GAP

BMW GAP

Opis produktu:

W przypadku wystąpienia szkody całkowitej na skutek wypadku lub kradzieży pojazdu, z reguły wysokość odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco jest niższa niż wartość fakturowa pojazdu.  Głównym tego powodem jest fakt, iż pojazd traci na wartości w relatywnie krótkim okresie, a kwota odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco pokrywa z reguły bieżącą wartość rynkową pojazdu.

GAP zapewnia pokrycie różnicy pomiędzy wartością początkową pojazdu (w dniu ubezpieczenia GAP) a wysokością otrzymanego odszkodowania Auto-Casco lub wartością rynkową pojazdu. 

Oferta dostępna jest dla każdego pojazdu do 5 roku eksploatacji.

 

Korzyści:

 • Dodatkowe odszkodowanie równe różnicy pomiędzy wartością̨ pierwotną, a wypłaconym odszkodowaniem z polisy OC lub AC.
 • Bezpieczeństwo finansowe w przypadku wystąpienia szkody całkowitej nawet przez okres 5 lat.
 • Bezpieczeństwo spłaty pozostającej części zobowiązania, jeżeli samochód był leasingowany lub kredytowany.
 • Możliwość zakupu nowego samochodu podobnej klasy i wartości jak utracony pojazd.
 • Brak sporów pomiędzy Ubezpieczycielem AC i OC sprawcy, a Ubezpieczonym, co do wysokości wypłaconego odszkodowania, Dodatkowa ochrona przed stresem wynikającym z powstania szkody całkowitej.
 • Działa również w przypadku likwidowania szkody z ubezpieczenia OC sprawcy.
 • Szybka i profesjonalna likwidacja szkód.
 • Ubezpieczenie GAP obowiązuje na terytorium geograficznym Europy.
 • Definicja GAP
 • Kto i kiedy może zawrzeć ubezpieczenie BMW GAP?
 • Jaki samochód można ubezpieczyć w programie GAP BMW:
 • Korzyści z GAP

Więcej szczegółów dostępnych jest u najbliższego dealera BMW lub na stronie:

Rozwiń