OGÓLNE PYTANIA DOTYCZĄCE BMW CONNECTED DRIVE.

Najczęściej zadawane pytania.

Chcesz dowiedzieć się więcej o usługach BMW ConnectedDrive? Masz pytania dotyczące złącza audio AUX, USB lub Bluetooth? Tu znajdziesz odpowiedzi, linki i dane kontaktowe.

Rozwiń
 • Co to jest Bluetooth®?

  Bluetooth® jest standardem umożliwiającym bezprzewodową komunikację pomiędzy urządzeniami. Profile Bluetooth® umożliwiają obsługę różnych funkcji. Profile stosowane w samochodzie to np. „Handsfree Profile” (zestaw głośnomówiący) oraz „Phonebook Access Profile” (książka telefoniczna). Więcej informacji o Bluetooth® znajdziesz na stronie internetowej www.bluetooth.com lub www.bluetooth.org.

 • W których modelach samochodów BMW dostępna jest technologia Bluetooth®?

  Firma BMW jako pierwszy producent samochodów wykorzystuje standard transmisji radiowej Bluetooth® do integracji telefonów komórkowych we wszystkich modelach samochodów. Aby móc skorzystać z tego standardu, należy mieć wyposażenie dodatkowe BMW – przygotowanie na telefon komórkowy ze złączem Bluetooth (SA 644) lub przygotowanie na telefon komórkowy Business ze złączem Bluetooth (SA 633).

 • Których mobilnych urządzeń z funkcją Bluetooth® mogę użyć z przygotowaniem na telefon komórkowy BMW?

  Listę urządzeń mobilnych sprawdzonych przez BMW znajdziesz na stronie www.bmw.pl/bluetooth. Są tam również szczegółowe informacje o funkcjach urządzenia mobilnego obsługiwanych w Twoim samochodzie oraz dodatkowe wskazówki użytkowania.

 • Czy mogę korzystać w samochodzie z urządzenia mobilnego z funkcją Bluetooth®, które nie jest wyszczególnione na liście?

  BMW zaleca korzystanie z urządzeń mobilnych zamieszczonych na stronie: www.bmw.pl/bluetooth. Urządzenia mobilne spoza listy co do zasady również powinny obsługiwać podstawowe funkcje, jednak nie zostało to sprawdzone przez BMW.

 • Dlaczego mojego urządzenia nie ma na liście urządzeń mobilnych sprawdzonych przez BMW?

  Ze względu na bardzo dużą liczbę urządzeń pojawiających się na rynku możemy wybrać jedynie niektóre z nich. Przed wpisaniem wybranego urządzenia mobilnego na listę poddajemy je szczegółowym testom w połączeniu ze wszystkimi typami przygotowania na telefon komórkowy montowanymi w samochodach BMW. Po pozytywnym zaliczeniu testów można umieścić dane urządzenie na liście urządzeń mobilnych sprawdzonych przez BMW. BMW współpracuje z wszystkimi wiodącymi producentami urządzeń mobilnych, aby jak najszybciej umieścić na liście wszystkie najnowsze urządzenia.

 • Czy mogę korzystać z urządzenia mobilnego umieszczonego na liście www.bmw.pl/bluetooth, jeśli mam zainstalowaną inną wersję oprogramowania?

  BMW zaleca korzystanie z urządzeń mobilnych z wersją oprogramowania umieszczoną na liście na stronie www.bmw.pl/bluetooth. Nie możemy wypowiadać się o funkcjonalności i kompatybilności innych wersji oprogramowania. Ogólne doświadczenia pokazują jednak, że w przypadku zastosowania nowszej wersji oprogramowania można założyć podobny stopień kompatybilności. Należy pamiętać, że ograniczenia w działaniu mogą w niektórych przypadkach wynikać z danych zapisanych w urządzeniu mobilnym i ich rozmiaru.

 • Dlaczego w przypadku różnych urządzeń mobilnych występują różnice w obsłudze i zakresie funkcji?

  Standard Bluetooth jest implementowany inaczej przez różnych producentów telefonów.
  Ze względu na to, że implementacja standardu Bluetooth® w różnych urządzeniach mobilnych wyraźnie się różni i niekiedy zmienia się także w cyklu życia danego modelu, może dochodzić w samochodzie do ograniczenia funkcji. BMW Group nie ma na nie wpływu i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Oprócz wersji oprogramowania urządzenia mobilnego na kompatybilność mogą wpływać również inne czynniki:
  – wersja sprzętowa urządzenia mobilnego,
  – konfiguracja urządzenia mobilnego (np. wielkość książki telefonicznej, tryb energooszczędny),
  – stan eksploatacyjny urządzenia mobilnego (np. poziom naładowania baterii, czas eksploatacji, stopień wykorzystania),
  – sieć i karta SIM.
  Z tego powodu nie można wykluczyć pojedynczych, sporadycznych przypadków ograniczonego działania urządzeń mobilnych, które zwykle pracują niezawodnie.

 • Co się stanie, jeśli w samochodzie znajdzie kilka sparowanych urządzeń mobilnych z aktywną funkcją Bluetooth?

  Po włączeniu instalacji telefonicznej automatycznie wyszukiwane jest ostatnio podłączone urządzenie mobilne. Jeżeli nie zostanie ono odnalezione w określonym czasie, samochód automatycznie przejdzie do wyszukiwania następnego telefonu z listy sparowanych urządzeń. W razie potrzeby lista będzie przeszukiwana jeszcze raz.

 • Do kogo mogę zwrócić się w przypadku problemów ze złączem Bluetooth w moim urządzeniu mobilnym?

  W razie pytań dotyczących urządzenia mobilnego wszelkie dodatkowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi oraz u producenta lub w punkcie sprzedaży telefonów komórkowych.

 • Jak ustalić model mojego urządzenia mobilnego?

  Apple:
  Ustal numer seryjny w następujący sposób:[Ustawienia][Ogólne][Informacje][Numer seryjny].
  Wprowadź numer seryjny na następującej stronie internetowej: [support.apple.com/specs].

  HTC:
  Numer seryjny znajduje się zwykle na zewnątrz obudowy, ewentualnie w menu:
  Windows Mobile 6.1: [Start][Ustawienia][System][Informacje o urządzeniu][Identyfikacja][Nr modelu]
  Windows Mobile 6.5: [Ustawienia][Wszystkie ustawienia][System][Informacje o urządzeniu][Identyfikacja]
  Android: [Menu][Ustawienia][Informacje][Numer modelu]

  Motorola:
  Informacja znajduje się najczęściej na naklejce CE wewnątrz obudowy; w razie potrzeby wyjąć baterię

  Nokia:
  *#0000#

  Blackberry:
  [Aplikacje][Opcje][Informacje]

  Sony Ericsson:
  Informacja znajduje się najczęściej na naklejce CE wewnątrz obudowy; w razie potrzeby wyjąć baterię
  Alternatywnie w menu: [Ustawienia][Ogólne][Stan telefonu] pod modelem

  LG:
  Informacja znajduje się najczęściej na naklejce CE wewnątrz obudowy; w razie potrzeby wyjąć baterię

  Samsung:
  Informacja pojawia się na krótko podczas uruchamiania urządzenia mobilnego

  Palm:
  [Informacje o urządzeniu] [Nazwa]

 • Jak mogę ustalić wersję oprogramowania urządzenia mobilnego?

  Apple:
  [Ustawienia][Ogólne][Informacje][Wersja]

  HTC:
  [Start][Ustawienia][System][Informacje o urządzeniu][Wersja ROM]

  Motorola:
  *#9999# lub [Menu] [Ustawienia][Stan telefonu][Dalsze informacje] [Wersja S/W] Milestone:[Ustawienia][Informacje o telefonie][Wersja oprogramowania sprzętowego]

  Nokia:
  *#0000#

  Blackberry:
  [Aplikacje][Opcje][Informacje]

  Sony Ericsson:
  [Menu][Ustawienia][Serwis aktualizacji][Wersja oprogramowania]
  Windows (np. X1): [Start][Ustawienia][System][Informacje o urządzeniu][Wersja ROM]

  LG
  2945#*# lub [Menu][Ustawienia][Ustawienia telefonu][Informacje o telefonie]

  Samsung:
  *#1234# lub *#9999# lub *#0000#

  Palm
  [Informacje o urządzeniu][Dalsze informacje][Oprogramowanie]

 • Przy resetowaniu urządzenia mobilnego do ustawień fabrycznych muszę podać kod urządzenia. Gdzie mogę go znaleźć?

  Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w instrukcji obsługi swojego urządzenia mobilnego lub u producenta.

 • Głośność podczas połączenia w samochodzie jest zbyt wysoka / zbyt niska. Jak można ją dostosować?

  Sprawdź, czy regulacja głośności za pomocą elementów obsługi samochodu przyniesie poprawę. Jeżeli nie, to w zależności od używanego urządzenia mobilnego poprawę może przynieść zmiana ustawień głośności na urządzeniu mobilnym.

 • O czym muszę pamiętać, korzystając z urządzenia mobilnego w samochodzie?

  Nie narażaj urządzenia mobilnego na ekstremalne warunki (temperatura, wilgotność powietrza). W przeciwnym razie nie będzie można zagwarantować jego prawidłowego działania, np. po osiągnięciu wysokich temperatur roboczych elektronika ładowania urządzenia mobilnego wyłączy się. Przestrzegaj informacji podanych w instrukcji obsługi Twojego urządzenia mobilnego.

 • Co to jest złącze audio USB?

  Złącze audio USB umożliwia połączenie z samochodem urządzeń firmy Apple – iPhone'a / iPoda, odpowiednich odtwarzaczy MP3 i pamięci USB za pomocą złącza USB (nie dotyczy to Bluetooth lub wejścia Aux). Podłączone urządzenie można obsługiwać za pomocą elementów obsługi samochodu i odtwarzać zapisane w nim pliki audio. Muzykę można wybierać według gatunku muzycznego, artysty, albumu, tytułu i list odtwarzania. Wyświetlane informacje zależą od informacji zapisanych w odtwarzaczu MP3 (np. tagi ID3).

 • Jakie urządzenia są obsługiwane?

  Obsługiwane są następujące klasy urządzeń (szczegóły znajdziesz w informacjach na temat kompatybilności na odpowiednich stronach internetowych BMW Group):
  • Apple iPhone oraz iPod,
  • Odtwarzacze MP3 i pamięci USB (pamięć masowa USB zgodnie ze specyfikacją USB Mass Storage Class),
  • Odtwarzacze MP3 z protokołem Media Transfer Protocol (MTP),
  • Komunikat „Urządzenie nieobsługiwane” informuje, że w samochodzie podłączone jest urządzenie nieodpowiedniej klasy.
  Ze względu na różnorodność urządzeń dostępnych na rynku i różnice techniczne między nimi prawidłowe działanie w samochodzie można zagwarantować wyłącznie poprzez przeprowadzenie testu działania.

 • O czym muszę pamiętać, korzystając z urządzeń USB w samochodzie?

  Pamiętaj, że urządzeń USB nie stworzono z myślą o korzystaniu z nich w samochodach. Specyficzne warunki panujące w aucie, takie jak wysoka lub niska temperatura czy wstrząsy, mogą spowodować ich uszkodzenie.

 • O czym muszę pamiętać, korzystając z pamięci USB?

  W sporadycznych wypadkach może się zdarzyć, że starsze pamięci USB lub pamięci o niskiej prędkości przesyłania danych mogą nie zostać rozpoznawane przez samochód lub może dochodzić do opóźnień. Należy również unikać formatu plików CDFS. Zaleca się korzystanie z formatu plików FAT32. Inne obsługiwane formaty można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu.

 • O czym muszę pamiętać, podłączając urządzenie mobilne jako źródło audio?

  Przy podłączaniu urządzeń mobilnych do złącza USB należy uwzględnić, że niektóre modele wykluczają jednoczesną eksploatację urządzenia w standardzie Bluetooth, tzn. odbieranie i wykonywanie rozmów telefonicznych nie jest możliwe.

 • Czy podłączone urządzenie jest zasilane prądem?

  Podłączone urządzenia Apple iPhone / iPod, odtwarzacze MP3 i telefony komórkowe są zasilane prądem przez złącze USB. W zależności od systemu rozrywki udostępniany jest prąd o natężeniu do 1 A. Jeśli przed podłączeniem do złącza audio USB urządzenie było całkowicie rozładowane, przed rozpoczęciem odtwarzania muzyki może wystąpić konieczność odczekania kilku minut. Gdy samochód jest wyłączony, urządzenie nie ładuje się.

 • O czym muszę pamiętać przy odłączaniu urządzenia USB od samochodu?

  Urządzenie USB można odłączyć od samochodu w każdej chwili bez utraty danych.

 • W jakich warunkach mogę wyświetlić również okładki utworów audio?

  W pojazdach z monitorem można ewentualnie wyświetlać okładki zapisane w odtwarzaczu.
  W odtwarzaczach MP3 (pamięć masowa USB zgodnie ze specyfikacją USB Mass Storage Class lub z Media Transfer Protocol, MTP) okładki muszą być zapisane w poszczególnych plikach muzycznych (w metadanych). Do zapisywania zdjęć albumów w plikach muzycznych należy stosować specjalne oprogramowanie (np. Apple iTunes, Windows Media Player itp.).

 • Jak mogę odczytać wersję oprogramowania iPhone'a/iPoda firmy Apple?

  Wersję oprogramowania iPhone'a / iPoda można znaleźć w Ustawienia > Ogólne > Informacje > Wersja. Dalsze informacje są dostępne na stronach internetowych firmy Apple. Pamiętaj, że iTunes może automatycznie aktualizować oprogramowanie iPhone'a / iPoda, co możne negatywnie wpłynąć na współpracę tych urządzeń ze złączem audio USB.

 • Jak mogę zresetować iPhone'a / iPoda?

  Opis procedury resetowania iPhone'a / iPoda znajdziesz na stronie:
  support.apple.com/kb/HT1320

 • Co to jest odtwarzacz MP3 przystosowany do obsługi protokołu MTP?

  Media Transfer Protocol (MTP) to bardziej zaawansowana wersja protokołu Picture Transfer Protocol. Umożliwia transmisję danych między urządzeniami końcowymi a komputerami. Odtwarzacze MP3 obsługujące protokół MTP wykorzystują ten protokół do transferu i synchronizacji plików muzycznych. Niektóre odtwarzacze MP3 obsługujące protokół MTP umożliwiają ręczne przełączanie między trybem MTP i USB Mass Storage. Przestrzegaj informacji zamieszczonych w instrukcji obsługi używanego urządzenia.

 • Czy mogę odtwarzać w samochodzie filmy wideo?

  Za pomocą złącza audio USB, w zależności od wyposażenia pojazdu, można odtwarzać pliki audio i wideo z iPhone'a / iPoda lub urządzenia USB.
  Odtwarzanie filmów wideo z iPhone'a / iPoda jest możliwe wyłącznie przez adapter Snap-In lub ewentualnie specjalny kabel przejściowy. Informacje o możliwości odtwarzania w samochodzie filmów wideo z iPhone'a / iPoda oraz zakupu specjalnego kabla przejściowego/adaptera Snap-In możesz uzyskać u swojego dealera.
  Ze względów bezpieczeństwa odtwarzanie filmów wideo jest możliwe wyłącznie po zatrzymaniu samochodu.

PYTANIA I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

 • Jak mogę połączyć moje urządzenie mobilne z przygotowaniem na telefon komórkowy BMW („parowanie urządzeń”)?

  Ze względów bezpieczeństwa należy przeprowadzić jednorazowy proces parowania urządzenia mobilnego i przygotowania na telefon komórkowy („parowanie”). Informacje dotyczące procesu zgłoszenia znajdują się w instrukcji obsługi samochodu oraz w instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.
  Jeżeli urządzenie mobilne zostało sparowane w pojeździe, podczas rozruchu samochodu następuje automatyczne połączenie z urządzeniem. Należy przy tym pamiętać, by włączyć funkcję Bluetooth® zarówno w telefonie, jak i w samochodzie.
  Podczas parowania użytkownik musi podać klucz dostępowy. Można wybrać dowolny klucz dostępowy, jednak ze względów bezpieczeństwa powinien on składać się z co najmniej czterech cyfr. Nie powinien być zbyt prosty ani oczywisty (np. „0000” lub „1234”).

 • Czy można jednocześnie podłączyć kilka urządzeń mobilnych, korzystając z funkcji Bluetooth®?

  Jednocześnie sparowane mogą być maksymalnie cztery urządzenia mobilne. Jednak w danym momencie aktywne (czyli połączone) może być tylko jedno z tych urządzeń.
  Jeżeli pojazd za pomocą Bluetooth obsługuje funkcję muzyki, dodatkowo można równocześnie połączyć z samochodem inne urządzenie (urządzenie mobilne lub odtwarzacz audio z funkcją Bluetooth).

 • Czy podczas rozmowy telefonicznej można wyjąć kluczyć ze stacyjki?

  Podczas rozmowy telefonicznej można wyjąć kluczyk ze stacyjki bez konieczności zakończenia rozmowy. Instalacja telefoniczna pozostanie włączona aż do zakończenia rozmowy przez Ciebie lub Twojego rozmówcę. W zależności od wyposażenia samochodu i stanu naładowania baterii może nastąpić jednak wcześniejsze odłączenie instalacji telefonicznej. Rozmowę można wówczas kontynuować przez telefon komórkowy.

 • Wprowadziłem w moim urządzeniu mobilnym zmiany w kontaktach, wpisach w kalendarzu, zadaniach i notatkach. Kiedy zmiany te będą widoczne w samochodzie?

  Sprawdź na stronie www.bmw.pl/bluetooth, czy Twoje urządzenie mobilne i wyposażenie samochodu obsługują daną funkcję.
  Co do zasady aktualizacja danych następuje zaraz po uruchomieniu zapłonu. Zwróć uwagę na informację wyświetlaną na Twoim urządzeniu mobilnym. Być może trzeba w nim potwierdzić transfer danych.

 • Jak mogę zmienić sortowanie moich wpisów w książce telefonicznej (np. sortowanie wg nazwiska)?

  Możliwość sortowania książki telefonicznej zależy zarówno od urządzenia mobilnego, jak i od wyposażenia pojazdu. Niektóre urządzenia mobilne nie rozróżniają imion i nazwisk, tzn. oba człony są wpisywane w pole tekstowe. W takim przypadku w wielu urządzeniach znak przecinka lub średnik decyduje o tym, który tekst będzie interpretowany jako imię czy nazwisko. Dotyczy to zwłaszcza zapisów na karcie SIM. Niektóre urządzenia mobilne pozwalają ustawić rodzaj sortowania. Jednak takie ustawienia niekoniecznie będą uwzględnione przy transmisji książki telefonicznej za pośrednictwem Bluetooth.
  W dostępnych obecnie samochodach z odpowiednim wyposażeniem istnieje możliwość dokonywania ustawień sposobu sortowania na monitorze pokładowym.
  Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi samochodu oraz na stronie www.bmw.pl/bluetooth.

 • Dlaczego nie mogę korzystać w moim samochodzie z połączenia konferencyjnego?

  Ta funkcja musi być obsługiwana zarówno przez wyposażenie pojazdu, jak i urządzenie mobilne. Ewentualnie dostawca usług telefonii komórkowej musi włączyć tę usługę na karcie SIM.
  Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi swojego urządzenia mobilnego, w instrukcji obsługi samochodu oraz na stronie www.bmw.pl/bluetooth.
  Wskazówka: jeżeli funkcja połączenia oczekującego nie jest aktywna, konferencja z połączeniem przychodzącym nie będzie możliwa.

 • Dlaczego nie wyświetla się numer połączenia przychodzącego?

  Z reguły powodem jest włączenie przez rozmówcę w jego urządzeniu mobilnym funkcji zastrzeżenia numeru telefonu.

 • Dlaczego przy połączeniu wychodzącym mój numer nie wyświetla się na urządzeniu rozmówcy?

  Sprawdź w ustawieniach swojego urządzenia mobilnego, czy nie jest aktywna funkcja zastrzeżenia numeru telefonu.
  Jeżeli nie, może również mieć miejsce standardowe zastrzeganie numerów telefonów przez operatora (CLIR = Calling Line Identification Restriction). W takiej sytuacji skontaktuj się z operatorem telefonii komórkowej, by wyłączyć CLIR.

 • Dlaczego spotkania, zadania i notatki zapisane w moim urządzeniu mobilnym nie wyświetlają się w menu usług biurowych samochodu?

  Spotkania i terminy, które są starsze niż 20 dni i wybiegają dalej niż 50 dni w przyszłość, nie są pobierane przez system. Wykonane zadania lub zadania, które wybiegają dalej niż 90 dni w przyszłość, nie są pobierane przez system. W zależności od liczby spotkań zapisanych w urządzeniu mobilnym nie wszystkie są wyświetlane w samochodzie.
  Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi swojego urządzenia mobilnego, w instrukcji obsługi samochodu oraz na stronie www.bmw.pl/bluetooth.

 • Czy listy połączeń w samochodzie i urządzeniu mobilnym są identyczne?

  Transmisja listy połączeń zależy zarówno od urządzenia mobilnego, jak i od pojazdu. Sprawdź na stronie www.bmw.pl/bluetooth, w których urządzeniach mobilnych dostępny jest eksport listy połączeń i czy Twój samochód wyposażony jest w tę funkcję.
  W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych, w których ta funkcja nie jest dostępna, lista połączeń wyświetlana w samochodzie pokazuje wyłącznie te rozmowy, które były prowadzone w pojeździe za pośrednictwem Bluetooth.

 • Dlaczego nie widzę w samochodzie wszystkich wiadomości SMS z mojego urządzenia mobilnego?

  Transmisja wiadomości SMS zależy zarówno od urządzenia mobilnego, jak i od pojazdu. Sprawdź informacje na stronie: http://www.bmw.com/bluetooth.

 • Jak mogę korzystać w samochodzie z funkcji odtwarzania dźwięku Bluetooth?

  Upewnij się, że funkcja audio (Bluetooth) jest aktywna na monitorze pokładowym i sprawdź na stronie www.bmw.pl/bluetooth, czy Twoje urządzenie mobilne obsługuje funkcję odtwarzania dźwięku Bluetooth.
  W przypadku niektórych urządzeń mobilnych trzeba uruchomić program do odtwarzania plików muzycznych i wybrać tytuł w urządzeniu.

 • Jak można kontynuować odtwarzanie dźwięku Bluetooth po rozmowie lub komunikacie o ruchu drogowym?

  Zwykle wyciszenie odtwarzania dźwięku wyłącza się automatycznie. W innych przypadkach można ponownie uruchomić odtwarzanie dźwięku poprzez naciśnięcie przycisku głośności.

 • Czy mogę korzystać z funkcji odtwarzania dźwięku mojego urządzenia mobilnego za pośrednictwem Bluetooth, jeżeli urządzenie jest podłączone do samochodu poprzez adapter Snap-In ze złączem USB lub kabel USB?

  Nie wszystkie urządzenia mobilne stabilnie obsługują tę opcję. W razie problemów z odtwarzaniem dźwięku należy wyłączyć Audio (Bluetooth) na monitorze pokładowym.

 • Dlaczego w przypadku niektórych kontaktów na monitorze pokładowym nie pojawia się obraz kontaktu zapisany w urządzeniu mobilnym?

  Sprawdź na stronie www.bmw.pl/bluetooth, czy Twoje urządzenie mobilne i wyposażenie samochodu obsługują funkcję zdjęć kontaktów. Pamiętaj, że liczba obsługiwanych zdjęć kontaktów jest ograniczona możliwościami systemu.

 • Jak mogę zaktualizować oprogramowanie w moim samochodzie?

  Na stronie www.bmw.com/update znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat.

 • Jak mogę korzystać z wyposażenia dodatkowego „Internet” za pośrednictwem mojego urządzenia mobilnego?

  Warunkiem jest posiadanie wyposażenia SA 614 w połączeniu z SA 644 lub SA 6NK w pojazdach wyprodukowanych od września 2010 r. (funkcja ta nie jest dostępna we wszystkich krajach).
  Pamiętaj, że przed pierwszym skorzystaniem z internetu w samochodzie należy przeprowadzić procedurę aktualizacyjną Usługi BMW > Stan usług > Aktualizuj usługi BMW.
  Następnie upewnij się, że urządzenie mobilne jest prawidłowo skonfigurowane. Informacje na ten temat znajdziesz poniżej.

 • Jak mogę skonfigurować urządzenie mobilne, aby umożliwić korzystanie z internetu lub usługi BMW TeleService?

  W instrukcji obsługi urządzenia mobilnego znajdziesz wskazówki dotyczące konfiguracji Access Point Name (APN). Alternatywne słowa kluczowe to np. „Internet Settings”, „Modem Settings”, „Tethering Settings”. Wymagane ustawienia otrzymasz od swojego dostawcy usług.
  Pamiętaj, że większość urządzeń mobilnym marki Sony Ericsson uwzględnia tylko pierwszy wpis na liście APN. Zaleca się usunięcie dalszych konfiguracji APN.

 • Po ustanowieniu połączenia Bluetooth urządzenie mobilne próbuje samoczynnie wybrać numer telefonu.

  W połączeniu z BMW TeleService (SA 6AA) w przypadku zapotrzebowania na usługę automatyczne aktywuje się funkcja ustanawiania połączenia BMW TeleService Call. W tym przypadku urządzenie mobilne wielokrotnie podejmuje próbę ustanowienia połączenia, w celu transmisji danych pojazdu.

 • Dlaczego niektóre wpisy wyświetlają się w samochodzie podwójnie?

  Jeśli urządzenie mobilne obsługuje transmisję wpisów z karty SIM, są one również wyświetlane w samochodzie.

 • Dlaczego podczas połączenia wyświetla się inna nazwa niż wybrana?

  Taka sytuacja może wystąpić, gdy przy kilku wpisach w książce telefonicznej zapisany jest ten sam numer. W chwili nawiązywania połączenia wyświetla się nazwa, przy której zapisany jest używany numer.

 • Czy istnieją jakieś ograniczenia w używaniu nazw pliku i nazw urządzenia?

  Nazwy plików powinny być krótkie, aby wyświetlany tekst wraz ze ścieżkami katalogów nie przekraczał 255 znaków. Jeśli limit ten zostanie przekroczony lub gdy na nośniku pamięci znajduje się więcej plików o takiej samej nazwie, są one oznaczane cyframi, a nazwy są skracane. Przy nadawaniu nazwy urządzeniu nie należy używać znaków specjalnych oraz specjalnych symboli.

 • Dlaczego dostęp do moich utworów muzycznych poprzez wyszukiwanie muzyki trwa czasem dłuższą chwilę?

  W przypadku podłączenia odtwarzaczy MP3 lub pamięci USB po raz pierwszy dostęp do plików muzycznych możliwy jest najpierw tylko poprzez strukturę katalogową urządzenia. Wygodniejsze wyszukiwanie według gatunku muzycznego, artysty, albumu czy tytułu jest możliwe dopiero wtedy, gdy odpowiednie informacje zostaną przeniesione z pliku. Zachowanie odtwarzacza MP3 lub pamięci USB, np. czas trwania synchronizacji i szybkość obsługi, zależy od pojemności pamięci i technologii stosowanego urządzenia oraz od liczby i rodzaju zapisanych utworów muzycznych. W przypadku odtwarzacza MP3 z pamięcią flash 8 GB synchronizacja trwa ok. 10 minut. Może to być również dłuższy czas, w zależności od urządzenia. W tym czasie utwory można wybierać poprzez katalogi i nazwy plików.

 • Czy istnieją jakieś ograniczenia w używaniu list odtwarzania?

  Listy odtwarzania w formacie M3U są obsługiwane przez wszystkie złącza audio USB BMW. W zależności od typu posiadanego złącza audio USB obsługiwane są również inne formaty. Informacje na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi.

 • Dlaczego nie zawsze pojazd uruchamia się z aktywnym złączem audio USB, mimo że ostatnie odtwarzanie odbywało się z urządzenia zewnętrznego?

  Niektóre urządzenia USB potrzebują więcej czasu, by złącze audio USB mogło je rozpoznać – w zależności od wielkości, pojemności i prędkości uzyskiwania dostępu. Widać to wtedy, gdy urządzenie należy wybrać w punkcie Rozrywka, a odtwarzanie muzyki nie włącza się automatycznie, mimo że w chwili opuszczania samochodu przez kierowcę jako źródło dźwięku wybrane było złącze audio USB.

 • Dlaczego złącze audio USB nie rozpoznaje mojego iPhone'a / iPoda?

  W sporadycznych przypadkach może wystąpić problem z rozpoznawaniem iPhone'ów / iPodów firmy Apple. Aby go rozwiązać, pomocne może być wykonanie kilku czynności.
  • Odłącz i ponownie podłącz iPhone'a / iPoda firmy Apple.
  • Sprawdź, czy iPhone / iPod firmy Apple jest podłączony do złącza audio USB właściwym kablem przejściowym.
  • Sprawdź, czy kabel nie jest uszkodzony i unikaj zwijania kabla.
  • Jeśli dysponujesz pojazdem z rozszerzoną integracją odtwarzaczy muzycznych w telefonie komórkowym (adapter Snap-In), konieczne może być usunięcie adaptera Snap-In USB z płyty głównej, gdy do złącza USB ma być podłączony iPhone / iPod. W tym przypadku dotyczy to także pustego adaptera Snap-In.
  • Sprawdź stan naładowania iPhone'a / iPoda firmy Apple.
  • Jeśli opisane powyżej czynności nie pomogą, zresetuj swojego iPhone'a / iPoda.

 • Dlaczego złącze audio USB nie rozpoznaje mojego odtwarzacza MP3 / telefonu komórkowego?

  W sporadycznych przypadkach mogą wystąpić problemy z rozpoznawaniem urządzeń.
  Na przykład kiedy wyłącza się i ponownie włącza samochód, a w tym czasie urządzenie mobilne pozostaje podłączone za pomocą kabla USB, połączenie USB może nie być przywrócone. W takim przypadku należy rozłączyć połączenie USB, a następnie ponownie je połączyć.

OFERTA PRODUKTÓW

 • Czy w moim BMW mogę również korzystać z profilu Bluetooth® SAP (SIM Access Profile)?

  Obsługa SA 6NB lub adaptera Snap-In SAP jest możliwa przez kartę SIM dostawcy telefonii GSM lub przez telefon obsługujący profil Bluetooth SAP.

 • Do czego służy opcjonalna „Rozszerzona integracja odtwarzaczy muzycznych w telefonie komórkowym” (SA 6NF)?

  Dodatkowo, oprócz wyposażenia telefonicznego dostępnego w samochodzie (SA 633 lub SA 644) i złącza audio USB (SA 6FL), dostęp do plików muzycznych można uzyskać poprzez rozszerzoną integrację odtwarzaczy muzycznych w telefonie komórkowym (SA 6NF) w prawie wszystkich wersjach wybranych urządzeń mobilnych za pośrednictwem odpowiedniego adaptera Snap-In ze złączem USB.
  Jeśli masz odpowiedni adapter Snap-In ze złączem USB do Twojego urządzenia mobilnego, to spełnione są wszystkie warunki korzystania jednocześnie z funkcji głośnomówiącej i odtwarzania dźwięku Twojego urządzenia.

 • Czy do obsługi urządzenia mobilnego w samochodzie konieczny jest adapter Snap-In?

  BMW Group zaleca zastosowanie adaptera Snap-In w celu optymalnej obsługi urządzenia mobilnego w samochodzie. Adapter zapewnia bezpieczne zamocowanie w samochodzie, ładowanie urządzenia i połączenie z anteną zewnętrzną. Więcej informacji o aktualnej ofercie adapterów Snap-In znajdziesz na stronie www.bmw.pl/bluetooth.

 • Jakie wyposażenie dodatkowe jest potrzebne do złącza audio USB?

  Wyposażenie dodatkowe (ewentualnie standardowe) SA6NL, SA6NK, SA6NH lub SA6FL umożliwia odtwarzanie dźwięku z urządzeń USB.
  W samochodach, w których złącze audio USB należy do wyposażenia standardowego, numery SA nie są osobno wyszczególnione.

 • Czy mogę/muszę korzystać w samochodzie z kabla przejściowego?

  Do podłączania urządzeń można używać przedłużaczy, jak również kabli przejściowych z mini / microUSB na USB. Stosowanie elastycznego kabla przejściowego jest nawet zalecane, aby chronić złącze USB i odtwarzacz MP3 przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie należy przy tym przekraczać długości kabla 1 m.

OFERTA PRODUKTÓW

 • Dlaczego nie mogę sparować mojego urządzenia mobilnego mimo podania klucza dostępowego?

  Najpierw trzeba sprawdzić, czy urządzenie mobilne jest na liście telefonów sprawdzonych przez BMW (www.bmw.pl/bluetooth).
  Klucz dostępowy podany w samochodzie musi być taki sam, jak klucz dostępowy podany w urządzeniu mobilnym. Ponadto proces parowania należy przeprowadzić w ciągu 30 sekund. W starszych modelach zaleca się wprowadzenie klucza dostępowego w ciągu 7 sekund. Jeżeli konieczne jest ponowne sparowanie, należy usunąć już ewentualnie wprowadzone jednostronnie wpisy w liście urządzeń. Należy przestrzegać zaleceń podanych w instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.

 • Co może być powodem tego, że moje urządzenie mobilne nie łączy się automatycznie lub dotychczas niezawodnie działająca funkcja nie działa tak jak zwykle?

  Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest aktywna w urządzeniu mobilnym i w samochodzie. Jeżeli nie nastąpiło automatyczne połączenie, zwróć uwagę na wskazania w Twoim urządzeniu mobilnym.
  Niektóre urządzenia wymagają potwierdzenia nawiązania połączenia przy bieżącym i przyszłych połączeniach. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi Twojego urządzenia mobilnego.
  Jeżeli urządzenie mobilne nie nawiąże automatycznie połączenia również po kilkukrotnych próbach, można skorygować to poprzez całkowite wyłączenie i włączenie urządzenia, ewentualne wyjęcie na krótki czas baterii lub zresetowanie ustawień urządzenia do ustawień domyślnych.
  Przed zresetowaniem urządzenia mobilnego zaleca się jednak archiwizację danych.
  Należy przestrzegać wskazówek podanych w instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.
  Sprawdź również, czy informacje o połączeniu są nadal dostępne zarówno w samochodzie, jak i w urządzeniu mobilnym. Jeżeli nie, usuń stare wpisy połączenia i ponownie dokonaj sparowania.
  Jeżeli połączenie nie jest ciągłe lub stabilne (np. powtarzające się przerywanie połączenia Bluetooth), powodem jest najczęściej błąd sprzętowy urządzenia mobilnego lub błędy w danych, które są na nim zapisane (np. wpisy w książce telefonicznej, wiadomości SMS, listy połączeń itp.). W takim przypadku zaleca się zresetowanie urządzenia mobilnego do ustawień fabrycznych po wcześniejszym zarchiwizowaniu danych.

 • Na monitorze nie pojawia się nazwisko rozmówcy, chociaż rozmówca jest zapisany w urządzeniu mobilnym.

  W przypadku rozpoczęcia rozmowy z urządzenia mobilnego przy istniejącym połączeniu Bluetooth nie można zagwarantować, że numer telefonu lub nazwisko rozmówcy wyświetli się na monitorze pokładowym. W innych przypadkach należy sprawdzić, czy na monitorze pokładowym wyświetla się książka telefoniczna urządzenia mobilnego i czy dany kontakt został prawidłowo i kompletnie przejęty przez system.

 • Dlaczego siła sygnału nie wyświetla się prawidłowo?

  Ta funkcja nie jest obsługiwana przez wszystkie urządzenia mobilne. Niektóre urządzenia mobilne przekazują aktualną siłę sygnału z dużym opóźnieniem. Sprawdź szczegóły na stronie: http://www.bmw.com/bluetooth.
  Na monitorze pokładowym nie wyświetlają się wszystkie wpisy kontaktów lub nie wyświetlają się wszystkie szczegóły danych kontaktowych z urządzenia mobilnego. Transmisja wpisów kontaktów zależy zarówno od urządzenia mobilnego, jak i od samochodu. Liczba wpisów kontaktów jest ograniczona możliwościami systemu. Sprawdź szczegóły na stronie: http://www.bmw.com/bluetooth.

 • Dlaczego książka telefoniczna z mojego BlackBerry nie wyświetla się w samochodzie?

  Urządzenia mobilne BlackBerry są w wielu przypadkach obsługiwane w trybie Enterprise. W takiej sytuacji administrator IT przedsiębiorstwa określa ustawienia zabezpieczeń (tzw. „Policy”).
  W większości przypadków wystarczy dopasować jedno z tych ustawień zabezpieczeń, aby usunąć problem. Sprawdź, czy poniższa opcja jest ustawiona na „Nie”:
  Opcje > Zabezpieczenia > Ogólne ustawienia > Załącz książkę telefoniczną > Nie
  Jeżeli zmiana tej opcji jest niemożliwa lub nieskuteczna, należy skontaktować się z administratorem IT w swojej firmie.

 • W folderze Office nie ma elementów menu dla wiadomości, kalendarza, zadań i notatek.

  Sprawdź najpierw na stronie www.bmw.pl/bluetooth, czy Twoje urządzenie mobilne obsługuje dane funkcje w połączeniu z Twoim pojazdem. Pamiętaj, że pobieranie e-maili, SMS-ów oraz kalendarza, zadań i notatek rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy całkowicie zakończy się pobieranie książki telefonicznej. W zależności od wielkości i zawartości książki telefonicznej może to trwać kilka minut. Pamiętaj również, że podczas rozmowy telefonicznej proces pobierania jest przerywany.
  Następnie wpisy w kalendarzu, zadania, notatki i wiadomości są sukcesywnie pobierane.

 • Krótko po ustanowieniu połączenia Bluetooth w urządzeniu mobilnym słychać powtarzalne dźwięki informacyjne, które są częściowo także słyszalne przez głośniki pojazdu.

  Przy dostępie do wpisów w kalendarzu, zadań i notatek, niektóre urządzenia mobilne emitują dźwięki informacyjne. W zależności od modelu urządzenia mobilnego, można je wyłączyć (np. w ustawieniach profilu). Komunikaty stanu i komunikaty błędu wyświetlane ewentualnie na urządzeniu mobilnym można zignorować.

 • Dlaczego zamiast treści wiadomości (w przypadku e-maili i SMS-ów) wyświetla się tylko tekst<Szyfrowanie> (lub <Content Protection>)?

  W takim przypadku kodowanie danych (Content Protection) uniemożliwia transfer danych z zablokowanego urządzenia BlackBerry do pojazdu. Po odblokowaniu urządzenia BlackBerry za pomocą hasła, wiadomości są przesyłane poprawnie.
  Aby całkowicie wyeliminować ten problem, należy skonfigurować opcje zabezpieczeń na urządzeniu mobilnym w następujący sposób: Menu > Opcje > Zabezpieczenia > Kodowanie: nieaktywne. Jeśli nie można zmienić ustawień, skontaktuj się z działem IT Twojego przedsiębiorstwa (administratorem BlackBerry Enterprise Servers).

 • Dlaczego nie mogę odtworzyć zakupionych przeze mnie utworów?

  Często zakupione utwory są zabezpieczone przed kopiowaniem (DRM: Digital Rights Management). Utworów zabezpieczonych przed kopiowaniem nie można odtworzyć – są pomijane. Odtwarzany jest następny utwór na liście. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku utworów z błędami bądź uszkodzonych.

 • Dlaczego podczas odtwarzania utworów słyszę zakłócenia?

  Sprawdź swoje piliki MP3 i w razie potrzeby skopiuj je ponownie lub przy użyciu innego oprogramowania. Jeśli urządzenie jest podłączone do wejścia Aux-In, ustaw na urządzeniu maksymalną głośność wyjściową, a następnie dostosuj głośność za pomocą systemu rozrywki pojazdu.

 • Dlaczego podczas odtwarzania filmów wideo z iPhone'a / iPoda przez adapter Snap-In nie słyszę dźwięku?

  Sprawdź, czy używasz adaptera Snap-In do plików wideo. Ewentualnie odłącz kabel podłączony do analogowego gniazda AUX.

 • Dlaczego niektóre tytuły mogę znaleźć tylko w katalogu?

  Jeśli możesz znaleźć pojedyncze tytuły tylko w katalogu, sprawdź informacje tagu ID3. Jeśli nie są one prawidłowo wypełnione, prawidłowe uporządkowanie tytułów nie jest możliwe.

 • W domu został zmieniony jeden utwór. Dlaczego nie widzę tego w samochodzie?

  Jeśli zmieniasz tagi ID3 plików na nośniku danych, w sporadycznych wypadkach złącze audio USB może nie rozpoznać zmiany. W takiej sytuacji odłącz urządzenie od złącza audio USB i dodaj lub usuń plik z urządzenia. W ten sposób wymusisz ponowne wczytanie informacji o tytułach przy następnym połączeniu ze złączem audio USB.

 • Dlaczego po uruchomieniu pojazdu niekiedy gra radio, mimo że ostatnim źródłem dźwięku było złącze audio USB?

  Przy uruchamianiu pojazdu następuje próba ponownego włączenia ostatniego używanego źródła dźwięku. W przypadku złącza audio USB może wpływać na to podłączony odtwarzacz MP3. Przy uruchamianiu pojazdu czas rozpoznawania odtwarzacza MP3 może być różny. Zależy on m.in od jego wielkości, pojemności i szybkości dostępu. Niekiedy nie można wystarczająco szybko nawiązać komunikacji z odtwarzaczem MP3 i dlatego pojazd przełącza się najpierw na radio.

 • Dlaczego czasami muszę chwilę odczekać, aż złącze audio USB zareaguje na ustawienie odtwarzania losowego?

  Odtwarzanie losowe jest realizowane przez iPhone'a / iPoda lub złącze audio USB. Czas zatwierdzenia ustawienia odtwarzania losowego zależy od rozmiaru list. Opóźnienia mogą wystąpić zwłaszcza w przypadku bardzo długich list.

 • Dlaczego czasami widzę na listach cyfry zamiast tytułów lub nazw albumów?

  Cyfry te stanowią wypełniacze dla wpisów na listach i wyświetlają się zawsze wtedy, gdy ładowanie informacji z odtwarzacza MP3 nie przebiega wystarczająco szybko. Z chwilą, gdy informacje są dostępne, wpisy na listach uzupełniają się.

 • Dlaczego niekiedy widzę komunikat „Dane są odczytywane...”, a listy pojawiają się dopiero nieco później?

  Ta informacja wyświetla się podczas szybkiego przewijania listy lub przeglądania folderów z wieloma wpisami.

 • Dlaczego metainformacje plików audio nie wyświetlają się prawidłowo?

  Znaki specjalne i znaki pochodzące z innych języków w tagach ID3 odtwarzanych plików audio mogą spowodować nieprawidłowe wyświetlanie zapisanych metainformacji. W razie potrzeby należy usunąć te znaki z metainformacji plików lub alternatywnie użyć innego programu do ich zapisywania.

 • Dlaczego utwory muzyczne są odtwarzane z różną głośnością?

  Jeśli pliki MP3 są odtwarzane z różną głośnością, mimo że ustawienie głośności odtwarzania w samochodzie nie było zmieniane, przyczyną mogą być same pliki MP3. Sprawdź ustawienie głośności przy konwersji utworów audio na pliki MP3 i ewentualnie skonwertuj utwory na nowo. Alternatywnie możesz skorzystać z programu do normalizacji (wyrównywania) głośności swoich zbiorów muzycznych.

 • Dlaczego filtr muzyczny nie jest zapisywany w moim urządzeniu Apple?

  W starszych wersjach oprogramowania może się zdarzyć, że filtr muzyczny nie będzie zapisywany w samochodzie. Zaktualizuj wersję oprogramowania urządzenia Apple. Zainstalowaną wersję oprogramowania można wyświetlić na urządzeniu Apple w następujący sposób: Ustawienia > Ogólne > Informacje > Wersja.

 • Dlaczego przy odtwarzania plików wideo na moim iPhone'ie / iPodzie widzę czarny obraz?

  W sporadycznych przypadkach czarny obraz może się pojawić, gdy na urządzeniu Apple w tle aktywne są aplikacje (Apps). W takiej sytuacji zamknij nieużywaną aplikację (Apps) za pomocą menedżera zadań Twojego urządzenia.

 • Dlaczego filmy wideo nie wyświetlają się na iPhone'ie / iPodzie centralnie?

  Jeśli wideo nie wyświetla się centralnie na wyświetlaczu, ponownie wybierz na iPhone'ie / iPodzie odpowiedni tytuł. Najlepszą jakość odtwarzania osiągniesz, kiedy na iPhone'ie / iPodzie ustawienia wideo NTSC i Widescreen ustawione są na „on”.