GAP

BMW GAP

Opis produktu:

W przypadku wystąpienia szkody całkowitej na skutek wypadku lub kradzieży pojazdu, z reguły wysokość odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco jest niższa niż wartość fakturowa pojazdu.  Głównym tego powodem jest fakt, iż pojazd traci na wartości w relatywnie krótkim okresie, a kwota odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco pokrywa z reguły bieżącą wartość rynkową pojazdu.

GAP zapewnia pokrycie różnicy pomiędzy wartością początkową pojazdu (w dniu ubezpieczenia GAP) a wysokością otrzymanego odszkodowania Auto-Casco lub wartością rynkową pojazdu. 

Oferta dostępna jest dla każdego pojazdu do 5 roku eksploatacji.

 

Korzyści:

  • Dodatkowe odszkodowanie równe różnicy pomiędzy wartością̨ pierwotną, a wypłaconym odszkodowaniem z polisy OC lub AC.
  • Bezpieczeństwo finansowe w przypadku wystąpienia szkody całkowitej nawet przez okres 5 lat.
  • Bezpieczeństwo spłaty pozostającej części zobowiązania, jeżeli samochód był leasingowany lub kredytowany.
  • Możliwość zakupu nowego samochodu podobnej klasy i wartości jak utracony pojazd.
  • Brak sporów pomiędzy Ubezpieczycielem AC i OC sprawcy, a Ubezpieczonym, co do wysokości wypłaconego odszkodowania, Dodatkowa ochrona przed stresem wynikającym z powstania szkody całkowitej.
  • Działa również w przypadku likwidowania szkody z ubezpieczenia OC sprawcy.
  • Szybka i profesjonalna likwidacja szkód.
  • Ubezpieczenie GAP obowiązuje na terytorium geograficznym Europy.
  • Definicja GAP
  • Kto i kiedy może zawrzeć ubezpieczenie BMW GAP?
  • Jaki samochód można ubezpieczyć w programie GAP BMW:
  • Korzyści z GAP

Więcej szczegółów dostępnych jest u najbliższego dealera BMW lub na stronie:

Rozwiń