ŚLAD WĘGLOWY BMW

ŁAŃCUCH DOSTAW.

PRAWA CZŁOWIEKA I NORMY ŚRODOWISKOWE.

W BMW Group zrównoważony rozwój w aspekcie społecznym odgrywa ważną istotną rolę zarówno w przedsiębiorstwie, w łańcuchu dostaw, jak i w społeczeństwie. Poszanowanie praw człowieka i obowiązujących norm środowiskowych w globalnym łańcuchu dostaw naszych pojazdów jest od lat naszym celem. Stawiamy przy tym na współpracę – ponieważ tylko razem możemy skutecznie przeciwdziałać ryzykom w naszym łańcuchu dostaw.

Bazujemy tu na katalogu środków oraz na szkoleniach, umowach, certyfikatach i kontrolach poprzez kwestionariusze lub audyty. Konkretną potrzebę działania rozpoznajemy na podstawie regularnej analizy ryzyka do identyfikacji surowców, których pozyskiwanie i przetwarzanie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem (możliwymi negatywnymi skutkami) dla ludzi i środowiska.