Engine Analyzer

ZNAJDŹ ODPOWIEDNI SILNIK DLA SIEBIE.

ZNAJDŹ ODPOWIEDNI SILNIK DLA SIEBIE.

Pomożemy Ci ustalić, jaki napęd jest dla Ciebie najlepszy – elektryczny, hybrydowy plug-in, benzynowy czy wysokoprężny. Odpowiedz na 4 proste pytania:

Zużycie paliwa / mocy i emisja CO₂

  • Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.