BMW GAP

BMW GAP

Opis produktu:

W przypadku wystąpienia szkody całkowitej na skutek wypadku lub kradzieży pojazdu, z reguły wysokość odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco jest niższa niż wartość fakturowa pojazdu.  Głównym tego powodem jest fakt, iż pojazd traci na wartości w relatywnie krótkim okresie, a kwota odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco pokrywa z reguły bieżącą wartość rynkową pojazdu.

GAP zapewnia pokrycie różnicy pomiędzy wartością początkową pojazdu (w dniu ubezpieczenia GAP) a wysokością otrzymanego odszkodowania Auto-Casco lub wartością rynkową pojazdu. 

Oferta dostępna jest dla każdego pojazdu do 5 roku eksploatacji.

 

Korzyści:

 • Dodatkowe odszkodowanie równe różnicy pomiędzy wartością̨ pierwotną, a wypłaconym odszkodowaniem z polisy OC lub AC.
 • Bezpieczeństwo finansowe w przypadku wystąpienia szkody całkowitej nawet przez okres 5 lat.
 • Bezpieczeństwo spłaty pozostającej części zobowiązania, jeżeli samochód był leasingowany lub kredytowany.
 • Możliwość zakupu nowego samochodu podobnej klasy i wartości jak utracony pojazd.
 • Brak sporów pomiędzy Ubezpieczycielem AC i OC sprawcy, a Ubezpieczonym, co do wysokości wypłaconego odszkodowania, Dodatkowa ochrona przed stresem wynikającym z powstania szkody całkowitej.
 • Działa również w przypadku likwidowania szkody z ubezpieczenia OC sprawcy.
 • Szybka i profesjonalna likwidacja szkód.
 • Ubezpieczenie GAP obowiązuje na terytorium geograficznym Europy.
 • Definicja GAP

  Ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową nowo zakupionego pojazdu (GAP Fakturowy) lub wartością z polisy AC w przypadku pojazdu jeżdżącego (GAP Auto Casco), a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej.

  Oznacza to w przypadku szkody całkowitej wypłatę dwóch odszkodowań: z polisy ubezpieczenia (Auto Casco) lub OC sprawcy oraz z ubezpieczenia GAP, co pozwala na zakup samochodu podobnej klasy i wartości jak utracony pojazd.

 • Kto i kiedy może zawrzeć ubezpieczenie BMW GAP?

  Ubezpieczenie GAP można zawrzeć w dniu zakupu pojazdu, nie później jednak niż w ciągu 90 dni od tej daty, bądź w momencie wznawiania ubezpieczenia Auto Casco w kolejnych latach. Ubezpieczenie może być zawarte przez osobę fizyczną, podmiot gospodarczy lub osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Nie ma znaczenia, czy samochód był zakupiony za gotówkę, w leasingu czy kredycie.

 • Jaki samochód można ubezpieczyć w programie GAP BMW:

  Ubezpieczeniem mogą zostać objęte pojazdy marki BMW:

  • Nowe lub używane, które w momencie przystąpienia do ubezpieczenia nie są starsze niż 5 lat,
  • Objęte ubezpieczeniem AC w pełnym zakresie,
  • O wartości brutto nieprzekraczającej 600 000 PLN,
  • Pojazdy prywatne, leasingowane, kredytowane, wynajmowane długoterminowo lub flotowe,
  • Zarejestrowane na terenie RP i posiadające ważne badania techniczne,
  • Wymienione w katalogu EUROTAX,
  • Które nie są eksploatowane jako: pojazd specjalny, nauka jazdy, pojazd do przewozu osób (w tym taxi) czy wynajmowany w formule rent a car (pełny wykaz wyłączeń opisany jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).
 • Korzyści z GAP
  • Dodatkowe odszkodowanie równe różnicy pomiędzy wartością̨ pierwotną, a wypłaconym odszkodowaniem z polisy OC lub AC,
  • Bezpieczeństwo finansowe w przypadku wystąpienia szkody całkowitej nawet przez okres 5 lat,
  • Bezpieczeństwo spłaty pozostającej części zobowiązania, jeżeli samochód był leasingowany lub kredytowany,
  • Możliwość zakupu samochodu podobnej klasy i wartości jak utracony pojazd,
  • Brak sporów pomiędzy Ubezpieczycielem AC i OC sprawcy, a Ubezpieczonym, co do wysokości wypłaconego odszkodowania,
  • Dodatkowa ochrona przed stresem wynikającym z powstania szkody całkowitej,
  • Szybka i sprawna likwidacja szkody.

Więcej szczegółów dostępnych jest u najbliższego dealera BMW lub na stronie:

Rozwiń