INFORMACJE O FIRMIE

BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Numer KRS: 0000363068
Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 500 000 EUR
Numer NIP: 107-001-68-86

Rozwiń