BMW Special Sales Sustainability Hub w skrócie bardziej zrównoważona przyszłość BMW Group

PRZYSZŁOŚĆ JEST ELEKTRYCZNA, CYFROWA I CYRKULARNA.

PRZYSZŁOŚĆ JEST ELEKTRYCZNA, CYFROWA I CYRKULARNA.

Zrównoważony rozwój jest jednym z kluczowych celów BMW Group mocno zakorzenionych w strategii przedsiębiorstwa. BMW Group ma długie tradycje w promowaniu zrównoważonego zarządzania. Deklarowanym celem jest kompleksowa strategia z trzema filarami w całym łańcuchu wartości: ekologicznym, społecznym, ekonomicznym i z naciskiem na gospodarkę o obiegu zamkniętym. W tym kontekście decydującym czynnikiem jest rozwój pojazdów elektrycznych – ale niejedynym: dla BMW Group zrównoważony rozwój rozciąga się od łańcucha dostaw, poprzez rozwój i produkcję aż po fazę recyklingu wszystkich pojazdów.

Rozwiń

BMW VEHICLE FOOTPRINT.

Zrównoważony rozwój BMW 2023 ślad węglowy pojazdu film

Zmiana zaczyna się od transparentności.

Jak mogę sprawdzić ślad węglowy mojego przyszłego pojazdu? Odpowiedzią jest BMW Vehicle Footprint. Cztery główne kryteria zrównoważonego rozwoju – WPŁYW NA KLIMAT, WYDAJNOŚĆ, CYRKULARNOŚĆ, ŁAŃCUCH DOSTAW – oraz kompleksowa ocena cyklu życia z certyfikatem TÜV dają pełny obraz.

NASZE ZOBOWIĄZANIA.

 • 01 Grupa BMW zobowiązała się do spełnienia paryskiego porozumienia klimatycznego i związanego z nim celu 1,5 stopnia, jakim jest porozumienie klimatyczne z Paryża.
 • 02 BMW Group zweryfikowała naukowo wszystkie krótkoterminowe cele redukcji CO₂ (Science-Based Target Initiative, SBTi) i była nawet jedynym producentem samochodów (od lutego 2023 r.), który wyznaczył oddzielny cel CO₂ dla łańcucha dostaw.
 • 03 Ponadto BMW Group zobowiązała się do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej (SBTi „zero netto”).

POZNAJ NASZE CAŁOŚCIOWE PODEJŚCIE DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ORAZ BMW i5.

JASNE CELE.

BMW Special Sales Sustainability Hub w skrócie cel 2025 widok z boku pojazdu BMW podczas postoju

2025 r.


Neue Klasse wyznaczy nowe standardy zrównoważonego rozwoju.

Rozpoczęcie produkcji w BMW iFactory w Debreczynie (Węgry):

 • Zakład działa bez stosowania energii z paliw kopalnych.
 • Dalszy rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym materiałów i energii.
 • Modele w pełni elektryczne.
Rozwiń
BMW Special Sales Sustainability Hub w skrócie cel 2030 mężczyzna w srebrnej odzieży termoizolacyjnej

2030 r.


Oszczędność 40% CO2 w całym cyklu życia pojazdu:

 • 20% w łańcuchu dostaw,
 • 80% we własnej produkcji BMW,
 • 50% w fazie użytkowania.
 • W 2030 r. udział w pełni elektrycznych pojazdów BMW i MINI w całej sprzedaży ma wynosić co najmniej 50%.
Rozwiń
BMW Special Sales Sustainability Hub w skrócie cel 2050 mężczyzna i kobieta na tle samochodu koncepcyjnego BMW

Długoterminowo


Wyraźnym celem BMW Group jest osiągnięcie neutralności klimatycznej zgodnie z kryteriami SBTi. Aby to osiągnąć, firma wyznaczyła konkretne cele i kamienie milowe do roku 2030.

Rozwiń

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ STRATEGII BMW GROUP.

NASZA KOMPLEKSOWA STRATEGIA OBEJMUJE TRZY FILARY.

Deklarowanym celem BMW Group jest objęcie wszystkich trzech wymiarów zrównoważonego rozwoju: ekologicznego, społecznego i ekonomicznego w całym łańcuchu wartości. Te trzy filary tworzą ramy działania i współdziałają ze sobą, aby osiągnąć wyznaczone cele. Taka kompleksowa strategia wraz z przejrzystością naszych celów i wyników stanowi elementarną podstawę opartej na zaufaniu współpracy z naszymi klientami B2B.
BMW Special Sales Sustainability Hub w skrócie ekologicznie droga w zielonym krajobrazie

Ekologicznie.

BMW Group zobowiązała się do osiągnięcia celów paryskiego porozumienia klimatycznego oraz redukcji CO2 w całym łańcuchu wartości przy jednoczesnym przestrzeganiu wszystkich wytycznych ekologicznych. Zasadniczymi elementami jest tutaj ochrona środowiska, efektywne zarządzanie dostępnymi zasobami oraz, jako podstawowy element, dalszy rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym.

BMW Special Sales Sustainability Hub w skrócie społecznie pracownicy BMW przed budynkiem z kolorowymi balonami w powietrzu

Społecznie.

BMW Group postrzega siebie jako firmę i pracodawcę ponoszącego odpowiedzialność społeczną zarówno wobec własnych pracowników, jak i społeczeństwa. Dlatego przywiązuje dużą wagę do zdrowia, różnorodności i możliwości rozwoju swoich pracowników. Jako globalny gracz BMW Group jest też świadoma swojej odpowiedzialności społecznej.

BMW Special Sales Sustainability Hub w skrócie ekonomicznie widok wnętrza hali produkcyjno-magazynowej BMW

Ekonomicznie.

BMW Group jest świadoma swojego znaczenia gospodarczego i opiera swój ład korporacyjny na odpowiedzialnych zasadach zorientowanych na zrównoważone tworzenie wartości. Najwyższym priorytetem jest przestrzeganie wytycznych, które postrzegamy jako fundament dla długofalowego sukcesu i które są mocno zakorzenione w naszej kulturze korporacyjnej. W ten sposób chcemy z góry uniknąć nie tylko szkód finansowych, ale przede wszystkim utraty zaufania do nas. Dlatego nasze podejście do potencjalnych zagrożeń zawsze koncentruje się na przyszłości i konsekwencjach dla naszej firmy.

RAPORT BMW GROUP.

ZINTEGROWANY RAPORT NA TEMAT OBECNEGO STANU RZECZY.

BMW Special Sales Sustainability Hub w skrócie raport BMW Group niebieska infografika z samochodem koncepcyjnym BMW

BMW Group zobowiązuje się do zrównoważonego, wymiernego i przejrzystego raportowania.
 

 • Od 2020 r. połączyliśmy nasz raport roczny z raportem zrównoważonego rozwoju w jeden zintegrowany raport.
 • Za ten kompleksowy format raportowania BMW Group otrzymała w 2022 roku nagrodę Building Public Trust Award za najlepszą sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju wśród DAX 40.
 • Ten zintegrowany raport zapewnia dokładny przegląd naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także pokazuje nasze roczne osiągnięcia.

OCENY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU BMW.

BMW GROUP M.IN. W ECOVADIS.

BMW Special Sales Sustainability Hub w skrócie logo EcoVadis

BMW Group uważa zewnętrzne oceny za bardzo istotne dla umożliwienia partnerom i klientom obiektywnej walidacji. W kwestii oświadczeń zewnętrznych prosimy kontaktować się również z działem prasowym BMW Group i menedżerami ds. kluczowych klientów BMW Group, aby uzyskać ostateczny obraz konkretnych tematów lub pytań.

USŁUGI.

BMW Group wspiera klientów B2B w osiąganiu ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju za pomocą szerokiej gamy narzędzi i usług, które pomagają im projektować i wykorzystywać swoje floty w sposób bardziej wydajny i zrównoważony. Jednym z przykładów jest narzędzie Fleet Data: oferuje ono szeroki zakres usług i udostępnia różne dane pojazdów dla właścicieli floty BMW lub MINI. Fleet Data jest oferowany w pięciu modułach i pokrywa ponad dziesięć istotnych przypadków użycia do zarządzania flotą. Obejmują one zarządzanie przebiegiem i umowami, status pojazdu, lokalizację GPS, a ponadto serwis, konserwację i zużycie paliwa. Począwszy od 2023 r. oferowane będą trzy dodatkowe nowe zakresy usług na w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dane można uzyskać bezpośrednio za pomocą narzędzia lub elastycznie za pośrednictwem interfejsu (API).

Rozwiń

FLEET DATA – NOWE USŁUGI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

BMW Special Sales Sustainability Hub w skrócie Fleet Data samochód BMW podczas jazdy na tle gór
 • Analiza i transparentność bilansu CO2 floty, analiza udziału jazdy pojazdów PHEV w napędzie elektrycznym, analiza potencjału i zalecenia dotyczące elektryfikacji floty.

BMW CHARGING SOLUTIONS.

BMW Special Sales Sustainability Hub w skrócie BMW Charging Solutions samochód BMW przy stacji ładowania z kobietą na pierwszym planie

Wygodne ładowanie z kilkuset tysięcy publicznych stacji ładowania w Europie energią elektryczną pochodzącą w 100% z ekologicznych źródeł. Oferujemy również indywidualne rozwiązania do ładowania w domu i w pracy.

KAMIENIE MILOWE W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MA DŁUGIE TRADYCJE W BMW GROUP.

BMW Special Sales Sustainability Hub w skrócie BMW 1602

1972 r.

Podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium zaprezentowano BMW 1602 Electric – pierwszy samochód BMW z napędem elektrycznym.

BMW Special Sales Sustainability Hub w skrócie kamień milowy 1973 zielony krajobraz z siedzibą BMW w tle

1973 r.

BMW Group jest pierwszym producentem samochodów na świecie, który wyznaczył własnego pełnomocnika ds. ochrony środowiska.

BMW Special Sales Sustainability Hub w skrócie kamień milowy 2000 zbliżenie dłoni z zieloną sadzonką w ziemi

2000 r.

Zrównoważony rozwój staje się elementarnym elementem strategii korporacyjnej BMW Group.

BMW Special Sales Sustainability Hub w skrócie członkostwo w United Nations Global Compact logo

Od 2001 r.

Przystąpienie BMW Group do UN Global Compact. Publikacja pierwszego raportu zrównoważonego rozwoju BMW.

BMW Special Sales Sustainability Hub w skrócie BMW EfficientDynamics widok miasta w promieniach słońca

2007 r.

Rozwiązania techniczne BMW EfficientDynamics w zakresie redukcji zużycia paliwa wskazują drogę ku przyszłości.

BMW Special Sales Sustainability Hub w skrócie kamień milowy 2009 samochód BMW na tle zielonego krajobrazu

2009 r.

Zrównoważony rozwój staje się ważnym celem korporacyjnym BMW Group.

BMW Special Sales Sustainability Hub w skrócie kamień milowy 2011 srebrne części w hali magazynowej

2011 r.

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią procesu zakupowego i staje się podstawowym kryterium zakupowym.

BMW Special Sales Sustainability Hub w skrócie cele zrównoważonego rozwoju 2012 widok z góry zakłady produkcyjne

2012 r.

Wyznaczenie dziesięciu celów zrównoważonego rozwoju, które miały zostać osiągnięte do 2022 roku.

BMW Special Sales Sustainability Hub w skrócie BMW i3 widok z przodu podczas postoju

2013 r.

Zaprezentowane zostaje BMW i3 jako pionier mobilności elektrycznej.

BMW Special Sales Sustainability Hub w skrócie od 2014 roku Logo EcoVadis

Od 2014 r.

Ocena BMW Group za pośrednictwem platformy EcoVadis.

BMW Special Sales Sustainability Hub w skrócie cel redukcja CO<sub>2</sub>

2020 r.

Wyznaczenie ambitnych celów w zakresie redukcji CO2 w całym łańcuchu wartości.

BMW Special Sales Sustainability Hub w skrócie skupienie na zrównoważonym rozwoju

Od 2020 r.

Zrównoważony rozwój staje się centralnym punktem strategicznej orientacji BMW Group.

BMW Special Sales Sustainability Hub w skrócie BMW i Vision Circular przedni półprofil podczas postoju

2021 r.

BMW i Vision Circular jako pionier gospodarki o obiegu zamkniętym. Opublikowano pierwszy zintegrowany raport za rok 2020.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA.

 • Jak realizujemy zrównoważony rozwój w BMW Group?
 • Czym BMW Group różni się od swoich konkurentów w kwestii zrównoważonego rozwoju?
 • Czy BMW Group jest członkiem EcoVadis? Jak wypada w branży na tle międzynarodowym?