Wpływ na klimat BMW i5 Limuzyna G60 BEV

ŚLAD WĘGLOWY

WPŁYW NA KLIMAT.

Ślad węglowy BMW i5.

Każdy pojazd pozostawia ślad węglowy w całym cyklu życia. Cykl ten obejmuje zakup materiałów i produkcję, użytkowanie i recykling oraz utylizację surowców i materiałów. Ekwiwalent CO2 (CO2e) to jednostka miary służąca do ujednolicenia wpływu różnych gazów cieplarnianych, np. metanu, na klimat.

CO2e uwzględnia emisje z łańcucha dostaw, logistyki transportu i dostaw energii na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw. Przy kompensacji zielonej energii elektrycznej brana jest pod uwagę zarówno energia elektryczna z własnych źródeł odnawialnych, umowy na dostawy bezpośrednie, jak i certyfikowane gwarancje pochodzenia. Środki kompensacyjne nie są tu uwzględnione.

BILANS CO2e W CYKLU ŻYCIA BMW i5.

Różnica między zieloną energią elektryczną a miksem energetycznym UE w fazie użytkowania:

Łącznie: 18,3 t CO₂e

Jednolite szare tło

16,3 t

Łańcuch dostaw i logistyka

Wszystkie wartości w t CO2e (ekwiwalentu CO2)

Jednolite szare tło

0,7 t

Produkcja BMW

Wszystkie wartości w t CO2e (ekwiwalentu CO2)

Jednolite szare tło

0,7 t

Faza użytkowania z wykorzystaniem zielonej energii

Wszystkie wartości w t CO2e (ekwiwalentu CO2)

Jednolite szare tło

0,6 t

zakonczenie-cyklu-zycia

Wszystkie wartości w t CO2e (ekwiwalentu CO2)

BMW i5 trafia do klienta, mając na koncie ok. 17,0 t CO2e.

W fazie użytkowania jako podstawę przyjmujemy zużycie wg WLTP i przebieg wynoszący 200 000 km. W tym przypadku sposób wytwarzania energii elektrycznej ma duże znaczenie dla wpływu pojazdu na klimat. Niewielki udział wynoszący 0,7 t wynika z uwzględnienia CO2e z budowy infrastruktury energetycznej.

Ładowanie w miejscach publicznych w sieci BMW Charging zapewnia, że dla każdego procesu ładowania do sieci energetycznej wprowadzana jest równoważna ilość zużytej energii w postaci zielonej energii elektrycznej. Pakiet Connected Home Charging umożliwia korzystanie z własnej energii słonecznej. W ten sposób można użytkować BMW i5 bez lokalnej emisji spalin.

Wartości emisji w Analizie Cyklu Życia przedstawione są dla danego modelu i wyposażenia, tu dla BMW i5 eDrive40. Inne oferowane modele różnią się danymi dotyczącymi poszczególnych faz cyklu życia.

Łącznie: 29,1 t CO₂e

Jednolite szare tło

16,3 t

Łańcuch dostaw i logistyka

Wszystkie wartości w t CO2e (ekwiwalentu CO2)

Jednolite szare tło

0,7 t

Produkcja BMW

Wszystkie wartości w t CO2e (ekwiwalentu CO2)

Jednolite szare tło

11,5 t

Faza korzystania użytkowania z wykorzystaniem miksu energetycznego UE

Wszystkie wartości w t CO2e (ekwiwalentu CO2)

Jednolite szare tło

0,6 t

zakonczenie-cyklu-zycia

Wszystkie wartości w t CO2e (ekwiwalentu CO2)

BMW i5 trafia do klienta, mając na koncie ok. 17,0 t CO2e.

W fazie użytkowania jako podstawę przyjmujemy zużycie wg WLTP i przebieg wynoszący 200 000 km. W tym przypadku sposób wytwarzania energii elektrycznej ma duże znaczenie dla wpływu pojazdu na klimat. Niewielki udział wynoszący 0,7 t wynika z uwzględnienia CO2e z budowy infrastruktury energetycznej.

Ładowanie w miejscach publicznych w sieci BMW Charging zapewnia, że dla każdego procesu ładowania do sieci energetycznej wprowadzana jest równoważna ilość zużytej energii w postaci zielonej energii elektrycznej. Pakiet Connected Home Charging umożliwia korzystanie z własnej energii słonecznej. W ten sposób można użytkować BMW i5 bez lokalnej emisji spalin.

Wartości emisji w Analizie Cyklu Życia przedstawione są dla danego modelu i wyposażenia, tu dla BMW i5 eDrive40. Inne oferowane modele różnią się danymi dotyczącymi poszczególnych faz cyklu życia.
ŚLAD WĘGLOWY BMW i5.

Więcej szczegółów i analizę cyklu życia BMW i5 eDrive40 można znaleźć tutaj: