione. Niektóre elementy zdjęciowe serwisu BMW są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

Rozwiń

ZNAKI ZASTRZEŻONE

Jeśli nie stwierdzono inaczej, wszystkie znaki wykorzystane w serwisie BMW są zastrzeżone przez BMW, a w szczególności znaki marek, nazwy poszczególnych modeli, ich logotypy oraz inne znaki graficzne.

Rozwiń

GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Informacje zaprezentowane w serwisie BMW są dostarczone w zastanej przez Ciebie formie, bez żadnych gwarancji, wyrażonych jednoznacznie bądź implikowanych. BMW dołożyło wszelkich starań, by materiał zawarty w serwisie był aktualny i kompletny, jednak może on zawierać błędy i niedokładności. Z uwagi na powierzenie utrzymania serwisu podmiotom trzecim, BMW nie jest ponosi odpowiedzialności za zawartość serwisu internetowego oraz publikowane w nim treści. W żadnym przypadku BMW nie bierze odpowiedzialności za jakiejkolwiek bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z korzystania z serwisu, a także nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować Twój sprzęt podczas korzystania z serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych i filmowych.
BMW może publikować odnośniki do innych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na tych stronach.

Rozwiń

LICENCJE

BMW pragnie prowadzić innowacyjny i aktualny serwis internetowy. Jakkolwiek, prosimy zrozumieć, że BMW musi chronić swoją własność intelektualną, a w szczególności patenty, znaki towarowe i prawa autorskie. W związku z powyższym, żadne licencje do wykorzystania własności intelektualnej BMW oraz podmiotów trzecich nie są dostępne za pośrednictwem serwisu internetowego.

Rozwiń

INFORMACJE O FIRMIE

BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Numer KRS: 0000363068
Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Numer NIP: 107-001-68-86

Rozwiń

INFORMACJE O PRODUKTACH

Wszelkie informacje, specyfikacje oraz ilustracje zawarte na stronach serwisu internetowego BMW opracowane zostały na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie publikacji. BMW zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości serwisu w każdym momencie, a w szczególności informacji o dostępnych kolorach, materiałach, wyposażeniu, specyfikacjach i modelach, bez konieczności powiadomienia o tym fakcie użytkowników. BMW nie odpowiada za błędy typograficzne.

BMW zastrzega, że zdjęcia produktów mogą zawierać wyposażenie nieoferowane na polskim rynku a także wyposażenie dodatkowe, nieoferowane w wyposażeniu standardowym. Standardy wyposażenie mogą ulegać zmianom. Więcej informacji dotyczących aktualnej oferty BMW na rynku polskim, standardów wyposażenia oraz specyfikacji technicznych można uzyskać kontaktując się z lokalnym przedstawicielem BMW.

Rozwiń

ZMIANY WARUNKÓW I ZASTRZEŻEŃ

BMW zastrzega możliwość modyfikacji powyższych informacji w dowolnym momencie poprzez aktualizacje zawartości tej strony. Zmiany te są wiążące dla użytkowników w momencie ich opublikowania. BMW zachęca do okresowego odwiedzania tej strony celem zapoznania się aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.

BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Kwiecień 2021.

Rozwiń

ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW.

Z uwagi na obowiązek prawny jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa, że Komisja Europejska uruchomiła platformę internetową służącą pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich drogą elektroniczną, tzw. Platformę ODR (Online Dispute Resolution). Platformę ODR można znaleźć pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nasz adres poczty elektronicznej to info.bmw.pl@bmw.com. Zaznaczamy, że obowiązek przekazania Państwu niniejszej informacji spoczywa na nas niezależnie od uczestnictwa w jakimkolwiek pozasądowym postępowaniu w celu rozwiązania sporu.

Rozwiń

STANDARDY ZGODNOŚCI W GRUPIE BMW

Kultura korporacyjna Grupy BMW charakteryzuje się przejrzystą odpowiedzialnością, wzajemnym szacunkiem i zaufaniem. Postępowanie zgodne z prawem i etyką stanowi integralną część naszych działań oraz ważny warunek zapewnienia długoterminowego sukcesu firmy. Aby dowiedzieć się więcej na temat zgodności w Grupie BMW zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi tutaj. 

Rozwiń

POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA I NORM ZWIĄZANYCH ZE ŚRODOWISKIEM

Grupa BMW uznaje swoją odpowiedzialność za przestrzeganie praw człowieka i standardów środowiskowych. Dotyczy to nie tylko własnej działalności gospodarczej, ale także naszych globalnych łańcuchów dostaw.

Dowiedz się więcej o naszym podejściu i naszych procesach wdrażania niemieckiej Ustawy o Zobowiązaniach Wynikających z Należytej Staranności Korporacyjnej w Łańcuchach Dostaw (niemiecka Ustawa o Due Dilligence Łańcucha Dostaw) klikając w http://www.bmwgroup.com/humanrights.

 

Dla informatorów: Wszystko, co musisz wiedzieć o zgłaszaniu zawiadomień, można znaleźć w poniższych dokumentach.

Rozwiń

FIRMY POWIĄZANE