Łańcuch dostaw BMW i5 Limuzyna G60 BEV

ŚLAD WĘGLOWY

ŁAŃCUCH DOSTAW.

PRAWA CZŁOWIEKA I NORMY ŚRODOWISKOWE.

W BMW Group zrównoważony rozwój w aspekcie społecznym odgrywa ważną istotną rolę zarówno w przedsiębiorstwie, w łańcuchu dostaw, jak i w społeczeństwie. Poszanowanie praw człowieka i obowiązujących norm środowiskowych w globalnym łańcuchu dostaw naszych pojazdów jest od lat naszym celem. Stawiamy przy tym na współpracę – ponieważ tylko razem możemy skutecznie przeciwdziałać ryzykom w naszym łańcuchu dostaw.

Bazujemy tu na katalogu środków oraz na szkoleniach, umowach, certyfikatach i kontrolach poprzez kwestionariusze lub audyty. Konkretną potrzebę działania rozpoznajemy na podstawie regularnej analizy ryzyka do identyfikacji surowców, których pozyskiwanie i przetwarzanie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem (możliwymi negatywnymi skutkami) dla ludzi i środowiska.

PRODUKCJA OGNIW AKUMULATOROWYCH.

Na przykład w przypadku BMW i5 koncentrujemy się na licie i kobalcie, które są niezbędnymi surowcami lub komponentami ogniw akumulatorów wysokonapięciowych. Oba surowce kupujemy bezpośrednio od producentów i udostępniamy je dostawcom ogniw akumulatorowych.

W ten sposób uzyskujemy nie tylko pełną możliwość śledzenia pochodzenia i metod wydobycia materiału, ale także przejrzystość w odniesieniu do standardów środowiskowych i społecznych, aby móc zainicjować działania wspierające i naprawcze. Chodzi tu na przykład o certyfikacje kopalni litu zgodnie ze standardem „Initiative for Responsible Mining Assurance” (IRMA).

Więcej informacji znaleźć można pod adresem www.bmwgroup.com/en/sustainability/menschenrechte.html