BMW GAP.

Ubezpieczenie tak niezawodne, jak Twoje BMW.

UBEZPIECZENIE TAK NIEZAWODNE, JAK TWOJE BMW.

BMW Financial Services opracowało wspólnie z WAGAS S.A. ofertę ubezpieczenia GAP dedykowaną Klientom BMW.

 

Wartość każdego samochodu maleje wraz z okresem użytkowania. Utrata wartości pojazdu w pierwszych 3 latach eksploatacji jest szczególnie dotkliwa w przypadku samochodów nowych. Właściciel pojazdu najczęściej zabezpiecza go polisą Auto Casco, która ma w jego opinii pokryć wszelkie straty spowodowane ewentualną kradzieżą czy też szkodami całkowitymi powstałymi w wyniku kolizji. Należy jednak pamiętać, że Ubezpieczyciel zwykle wypłaci odszkodowanie, które odpowiada realnej wartości rynkowej pojazdu, co powoduje, że właściciel w konsekwencji nie jest w stanie za uzyskane odszkodowanie nabyć kolejnego samochodu.

 

Idealnym rozwiązaniem, które chroni przed tego typu sytuacjami jest zawarcie ubezpieczenia GAP Fakturowy (dla pojazdów nowozakupionych) lub GAP Auto Casco (dla pojazdów jeżdżących).

 • Definicja GAP

  Ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową nowo zakupionego pojazdu (GAP Fakturowy) lub wartością z polisy AC w przypadku pojazdu jeżdżącego (GAP Auto Casco), a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej.

  Oznacza to w przypadku szkody całkowitej wypłatę dwóch odszkodowań: z polisy ubezpieczenia (Auto Casco) lub OC sprawcy oraz z ubezpieczenia GAP, co pozwala na zakup samochodu podobnej klasy i wartości jak utracony pojazd.

 • Kto i kiedy może zawrzeć ubezpieczenie BMW GAP?

  Ubezpieczenie GAP można zawrzeć w dniu zakupu pojazdu, nie później jednak niż w ciągu 90 dni od tej daty, bądź w momencie wznawiania ubezpieczenia Auto Casco w kolejnych latach. Ubezpieczenie może być zawarte przez osobę fizyczną, podmiot gospodarczy lub osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Nie ma znaczenia, czy samochód był zakupiony za gotówkę, w leasingu czy kredycie.

 • Jaki samochód można ubezpieczyć w programie GAP BMW:

  Ubezpieczeniem mogą zostać objęte pojazdy marki BMW:

  • Nowe lub używane, które w momencie przystąpienia do ubezpieczenia nie są starsze niż 5 lat,
  • Objęte ubezpieczeniem AC w pełnym zakresie,
  • O wartości brutto nieprzekraczającej 600 000 PLN,
  • Pojazdy prywatne, leasingowane, kredytowane, wynajmowane długoterminowo lub flotowe,
  • Zarejestrowane na terenie RP i posiadające ważne badania techniczne,
  • Wymienione w katalogu EUROTAX,
  • Które nie są eksploatowane jako: pojazd specjalny, nauka jazdy, pojazd do przewozu osób (w tym taxi) czy wynajmowany w formule rent a car (pełny wykaz wyłączeń opisany jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).
 • Korzyści z GAP
  • Dodatkowe odszkodowanie równe różnicy pomiędzy wartością̨ pierwotną, a wypłaconym odszkodowaniem z polisy OC lub AC,
  • Bezpieczeństwo finansowe w przypadku wystąpienia szkody całkowitej nawet przez okres 5 lat,
  • Bezpieczeństwo spłaty pozostającej części zobowiązania, jeżeli samochód był leasingowany lub kredytowany,
  • Możliwość zakupu samochodu podobnej klasy i wartości jak utracony pojazd,
  • Brak sporów pomiędzy Ubezpieczycielem AC i OC sprawcy, a Ubezpieczonym, co do wysokości wypłaconego odszkodowania,
  • Dodatkowa ochrona przed stresem wynikającym z powstania szkody całkowitej,
  • Szybka i sprawna likwidacja szkody.

Więcej szczegółów dostępnych jest u najbliższego dealera BMW lub na stronie:

Rozwiń