BMW Special Sales Sustainability Hub Environment kompleksowy zrównoważony rozwój widok z góry park solarny

ŚRODOWISKO.

KOMPLEKSOWY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W CAŁYM ŁAŃCUCHU WARTOŚCI.

ŚRODOWISKO.KOMPLEKSOWY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W CAŁYM ŁAŃCUCHU WARTOŚCI.

W ramach aspektu środowiskowego BMW Group koncentruje się na ekologicznym zrównoważonym rozwoju, redukcji emisji CO2 i ochronie zasobów w całym łańcuchu wartości. Od łańcucha dostaw, zarządzania dostawcami, obsługi surowców, rozwoju i produkcji po fazę użytkowania wszystkich produktów i nie tylko: poprzez takie kompleksowe podejście BMW Group realizuje cel klimatyczny z Paryża, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C.

Rozwiń

REDUKCJA EMISJI CO2.

BMW Group dąży do znacznego i wymiernego zmniejszenia swojego śladu ekologicznego w całym łańcuchu wartości – przed, w trakcie i po zakończeniu fazy użytkowania pojazdów.
 

 • BMW Group intensyfikuje swoje działania w obszarze zrównoważonego rozwoju i od 2024 r. będzie wykorzystywać w markach BMW i MINI odlewane felgi aluminiowe produkowane w 100% przy użyciu ekologicznej energii elektrycznej. Zmiana dotyczy szczególnie energochłonnej elektrolizy w produkcji aluminium, a także odlewania kół. Zawarto już odpowiednie umowy ze wszystkimi dostawcami kół BMW Group.

 • Jak dotąd koła odpowiadają za około pięć procent emisji CO2 w łańcuchu dostaw. Przejście na bardziej zrównoważoną produkcję z wykorzystaniem ekologicznej energii elektrycznej pozwala zredukować ją o ponad połowę. BMW Group kupuje rocznie około 10 milionów obręczy kół ze stopów lekkich, z czego 95 procent stanowią odlewane obręcze aluminiowe.

 • MINI stanie się pionierem w tej dziedzinie już w 2023 roku. Odlewane obręcze kół ze stopów lekkich w MINI Countryman nowej generacji będą składać się już w 70% z wtórnego aluminium. Stosowanie w produkcji ekologicznej energii elektrycznej i 70% surowców wtórnych może zmniejszyć emisję CO2 w porównaniu z konwencjonalnymi procesami produkcyjnymi o niemal 80%. Od 2024 r. również modele BMW będą wyposażone w obręcze kół produkowane w 100% przy użyciu energii ze źródeł odnawialnych i składać się będą w 70% z wtórnego aluminium.

 • Planuje się, że od 2025 roku modele Neue Klasse będą po raz pierwszy wyposażone w elementy wykończeniowe wykonane z tworzywa sztucznego, którego około 30% surowca stanowić będą sieci i liny rybackie pochodzące z recyklingu. Zapobiegnie to wyrzucaniu tych pozostałości z rybołówstwa jako odpadów do morza.

 • Innowacyjna ochrona antykorozyjna i matowy lakier pozwalają zrezygnować z surowców kopalnych i zmniejszyć emisję CO2 o 40% w modelach BMW z fabryk w Europie i Afryce Południowej

 • BMW Group jest pierwszym producentem samochodów na świecie, który w swoich europejskich fabrykach stosuje lakiery matowe wytwarzane z biomasy zamiast z ropy naftowej. Ponadto w zakładach BMW Group w Lipsku i Rosslyn (RPA) stosowane są powłoki antykorozyjne produkowane w bardziej zrównoważony sposób.

 • Innowacyjny proces produkcyjny firmy BASF umożliwia już w początkowej fazie produkcji lakierów zastąpienie ropopochodnych produktów wstępnych, takich jak nafta, surowcami odnawialnymi pochodzącymi z odpadów organicznych. Zmniejsza to nie tylko zużycie surowców kopalnych, ale też emisję CO2 związaną z wydobyciem, transportem i przetwarzaniem ropy naftowej.

 

Rozwiń

SYSTEM KONTROLI.

Dzięki kompleksowej strategii BMW Group osiąga z generacji na generację znaczną poprawę w tym zakresie w całym cyklu życia pojazdu. W szczególności dzięki Neue Klasse BMW Group znacznie przyspieszy redukcję emisji CO2 i skupi się na rozwoju w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Oparta na wartościach strategia wewnętrznego systemu zarządzania koncernem zapewnia konsekwentne wdrażanie wytycznych w całej firmie. W ten sposób uwzględniamy cele dotyczące redukcji emisji CO2 w całym cyklu życia pojazdów, a jednocześnie wymagania dotyczące floty pojazdów na danym rynku. Kontrolujemy realizację celów i ocenę postępów w procesie rozwoju za pomocą certyfikowanego systemu zarządzania środowiskowego.

Rozwiń

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W CAŁYM ŁAŃCUCHU WARTOŚCI.

BMW Special Sales Sustainability Hub Environment zrównoważony rozwój widok z dołu maszyna produkcyjna

PRZED FAZĄ UŻYTKOWANIA.

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW I DOSTAWCAMI.

 • Dzisiaj
 • 2030 r.

PRODUKCJA.

 • Dzisiaj
 • 2030 r.

W FAZIE UŻYTKOWANIA.

REDUKCJA EMISJI.

 • Dzisiaj
 • 2030 r.

TRWAŁOŚĆ DZIĘKI SERWISOWI OPARTEMU NA STANIE TECHNICZNYM.

 • Dzisiaj

ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO W PHEV.

 • Dzisiaj

PO ZAKOŃCZENIU FAZY UŻYTKOWANIA.

PRZYDATNOŚĆ DO RECYKLINGU PO ZAKOŃCZENIU CYKLU ŻYCIA.

 • Dzisiaj

PORTFOLIO PRODUKTÓW.

BMW Special Sales Sustainability Hub Environment portfolio produktów trzy pojazdy BMW obok siebie w tunelu

BMW Group oferuje na rynkach na całym świecie wszystkie rodzaje napędów w zależności od potrzeb kierowców i infrastruktury.

ELEKTROMOBILNOŚĆ.

Elektromobilność jest głównym filarem strategii zrównoważonego rozwoju, którą BMW Group będzie stale rozwijać w nadchodzących latach.

 • 2022 r.: podwojenie sprzedaży pojazdów zelektryfikowanych w porównaniu z 2021 r.
 • 2023 r.: 25 zelektryfikowanych modeli na rynku, w tym 13 w pełni elektrycznych
 • Do 2025 r.: udział pojazdów zelektryfikowanych w łącznej sprzedaży przekroczy 30%
 • Do 2030 r.: ponad 50% globalnej sprzedaży będą stanowić samochody w pełni elektryczne

Wydajne i zrównoważone systemy magazynowania energii oraz rozwój nowych, innowacyjnych ogniw akumulatorowych są kluczowymi elementami przyszłych generacji w pełni elektrycznych pojazdów. BMW Group pracuje nad znacznym zwiększeniem gęstości energii ogniw przy jednoczesnym obniżeniu kosztów materiałów i produkcji. Możliwość recyklingu akumulatorów jest ważnym aspektem, który zostanie uwzględniony w rozwoju przyszłych generacji ogniw akumulatorowych. Ponadto BMW Group prowadzi już intensywne badania nad technologią akumulatorów półprzewodnikowych, która wydaje się być obiecująca.

Rozwiń

NEUE KLASSE 2025.

Neue Klasse to gama wyłącznie elektrycznych produktów BMW Group. Jest ona oparta na naszej Nowej Architekturze Klastrowej (NCAR) z trzema zorientowanymi na przyszłość podstawowymi elementami: „elektrycznym”, „cyfrowym” i „cyrkularnym”.

Wraz z Neue Klasse koncepcja zrównoważonego rozwoju BMW Group wkracza w trzecią fazę. Wraz z nią przyspieszamy redukcję emisji CO2 i konsekwentnie koncentrujemy się na gospodarce o obiegu zamkniętym. Neue Klasse wyróżniają trzy istotne aspekty: całkowicie nowa architektura IT i oprogramowania, nowa i wysoce wydajna generacja napędów elektrycznych i akumulatorów oraz nowy poziom zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia.

 • Przede wszystkim elektryczne. Bezkompromisowa konstrukcja zoptymalizowana pod kątem napędu elektrycznego – tylko pojazdy całkowicie elektryczne. Zasięg i wydajność na równi z nowoczesnymi silnikami spalinowymi
 • Przede wszystkim surowce wtórne. Znacznie wyższy udział surowców wtórnych. Bardzo znaczące zmniejszenie zużycia zasobów
 • Przede wszystkim cyfrowe. Zupełnie nowe wrażenia użytkownika. Nawet z indywidualnie konfigurowalnymi i możliwymi do zakupu funkcjami
 • Produkcja bez korzystania z energii z paliw kopalnych w nowych zakładach BMW iFactory na Węgrzech
Rozwiń

INFRASTRUKTURA ŁADOWANIA I ŁADOWANIE.

BMW Special Sales Sustainability Hub Environment BMW Charging samochód BMW stojący przy stacji ładowania

Dzięki BMW i MINI Charging BMW Group oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ładowania, które umożliwiają wygodne korzystanie ze zelektryfikowanych pojazdów w różnych sytuacjach. Portfolio obejmuje produkty i usługi ładowania w miejscach publicznych, w domu i w miejscu pracy.
W przypadku ładowania w miejscach publicznych BMW Group i jej partnerzy gwarantują w Europie korzystanie w 100% z ekologicznej energii. BMW/MINI Charging Card zapewnia łatwy dostęp do sieci ładowania w europejskich punktach ładowania.

NAJWYŻSZE STANDARDY DLA NAS I NASZYCH DOSTAWCÓW NA CAŁYM ŚWIECIE.

STANDARDY PRACY I PRAWA CZŁOWIEKA.

BMW Special Sales Sustainability Hub Governance standardy pracy i prawa człowieka siedząca ciemnoskóra kobieta i mężczyzna

Uznane na całym świecie wytyczne dotyczące kryteriów środowiskowych i społecznych stanowią punkt odniesienia dla BMW Group w całym łańcuchu wartości. Dotyczy to w szczególności:

 • wytycznych dla przedsiębiorstw wielonarodowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
 • wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka,
 • dziesięciu podstawowych zasad inicjatywy ONZ Global Compact,
 • treści Karty Biznesu ICC na rzecz Zrównoważonego Rozwoju,
 • deklaracji czystszej produkcji Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP).

STANDARDY ŚRODOWISKOWE I ZRÓWNOWAŻONE WYDOBYCIE SUROWCÓW.

BMW Special Sales Sustainability Hub Governance standardy środowiskowe i surowce zbliżenie na materiały BMW

Pozyskujemy komponenty, materiały i inne usługi z ponad 32 tysięcy lokalizacji produkcyjnych i dostawczych na całym świecie. Określamy związane z tym obowiązki w zakresie społecznej i środowiskowej należytej staranności wobec naszych dostawców w ramach naszych wiążących umownie standardów zrównoważonego rozwoju. Równolegle pracujemy nad rozwiązaniami, które umożliwią redukcję lub zastąpienie surowców w naszych pojazdach. Nieustannie analizujemy surowce pod kątem naruszeń standardów środowiskowych i społecznych.

OBOWIĄZEK NALEŻYTEJ STARANNOŚCI.

NASZE WDRAŻANIE NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ W SIECI DOSTAWCÓW.

 • Należyta staranność w łańcuchu dostaw
 • Bardziej zrównoważone wydobycie surowców
 • Analiza ryzyka i zapobieganie
BMW Special Sales Sustainability Hub Governance raport zrównoważonego rozwoju

ZINTEGROWANY RAPORT NA TEMAT STANU RZECZY.

BMW Group zobowiązuje się do wymiernego i przejrzystego raportowania. Dlatego od 2020 r. łączymy nasz raport roczny z raportem zrównoważonego rozwoju w jeden zintegrowany raport koncernu. Raport BMW Group jest zgodny z ramami sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju i podlega niezależnemu audytowi.