OGÓLNE PYTANIA DOTYCZĄCE BMW CONNECTED DRIVE.

Najczęściej zadawane pytania.

Chcesz dowiedzieć się więcej o usługach BMW ConnectedDrive? Masz pytania dotyczące złącza audio AUX, USB lub Bluetooth? Tu znajdziesz odpowiedzi, linki i dane kontaktowe.

Rozwiń
 • Co to jest Bluetooth®?
 • W których modelach samochodów BMW dostępna jest technologia Bluetooth®?
 • Których mobilnych urządzeń z funkcją Bluetooth® mogę użyć z przygotowaniem na telefon komórkowy BMW?
 • Czy mogę korzystać w samochodzie z urządzenia mobilnego z funkcją Bluetooth®, które nie jest wyszczególnione na liście?
 • Dlaczego mojego urządzenia nie ma na liście urządzeń mobilnych sprawdzonych przez BMW?
 • Czy mogę korzystać z urządzenia mobilnego umieszczonego na liście www.bmw.pl/bluetooth, jeśli mam zainstalowaną inną wersję oprogramowania?
 • Dlaczego w przypadku różnych urządzeń mobilnych występują różnice w obsłudze i zakresie funkcji?
 • Co się stanie, jeśli w samochodzie znajdzie kilka sparowanych urządzeń mobilnych z aktywną funkcją Bluetooth?
 • Do kogo mogę zwrócić się w przypadku problemów ze złączem Bluetooth w moim urządzeniu mobilnym?
 • Jak ustalić model mojego urządzenia mobilnego?
 • Jak mogę ustalić wersję oprogramowania urządzenia mobilnego?
 • Przy resetowaniu urządzenia mobilnego do ustawień fabrycznych muszę podać kod urządzenia. Gdzie mogę go znaleźć?
 • Głośność podczas połączenia w samochodzie jest zbyt wysoka / zbyt niska. Jak można ją dostosować?
 • O czym muszę pamiętać, korzystając z urządzenia mobilnego w samochodzie?
 • Co to jest złącze audio USB?
 • Jakie urządzenia są obsługiwane?
 • O czym muszę pamiętać, korzystając z urządzeń USB w samochodzie?
 • O czym muszę pamiętać, korzystając z pamięci USB?
 • O czym muszę pamiętać, podłączając urządzenie mobilne jako źródło audio?
 • Czy podłączone urządzenie jest zasilane prądem?
 • O czym muszę pamiętać przy odłączaniu urządzenia USB od samochodu?
 • W jakich warunkach mogę wyświetlić również okładki utworów audio?
 • Jak mogę odczytać wersję oprogramowania iPhone'a/iPoda firmy Apple?
 • Jak mogę zresetować iPhone'a / iPoda?
 • Co to jest odtwarzacz MP3 przystosowany do obsługi protokołu MTP?
 • Czy mogę odtwarzać w samochodzie filmy wideo?

PYTANIA I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

 • Jak mogę połączyć moje urządzenie mobilne z przygotowaniem na telefon komórkowy BMW („parowanie urządzeń”)?
 • Czy można jednocześnie podłączyć kilka urządzeń mobilnych, korzystając z funkcji Bluetooth®?
 • Czy podczas rozmowy telefonicznej można wyjąć kluczyć ze stacyjki?
 • Wprowadziłem w moim urządzeniu mobilnym zmiany w kontaktach, wpisach w kalendarzu, zadaniach i notatkach. Kiedy zmiany te będą widoczne w samochodzie?
 • Jak mogę zmienić sortowanie moich wpisów w książce telefonicznej (np. sortowanie wg nazwiska)?
 • Dlaczego nie mogę korzystać w moim samochodzie z połączenia konferencyjnego?
 • Dlaczego nie wyświetla się numer połączenia przychodzącego?
 • Dlaczego przy połączeniu wychodzącym mój numer nie wyświetla się na urządzeniu rozmówcy?
 • Dlaczego spotkania, zadania i notatki zapisane w moim urządzeniu mobilnym nie wyświetlają się w menu usług biurowych samochodu?
 • Czy listy połączeń w samochodzie i urządzeniu mobilnym są identyczne?
 • Dlaczego nie widzę w samochodzie wszystkich wiadomości SMS z mojego urządzenia mobilnego?
 • Jak mogę korzystać w samochodzie z funkcji odtwarzania dźwięku Bluetooth?
 • Jak można kontynuować odtwarzanie dźwięku Bluetooth po rozmowie lub komunikacie o ruchu drogowym?
 • Czy mogę korzystać z funkcji odtwarzania dźwięku mojego urządzenia mobilnego za pośrednictwem Bluetooth, jeżeli urządzenie jest podłączone do samochodu poprzez adapter Snap-In ze złączem USB lub kabel USB?
 • Dlaczego w przypadku niektórych kontaktów na monitorze pokładowym nie pojawia się obraz kontaktu zapisany w urządzeniu mobilnym?
 • Jak mogę zaktualizować oprogramowanie w moim samochodzie?
 • Jak mogę korzystać z wyposażenia dodatkowego „Internet” za pośrednictwem mojego urządzenia mobilnego?
 • Jak mogę skonfigurować urządzenie mobilne, aby umożliwić korzystanie z internetu lub usługi BMW TeleService?
 • Po ustanowieniu połączenia Bluetooth urządzenie mobilne próbuje samoczynnie wybrać numer telefonu.
 • Dlaczego niektóre wpisy wyświetlają się w samochodzie podwójnie?
 • Dlaczego podczas połączenia wyświetla się inna nazwa niż wybrana?
 • Czy istnieją jakieś ograniczenia w używaniu nazw pliku i nazw urządzenia?
 • Dlaczego dostęp do moich utworów muzycznych poprzez wyszukiwanie muzyki trwa czasem dłuższą chwilę?
 • Czy istnieją jakieś ograniczenia w używaniu list odtwarzania?
 • Dlaczego nie zawsze pojazd uruchamia się z aktywnym złączem audio USB, mimo że ostatnie odtwarzanie odbywało się z urządzenia zewnętrznego?
 • Dlaczego złącze audio USB nie rozpoznaje mojego iPhone'a / iPoda?
 • Dlaczego złącze audio USB nie rozpoznaje mojego odtwarzacza MP3 / telefonu komórkowego?

OFERTA PRODUKTÓW

 • Czy w moim BMW mogę również korzystać z profilu Bluetooth® SAP (SIM Access Profile)?
 • Do czego służy opcjonalna „Rozszerzona integracja odtwarzaczy muzycznych w telefonie komórkowym” (SA 6NF)?
 • Czy do obsługi urządzenia mobilnego w samochodzie konieczny jest adapter Snap-In?
 • Jakie wyposażenie dodatkowe jest potrzebne do złącza audio USB?
 • Czy mogę/muszę korzystać w samochodzie z kabla przejściowego?

OFERTA PRODUKTÓW

 • Dlaczego nie mogę sparować mojego urządzenia mobilnego mimo podania klucza dostępowego?
 • Co może być powodem tego, że moje urządzenie mobilne nie łączy się automatycznie lub dotychczas niezawodnie działająca funkcja nie działa tak jak zwykle?
 • Na monitorze nie pojawia się nazwisko rozmówcy, chociaż rozmówca jest zapisany w urządzeniu mobilnym.
 • Dlaczego siła sygnału nie wyświetla się prawidłowo?
 • Dlaczego książka telefoniczna z mojego BlackBerry nie wyświetla się w samochodzie?
 • W folderze Office nie ma elementów menu dla wiadomości, kalendarza, zadań i notatek.
 • Krótko po ustanowieniu połączenia Bluetooth w urządzeniu mobilnym słychać powtarzalne dźwięki informacyjne, które są częściowo także słyszalne przez głośniki pojazdu.
 • Dlaczego zamiast treści wiadomości (w przypadku e-maili i SMS-ów) wyświetla się tylko tekst<Szyfrowanie> (lub <Content Protection>)?
 • Dlaczego nie mogę odtworzyć zakupionych przeze mnie utworów?
 • Dlaczego podczas odtwarzania utworów słyszę zakłócenia?
 • Dlaczego podczas odtwarzania filmów wideo z iPhone'a / iPoda przez adapter Snap-In nie słyszę dźwięku?
 • Dlaczego niektóre tytuły mogę znaleźć tylko w katalogu?
 • W domu został zmieniony jeden utwór. Dlaczego nie widzę tego w samochodzie?
 • Dlaczego po uruchomieniu pojazdu niekiedy gra radio, mimo że ostatnim źródłem dźwięku było złącze audio USB?
 • Dlaczego czasami muszę chwilę odczekać, aż złącze audio USB zareaguje na ustawienie odtwarzania losowego?
 • Dlaczego czasami widzę na listach cyfry zamiast tytułów lub nazw albumów?
 • Dlaczego niekiedy widzę komunikat „Dane są odczytywane...”, a listy pojawiają się dopiero nieco później?
 • Dlaczego metainformacje plików audio nie wyświetlają się prawidłowo?
 • Dlaczego utwory muzyczne są odtwarzane z różną głośnością?
 • Dlaczego filtr muzyczny nie jest zapisywany w moim urządzeniu Apple?
 • Dlaczego przy odtwarzania plików wideo na moim iPhone'ie / iPodzie widzę czarny obraz?
 • Dlaczego filmy wideo nie wyświetlają się na iPhone'ie / iPodzie centralnie?